Creaza

Vi har avtal med mediacenter och när vi loggar in på SLI.se, så i fliken högst upp där det står fler finns programmet Creaza. Här kan man tillsammans med sina elever redigera och skapa film. IKT-pedagog Henrik Tröst har tillverkat en lathund för hur Creaza fungerar. Delar den här. Prova gärna att använda Creaza. Delar Henriks instruktioner här via länk.

Creaza

 

Screencastify

Vi använde Chrombook i vår kommun. Idag bloggar jag om hur man kan spela in film på Chrombook genom att använda screencastify. I måndags var jag och IKT-pedagog Christoffer Saar på Kyrkhultsskola. Christoffer visade då personalen i Kyrkhult hur man använder sig av Screencastify

I vår IKT-plan för vår kommun står det skrivit:

Eleverna ska kunna redigera bilder och film.

Eleverna ska ha kunskap om hur man publicerar exempelvis bloggar och videoklipp på nätet. 

Kunna skapa fotografier och redigerade filmer utifrån materialet idatorn/läsplattan.

Kunna använda enkla bildredigeringsprogram av olika slag (foto,ritningar och 3d)

Screecastify finns som ett tillägg i chrome web store som man lägger till på sin chrombook. Uppe i höger hörn kommer då en ikon som ser ut som en svart liten filmrulle.

Bildresultat för screencastify ikon

När man lagt till tillägget får man godkänna att mikrofon och kamera tillåts.

På youtube har jag funnit detta klipp hur man använder screencastify. Delar länken här:

Instruktionsfilm screencastif

Med screencastify kan man spela in det man gör på skärmen, men samtidigt också spela in sig själv när man pratar och förklarar. Eleverna kan också använda det till att spela in sig själva till olika redovisningar de ska göra. Jag har en tanke att använda det när jag ska göra de muntliga nationella proven i sv . Tänkte sätta min chrombook med kameran riktad på gruppen på de 3 elever som utför den muntliga diskussionen i provet. Detta kan jag sedan använda när jag bedömer. Tänker bedöma under diskussionens gång, men det kan vara bra att spela in för ytterligare bedömning om man vill lyssna och se det ytterligare för att bedömningen ska bli korrekt.

I kommande blogginlägg fortsätter jag på att skriva om film och redigera film. Då blir det creaza och en lathund från min IKT-pedagog kollega Henrik Tröst.

 

Google formulär

Idag bloggar jag om Googel formulär, som jag lärt mig att använda genom att IKT-pedagog Christoffer Saar tipsade och visade mig hur man gjorde. Nu vill jag sprida det vidare för det är ett mycket användbart digitalt verktyg till sin undervisning. Att använda sig av Googel formulär är ett smidigt verktyg t.ex när man vill göra en enkät till sina elever, ett prov, tipsfrågor på datorn eller en undersökning.

Jag provade att använda Googel formulär så här:

Vi skulle börja läsa om livets utveckling i biologi. Då tog jag reda på elevernas förkunskaper genom Googel formulär. Jag skapade frågor i formuläret med svarsalternativ. För eleverna blev det som en digital tipsrunda eller enkät som de svarade på via sina chrombook. När de svarat så skickade de in sitt formulär och jag fick allas svars sammanställda i diagram och jag kunde se vilken som svarat rätt eller fel. Informationen använde jag sedan till min planering. Jag fick fram ett underlag för vad vi behövde arbeta med kring ämnet livets utveckling.

När vi sedan läst ett par veckor om livets utveckling gjorde jag ett nytt Googel formulär och delade ut till eleverna. Jag kallade det för ett test och eleverna svarade enskilt via sina chrombook. Svaren sammanställdes och jag fick ett positivt resultat tillbaka om vad mycket kunskap mina elever hade införskaffat sig om livets utveckling under våra biologilektioner. Jag jämförde det första formuläret och kunde se en stor förändring och vad mycket det hade lärt sig. Eleverna fick också se skillnaden i resultatet och de såg vad mycket de lärt sig. Det blev ett synligt lärande med en direkt återkoppling.

IKT-pedagog Henrik Tröst som arbetar på Nordenbergsskolan har gjort en instruktionsfilm om Googel formulär som finns på you tube. Jag delar länken här hur man gör ett Googel formulär. Testa gärna!

Googel formulär

Vizia

En hög elevaktivitet under lektionerna är viktigt. Det finns olika knep att ta till både med hjälp av digitala verktyg och utan. Jag tycker det blir mer smidigt med digitala verktyg för att hålla eleverna aktiva hela tiden under lektionerna. Genom digitala verktyg får jag också direkt återkoppling i olika sammanställningar via program. Jag vill ge ett exempel.

Vi tittar på en film gemensamt i klassrummet om t.ex evolution. Efter filmen kan jag ställa frågor till eleverna kring filmen. Som lärare har jag inte helt full koll på att alla faktiskt har förstått filmen eller lyssnat och varit aktivt intresserad och haft sitt lärande på kopplat. Någon sitter kanske i andra tankar under filmen eller får något störnings moment som gör att de tappar fokus på filmen. Jag ha varit med om att elever reser sig upp och vill gå ut och dricka vatten under filmen, vilket gör att man missar viktig information. Då jag får stoppa eleven och be den vänta tills filmen är slut. Efter filmen kan jag ställa frågor och be alla elever skriva ner svar, som jag samlar in, men det är inte riktigt smidigt och effektivt. Jag kan pausa filmen under lektionen och prata kring de olika momenten som filmen tar upp, men det är inte heller så smidigt, tycker jag.

Hur kan man då få alla eleverna aktiva under filmen? Jo med hjälp av digitala verktyg. Här kommer ett bra tips till alla lärare och elever ute i olika klassrum runt om i världen. Använd er av vizia när ni visar  filmer som man finner på youtube. Vizia är ett verktyg där du som lärare förbereder frågor till filmer på youtube genom vizia. Då spelas filmen upp och pausas vid olika punkter där frågor poppar upp på skärmen till eleven som de svarar på. Svaren sammanställs och skickas automatiskt tillbaka till dig som lärare, så man får en statistik över hur eleverna har svarat på frågorna.

Eleverna blir aktiva genom att de ser filmen själva på sin chrombook. Frågor poppar upp under filmen, som de svarar på och jag får respons tillbaka. Det ger en hög elevaktivitet och ett effektivt sätt för mig som lärare att få återkoppling på vad mina elever har förstått av filmen.

Här är ett exempel på en kort film om evolution som finns på youtube som jag gjort ett par quizfrågor till. Så här är ett exempel på hur det kan se ut.

Film evolution med quiz

Så här gör man när man förbereder filmer i viza:

Gå till vizia.co

*Starta genom att trycka på + new video

*Kopiera in länken från youtube filmen du valt.

*Stoppa/pausa filmen där du vill göra quiz. Tryck på quiz och skriv din fråga. Gör svarsalternativ.

*Du kan förhandsgranska filmen genom preview.

*Länken som nu skapats till filmen kopierar man och delar till sina elever. Jag delar den genom att använda googel classroom. Det är smidigast tycker jag.

*Eleven öppnar sedan uppgiften via classroom och startar filmen. Tittar och svarar på frågorna.

Instruktionsfilm Vizia

Prova gärna med dina elever. Ett bra sätt att få eleverna aktiva under filmvisning.

Passar även på att dela en film om Dylan Wiliam från ur.se där man får följa hans forskning kring elevaktivitet i klassrummet. På ur.se sida står det denna sammanfattning om filmen

Lärandets idéhistoria.

Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum. Alla lärare kan, och måste, ständigt bli bättre. Inte för att de är dåliga utan för att samhället blir alltmer komplicerat, vilket ställer högre krav på eleverna och därmed även på lärarna. Dylan Wiliam ifrågasätter handuppräckning som svarsmodell och vill istället utveckla en aktiv klassrumskultur där samtliga elever deltar i diskussioner och samtal och där det är okej att ha fel. Han menar att om eleverna känner att de inte får säga fel i skolan, så börjar det handla mer om att briljera än att utvecklas som människa, och det skapar inte någon bra grund för lärande. Han vill också använda elevernas kunskaper och erfarenheter av att vara just elever, som konsultativt stöd för lärares vidareutveckling och fortbildning.

IKT vad betyder det?

Ibland möter jag en rädsla ute hos pedagoger när det pratats om IKT. Man förknippar det nog med nu ska jag arbeta med datorer. Jag kan inget om datorer. Man tänker nog på hårdvaran, på själva den tekniska prylen. Men det är inte det IKT handlar om. Jag tänkte reda ut begreppet lite utifrån mina tankar och förhoppningsvis kunna ge ett lite nytt perspektiv på vad IKT innebär.

IKT betyder Information och kommunikations teknik. Information arbetar vi pedagoger med hela tiden. Vi ger information till våra elever och vi tränar våra elever på att ta emot information. Vi tränar eleverna på att själva kunna ge information och att kunna granska information. Om man funderar på hur man gör det, så blir I:et i IKT inte så konstigt. Det är inget konstigt att vi ska jobba med Information med våra elever. Det har vi alltid gjort det enda som är skillnaden är att vi ska göra det med hjälp av dagens teknik för det är den vi använder ute i samhället. Om man tänker till sig själv, så får man information genom mail, sms, internet m.m och när man ska skicka information till någon, så gör man det också via mail, sms och andra interaktiva sätt. Det är mycket sällan som man sätter sig ner med penna och papper och skriver ner sin information och postar via en brevlåda. Så då tänker jag att som pedagog behöver man visa och lära sina elever hur man hantera dokument, sparar, skickar mail och granskar information som vi får. Och i vår läroplan står det tydligt att vi ska arbeta med digitala verktyg. Det är inget vi kan välja bort precis som vi inte kan välja bort ämnet matematik.

K:et i IKT står för kommunikation och det är inte heller något konstigt för oss pedagoger att undervisa i. Vi kommunicerar med våra elever och de ska lära sig att kommunicera i tal och skrift. Och hur gör man det i skrift idag? -jo, för det mesta genom att skriva i olika dokument, mail och sms. Man spelar också in filmer och Podcast för att dela på youtub för att sprida och kommunicera sina tankar idag.

T:et står för teknik och här kommer de digitala verktygen in. Man använder dagens teknik för att genomföra I:et och K:et. Det finns många olika verktyg att använda och t.ex i vår kommun har vi chrombooks som ett verktyg. Man använder surfplattor och mobiler.

Att använda IKT i undervisningen ska vara på ett naturligt sätt. Att eleven efterhand i sin mognad förstår när man behöver använda sitt digitala verktyg och då vet hur man ska gå tillväga. Det handlar om lösenord, att logga in , kunna öppna ett dokument kunna skriva och dela dokument, kunna använda talsyntes och uppläsning vid behov,  kunna söka information på nätet, kunna vara källkritisk, kunna dokumentera med bild och film m.m för att få sin egen lärprocess att bli så effektiv som möjligt.

IKT-gruppen som jag ingår i har vi gjort en IKT-plan för vår kommun och den finns i ett av mina blogginlägg. Den finns också som en plansch ute på våra skolor. Där finns det uppdelat i Förskola- F-3, 4-6, 7-9, gymnasiet. Tanken är att IKT-planen ska bli levande i alla klassrum där IKT används helt naturligt.

 

Design for all: del 4 – sista avsnittet i bloggen

Delar Marie Johansson blogginlägg och önskar henne samtidigt lycka till med sitt nya jobb. I Maries inlägg får ni en resa bak i Olofsröms kommuns IKT resa och var vi är idag.

Skoldatateket Olofström

Det är över fyra år sedan jag startade upp Skoldatateket i Olofström och jag ska försöka göra en sammanfattning och knyta ihop säcken. Varje skola hade 2012 sin egen lilla låda med alternativa verktyg och ingen kände till något om andra skolors utbud. Än värre var att till och med på den egna skolan kunde det råda förvirring kring var installationsskivorna fanns, hur många licenser man hade och vart hade licensnumret tagit vägen? Något som var väldigt framträdande var att speciella program köptes in för ett fåtal utvalda elever som funnits vara i behov av dessa. Programskivorna installerades på PC-datorer av IT-tekniker som var de enda som hade administratörsrättigheter. IT-enheten hade restriktiva regler kring vilka program som fick existera inom det lokala nätverket. I det läget klev jag in och skulle introducera ett antal nya program till lärarna. Jag ville dessutom att de alternativa verktygen skulle vara tillgängliga för alla…

View original post 1 188 fler ord

Kunskapsrum i Nya Infomentor

Vi har sen i januari i vår kommun gått över till Nya Infomentor, vilket är ett helt nytt system och det tar lite tid att lära sig. De flesta funktioner är som i det gamla systemet. Man får börja med att lära sig de olika rubrikerna för att kunna hitta i programmet. Alla flikar är inte helt självklara hur man kommer vidare till att hitta gamla omdömen och IUP.

Det som jag använde mycket av i gamla Infomentor var pedagogisk planering. I Nya Infomentor heter det nu kunskapsrum och det innefattar fler funktioner.

Tänkte ge en kort beskrivning här till alla mina kollegor i Olofströms kommun, men även andra som läser och är intresserade av hur det går till om hur man skapar en pedagogisk planering i Kunskapsrummet. På infomentors sida finns det e-learningsfilmer att kika på om man behöver mer stöd när man jobbar i programmet.

Här kommer min korta version, steg för steg.

1.Logga in på Nya Infomentor

2. Välj fliken PLANERA i den lila raden högst upp.

3. Välj Kunskapsrum.

4.Klicka på Nytt Kunskapsrum.

5.Namn: Döp ditt kunskapsrum, t.ex universum.

6. Ämne: välj ämne t.ex fysik.

7.Beskrivning: skriv en kort beskrivning om vad din planering innehåller.

8. Termin: välj vilken termin.

9. Startdatum: Klicka för att få upp almanacka och välj datum.

10. Slutdatum: Välj slutdatum.

11. Årskurser: välj vilka eller vilken årskurs.

12. Grupper: välj vilken klass, grupp.

13. lärare: Välj vilka lärare, (du själv och övriga som är med i undervisningen i ämnet).

14. Delas: välj delas med min skola och dela till årskursen/gruppen/elever.

16.Tryck pedagogisk planering, Fyll i fälten. Vi har fem fält. Jag använder de tre nedersta (det här ska du lära dig, så här kommer vi att arbeta,så här kommer dina kunskaper att bedömas).

17. Tryck på spara.

18. I vänster spalt finns nu olika rubriker. Välj där koppla till läroplan. Välj fysik, kunskapskrav och markera för vilka krav du kommer att bedöma under arbetet. Välj sedan till om du vill det centrala innehållet av vad som kommer att arbetas med.

19. Lägg till uppgifter om du vill. Här brukar jag lägga länkar till filmer som eleverna kan titta på. Inget måste. Räcker att stanna vid punkt 18.

20. Gå till startsidan och den lila raden och välj planera igen. Tryck på kunskapsrum och du får nu fram det kunskapsrum du skapat. Även kollegors syns där. Där finns en bild på ett häftstift. Klicka på det, så hamnar ditt kunskapsrum direkt på din startsida och blir då lättillgängligt för din bedömning.

21. Om du vill se hur det ser ut på elevens sida, så går du till startsidan. Välj skola, välj grupper, kryssa för en elev, klicka på elevens namn. Då kommer elevprofil upp. Där klickar du på rutan LOGGA IN SOM ELEV, då kan du se hur eleven ser sitt kunskapsrum. Där blir man positiv när man ser det. Det står tydligt kunskapsrum i en ruta. Antal siffror av hur många kunskapsrum där finns och när man klickar där kommer det upp en mycket tydlig pedagogisk planering för eleven. Så det är bra!

 

Hoppas att mina instruktioner är till hjälp. Lycka till med skapande av kunskapsrum i Nya Infomentor 🙂 / Katarina

Utvecklingssamtal med hjälp av google classroom och google presentation.

I ett tidigare blogg inlägg skrev jag om mina tankar kring att elever leder sitt eget utvecklingssamtal. Jag har under mina år som lärare provat olika modeller. Nu har jag testat en modell som jag funderat på ett tag och nu satt ihop och provat. Ett par samtal har jag hunnit med redan och det har gått mycket bra. Det blev precis som jag tänkt mig och det blev elevens samtal. Jag och min kollega har en klass med 34 elever, men vi är mentorer till varsin grupp och vi håller i vår grupps samtal. Det blir lagom många samtal med gott om tid för varje familj.Jag tycker det är viktigt att man har minst 30 minuter med varje familj för att i lugn takt låta eleven få tid att berätta om sin skola och sitt lärande. Dessa samtal som jag haft nu har blivit så bra att jag ser framemot nästa samtal som jag har imorgon.

Eftersom jag känner att det här blev bra vill jag dela med mig av hur jag gjort. Just nu har jag en åk 6, men ner till åk 3 kan man säkert göra på detta viset, men även i åk1 och åk2, fast det kräver mer förberedande tid eftersom där behöver eleverna mer hjälp att sätta ihop sitt eget samtal.

Så här har jag gjort: Jag började med att öppna en ny googel presentation och skapade en mall på en presentation som eleven ska göra klar, för att sedan ha den som sin presentation/power point på smartboarden när föräldrarna kommer.

De olika rubrikerna jag satte i presentationens olika sidor tog jag från Infomentors IUP, som vi använder som gemensam plattform i kommunen till IUP/omdömen och informations kanal till hemmet.

Det blev rubrikerna: Lägesbeskrivning, mina styrkor, att utveckla, studieteknik, mål för mina ämnen, läsa och matematik. Länken finns nedan hur mallen/skalet för presentationen ser ut. Klicka på länken så kommer bildspelet upp, så ser ni hur upplägget är.

utvecklingssamtal presentation

Nästa steg blev att jag öppnade google classroom och skapade en kurs som jag kallade utvecklingssamtal. Där delade jag en kopia på presentationen till varje elev.

Efter det var det dags för lektion. Mina elever tog fram sina chrombooks och öppnade google classroom. Där skrev de in koden till utvecklingssamtalskursen som jag gav dem och fick fram presentationen som jag delat. Nu fick de i lugn och ro fylla på sidorna i presentationen. I lägesbeskrivningen fick de skriva om hur de har det i skolan, i klassrummet, på rasten och med kompisar. De skrev sina styrkor på nästa blad och vilket ämne de tyckte de var bäst på. De fortsatte att fylla i hela presentationen och skriva sina egna mål.

Efter det momentet  öppnade jag presentationerna på min planering och läste igenom dem. På något ställe la jag till en ny sida som jag kallade för tips från Katarina och där skrev jag till lite som jag kände behövde komma med.

Lektion två blev att de fick sitta två och två. En fick vara förälder och så fick de öva på att hålla sitt utvecklingssamtal för en kamrat.

Nu var det dags för det riktiga samtalet och föräldrarna var på plats. En familj åt gången. Vi satte oss ner vid bordet i mitten av vårt klassrum och startade smartbaorden och öppnande presentationen. Eleven började med stolt röst:

-Välkommen till mitt utvecklingssamtal!

Eleven berättade till varje sida i presentationen. Föräldrarna kunde ställa frågor och jag flikade in med någon kommentar. Samtalet kändes proffsigt och eleven växte i sitt uppdrag om att kunna hålla en presentation och att ha tillverkat sin alldeles egna IUP.

Eftersom den ska vara på Infomentor , så den kan ligga på familjewebben, så öppnade jag Infomentor och sidan för IUP. Vi växlade till sidan i deras presentation som hette lägesbeskrivningen, markerade texten och kopierade den. Växlade tillbaka till Infomentor och klistrade in texten under rubriken för lägesbeskrivning. Sedan fortsatte vi med styrkor, att utveckla och mål för ämnen. Sedan publicerade vi det på familjewebben. Detta tog ca 2-3 minuter av samtalet och när vi gjorde det, så repeterade vi samtidigt vad utvecklingsområden och mål för eleven var.

Jag är mycket nöjd med dessa samtalen och jag har länge filat på att komma till en modell som ger eleven utrymmet att vara den som håller i samtalet. Detta blev bra och därför delar jag med mig av det. Testa gärna om ni är sugna på att prova att hålla utvecklingssamtal med hjälp av en presentation och google classroom.

Back again for a new term….

Delar Marie Johanssons blogginlägg från vårt skoldatatek i Olofströms kommun. Tillsammans har jag och Marie ett IKT-samarbete och vi ingår båda i vår kommuns IKT-grupp.

Skoldatateket Olofström

…and I do feel that I should write theese first words in english. Why? Because this summer readers in the US found a huge interest in reading my blog! It’s very fun and interesting – how do they even find it?! The statistics show almost 150 (hundred-and-fifty) visits over the summer months. Amazing!!! Thank’s to all of you! Now let’s switch language…
Igår blev jag glad över inlägget från Katarina Enbom Fransson. Hon skriver om en årskurs ett på Vilboksskolan som för första gången i skolan provar att skriva på tangentbordet – och datorn säger precis vad eleven skrivit! Så bra det är att eleverna får fortsätta arbeta med att skriva sig till läsning med hjälp av uppläsaren Appwriter! I förskolan har de använt appen Skolstil som också läser upp det man skriver. I skolan erbjuds Chromebooks med Appwriter istället. Det innebär ett analogt, större tangentbord. För årskurs F-3 finns…

View original post 63 fler ord