Programmera mera

Jag planerar för hur jag ska lägga upp arbetet med programmering i min åk4.

På UR.se finns det en serie som heter programmera mera.

https://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla

Den är från F-3 men går utmärkt att även göra på mellanstadiet. Till hela serien finns det en lärarhandledning att ladda ner i pdf.

http://www.ur.se/mb/pdf/handledningar/198000-198999/198167-4_Programmera_mera_handledning.pdf

Det är 10 filmer/avsnitt med uppgifter från lärarhandledningen som man gör efter filmerna. Avsnitten är :

Vad är maskinkod,Vad är programmerat,Vad är en robot, Vad är en bugg, Vad är en loop, vad är en algoritm, hur styr villkor programmering, musik och programmering, Bli en bra programmerare, vad är artificiell intelligens?

I min åk4 kommer jag att under matematik och tekniklektioner arbeta med detta materialet. Kursplanerna är reviderade i flera av ämnena och på skolverkets hemsida kan man ladda ner vilka ändringarna är. Här är länken till matematik och teknik: Ändringarna är markerade med rött.

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261520!/matematik.pdf

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.261617!/teknik.pdf

När vi arbetat oss igenom UR.se ”programmera mera” tänkte jag mig en fortsättning med att eleverna ska ge mig instruktioner som om jag vore en robot. Ideén fick jag på skolverkets konferens som jag skrev om i mitt förra blogginlägg. Där fick vi se filmen Jam sandwich. Jag tänkte göra något liknade med mina elever.

Min kollega Anna-Marie har testat med sin klass och det blev bra. Hon har en gammal telefon i sitt klassrum och hennes elever fick ge henne instruktioner för hur hon skulle ringa från den. Det var inte så lätt att ge rätt instruktioner, så eleverna fick tänka till.

I nästa steg tänkte jag att mina elever ska få bygga med lego. De ska sitta rygg mot rygg och de ska bygga det som den andra beskriver.

Jag tänkte sedan att vi ska arbete med https://code.org/. Det har jag använt mycket i min förra klass. En bra sida där eleverna kan lära sig programmera genom att dra pusselbitar på rätt plats. Där finns olika kurser.

På skolverkets konferens fick vi en microbit, som jag också kommer att använda. På sidan microbit finns lektioner. Det kommer jag att skriva mer om i ett annat blogginlägg.

Annonser

Konferens, programmering i matematik och teknik. Skolverket

Den 19 oktober åkte jag och min kollega Anna-marie  till Växjö för att delta i en inspirationsdag med skolverket om programmering i matematik och teknik. Det var en mycket givande dag, som jag med detta blogginlägg vill förmedla vidare.

Dagen startade med att skolverket inledde att prata om vad digital kompetens är och om styrdokumentsförändringar. I nästan alla ämnen är det reviderat.

Konferensen under dagen inriktade sig på ämnena matematik och teknik.

På skolverkets hemsida finns reviderad versioner att ladda ner.  Det är utbildningsdepartementet som gett skolverket i uppdrag att programmering och digital kompetens ska skrivas in i läroplanen

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

Under deras presentation pratades det om några olika begrepp i den digitala världen som vi använder. Det var :

*digital teknik

*digitala verktyg

*digitala medier

*visuell programmeringsmiljö

*olika programmeringsmiljöer

*datalogiskt tänkande

*IKT. Ordet IKT börjar bli ett gammalt begrepp som man nu byter ut mot digital kompetens. Idag behöver alla lärare ha en digital kompetens till undervisningen.

För att hjälpa till med kompetensutveckling så har skolverket olika lärportaler. Där finns moduler att arbeta med. T.ex finns där matematiklyftet. Där finns också en modul om digital kompetens. När jag har arbetat med vår kommuns IKT-nätverk och haft träffar med de pedagogerna, så har vi använt ett par av de filmer som finns där. Filmerna är jättebra och ger konkreta tips om hur man kan arbeta i ett klassrum med digitala verktyg. Här är länken till skolverkets lärportal/ moduler:

https://www.skolverket.se/sok?page=search&website=&q=l%C3%A4rportal&search=S%C3%B6k

Skolverket kommer också att anordna en webbkurs i programmering. Jag och min kollega bestämde oss direkt på plats att vi ska delta. Den 30/10 öppnar anmälningen till kursen. Den är för alla och man behöver inte ha några förkunskaper innan. Den är ca 16 timmar att genomföra. Ska bli spännande.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/programmering-stod-till-dig-som-vill-lara-mer-1.264027

 

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbkurs-1.263574

Dagen fortsatte sedan med att vi fick lyssna på Lennart Rolandsson från Uppsala universitet. Han berättade om programmering ur ett historisk perspektiv. Det var mycket intressant. Han förmedlade att förr var datorerna mycket stora och dyra och det krävdes mycket kunskap att använda dem. Idag är de billiga och små och lätta att använda. En förändring som Lennart berättade om var att idag säger vi att alla ska få möjlighet att lära sig programmering. På 1940-talet var det bara 100st utvalda som fick och under 1980-talet, sa man att programmering är allt för avancerat för skolan. Allt förändras med tiden och vad tekniken har att erbjuda i framtiden det vet vi inte, men att det hela tiden sker förändringar och effektivisering med hjälp av teknik.

Lennart pratade om programmering och att koda.  Han berättade om SARA som står för sekvens, alternativ, repetera, abstraktion. Han avslutade sin föreläsning med att visa filmen The Jam Sandwich Algorithm Titta gärna på den. Jag hittade länken på youtube. Den finns delad här. https://www.youtube.com/watch?v=NaRrq2q9-eI

Min reflektion över filmen var att det ger eleverna en förståelse för att man måste ge tydlig och rätt instruktion för att en robot som blir programmerad ska kunna utföra det som personen bakom programmeringen vill. Roboten utför bara endast det som blir en rätt kod. Att koda fel är även nödvändigt för att lära sig och att hitta var i koden det blev fel. Det lär man sig mycket på.

Nästa föreläsare var Linda Mannila från Finland.  linda@digismart.fi Hon är datavetare.

Linda pratade om datavetenskapens didaktik.

Förr gjorde man ett aktivt val att använda teknik. Idag får vi göra ett aktivt val att inte använda teknik. Hon gav som exempel mobiltelefonen. Mobilen finns där hela tiden och tas fram hela tiden. Vi är ständigt uppkopplade. Detta kräver att vi har:

kunskap, förståelse, medvetenhet, vett och etikett i det digitala samhället och att vi har Digital kompetens.

Linda visade oss en film om Google pixel buds. Hörlurar som översätter det talade språket t.ex från engelska till svenska.

Min reflektion var , wow vilken fantastisk uppfinning och teknik att använda i flerspråkiga klassrum. Här kommer filmen. Kika gärna. Den vara 2 minuter.

https://www.youtube.com/watch?v=kWb1ysqtc4o

Dessa hörlurar finns redan på marknaden. Tänk om man kunde använda det när man behöver tolk till sina samtal. Dessa hörlurar skulle kunna fungera istället. Det är en svensk uppfinning.

Jag blev också inspirerad av Linda att prova IT-bävern. En IT-tävling man kan anmäla sin elever till. Jag ska prova och när jag har provat kommer jag att göra ett blogginlägg separat om IT-bävern. Det ser ut som ett bra material att använda med sina elever. Länken kommer här:

http://bebras.se/

Dagen fortsatte med att vi lyssnade på två lärare som är digitala utvecklingsledare i Ystad.

Vi fick prova på att “programmera” analogt genom att följa instruktioner efter pilar och ord. Det gav en tydlig förståelse för hur en kod är uppbyggd och att den måste vara korrekt för att t.ex en robot ska utföra det som den blir programmerad till.

Sedan fick vi programmera med Tekniska museet. Vi fick alla en present i början av dagen. En microbit. Den fick vi programmera. Man blir glad och nöjd när man lyckas och det går åt mycket tankekraft. Vi lyckade programmera så våra namn så de kom rullande på microbiten, som en namnskylt. Jag och Anna-marie jobbade tillsammans. Det är bra att vara två som tänker tillsammans. Vi lyckades programmera den som en tärning och att den ändrade siffra när man skakade den :). Sedan gjorde vi en stoppskylt och vi klarade av att programmera en kölappsmaskin :).

http://www.microbit.org/
Mycket nöjda med dagen gick färden sedan hem till Olofström igen med mycket inspiration om programmering i bagaget.

Digitala verktyg, språkutvecklande arbetssätt.

I vår kommun har vi ett projekt som vi kallar SKUA (Språkutvecklande arbetssätt.) Vi träffas på studiedagar och arbetar efter boken Gibbons. I torsdags den 12/10 var det studiedag. Kursledarna från SKUA frågade mig om jag ville hålla en station under dagen på 30 minuter i våra olika grupper kring digitala verktyg. Det var roligt att få delta med tips kring digitala verktyg för låg-och mellanstadiekollegor. Jag gjorde en presentation. Den finns delad här. Mitt upplägg startade med att visa hur Appwriter fungerar. Efter det visade jag inläsningstjänst som hela vår kommun har till alla elever. Sedan gick vi över till Apptips som man kan använda i undervisningen. Vi avslutade att lyssna en bit på en Podcast från Mattias Ribbing om hur man lär in ett nytt språk snabbt.

presentation

 

Bouncy balls

Detta läsåret startade jag med en ny klass. En åk 4. Härliga elever fulla med energi och ibland så blir det lite för mycket ljud i klassrummet. De glömmer bort arbetsro. Jag startade ett litet belöningssystem på tavlan. Jag ritade upp 10 rutor och när de arbetade med arbetsro markerade jag en ruta med en stjärna. Eleverna visste att när de fått tio stjärnor skulle det bli glass som belöning. Det fungerade mycket bra och efter tre veckor ungefär, så hade de fått ihop tio stjärnor och jag bjöd på glass. Arbetsron har hållit i sig och de känner skillnaden och de gillar att ha lugn och ro när de arbetar. När vi åt glass så introducerade jag Bouncy balls, som är ett digitalt verktyg som hjälper mina elever att fortsätta att ha arbetsro. Det är små studsbollar på datorskärmen/smartboarden, som studsar när det blir mycket ljud i klassrummet. De ska studsa lite längst ner på skärmen. När ljudnivån stiger studsar bollarna mycket.

Först ville de prova hur mycket bollarna studsade och det lät jag dem göra, men sedan pratade vi tillsammans om att det vi ska fixa tillsammans i klassen, det är att få bollarna att studsa så lite som möjligt. Det fungerar bra. När jag märker att ljudnivån börja stiga i klassrummet, tar jag fram bouncy balls på skärmen och eleverna dämpar sig och arbetar vidare i normal samtalston och med arbetsro. Ett mycket enkelt verktyg att använda. Här kommer länken:

https://bouncyballs.org/

Tryck på begin bouncing.

Tryck på mikrofonen att man tillåter programmet att få åtkomst till den.

Ställ in hur känsligt du vill att bollarna ska reagera på ljud.

Man kan också välja mellan att ha andra figurer än studsbollar. Det finns smilisar och roliga ögon.

Prova gärna Bouncy balls. Det fungerar bra för mina elever. / Katarina

Kartongmatchen

Idag i mitt blogginlägg kommer jag tipsa om ett digitalt material och hur jag och min kollega gjort med lektionsupplägg kring materialet. Tipset är att arbeta med kartongmatchen. Ett online material som är gratis gjort av Tetra Pak och WWF som finns på nätet.

Min kollega fann materialet och anmälde våra två klasser till att delta i kartongmatchen. Genom materialet får eleverna koll på återvinning. På deras startsida kan man läsa: Kartongmatchen är även en pedagogisk och inspirerande plattform med material, filmer och övningar om miljö, hållbarhet och återvinning. Delar länken här till sidan:

http://www.kartongmatchen.se/

På vår första lektion använde vi den färdiga presentationen som finns på sidan. Den är pedagogiskt upplagd, lätt att prata och diskutera tillsammans med eleverna utifrån. På presentationen finns även länkar till små filmer om sopsortering och återvinning. Bara att klicka på och så startar det en pedagogisk film 🙂

Uppstarten blev jättebra med hjälp av denna färdiga presentation. Under en av deras rubriker finns inspirationsmaterial. Där finns presentationer, länkar till filmer och en trevlig liten saga att ladda ner. Här är länken:

Inspirationsmaterial.

Vi tänker göra de olika tävlingsmomenten och vi har gjort den första quizen. Man kan välja att varje elev gör den enskilt eller att man gör den tillsammans. Vi valde tillsammans och jag hade quizen på smartboarden. Varje fråga fick eleverna diskutera i grupper och sedan enades vi om vilket svar vi skulle välja.

Det är tre tävlingar / matcher man deltar i om man väljer tävlingsmomentet. Här delar jag länken till matcherna.

matcher

Vi har också påbörjat match nr två. Där fick eleverna hem ett dryckesförpackningsschema. De ska räkna dryckesförpackningar hemma och föra statistik över hur många som de återvinner. Roligt att involvera hemmet i arbetet också och det är inte svårt, så eleven kan göra det på egen hand.

Ett annat moment i materialet är WWF. Det handlar om utrotningshotade djur. Här finns material om isbjörn, elefant och orangutang. Eleverna får rösta på ett av djuren och detta skickar man sedan in, så skänker Tetra pak pengar till WWF och till det djur som får flest röster.

Tillsammans i klassen tittade vi på filmer som fanns om dessa tre djur. På smartboarden hade vi sedan medföljande faktatext och frågor kring djuren som vi arbetade med. Där efter delade jag in mina elever i tre grupper. En isbjörnsgrupp, en elefantgrupp och en grupp med orangutang. I de hemgrupperna fick de nu bli experter på sitt djur. De skulle tillsammans söka fakta och göra tankekarta med stödord på sitt djur. Därefter ombildades grupperna till expertgrupper och en isbjörn, en elefant och en orangutang satt tillsammans och delgav varandra sin expert fakta om sitt djur. En mycket lyckad övning, som jag kan rekommendera att använda. Alla elever var aktiva och tog sitt uppdrag på allvar och ville berätta allt de kunde om sitt djur.

Här är länken till fakta om djuren på och till quizer.

http://www.pandaplanet.se/kartongmatchen

Med detta inlägg ville jag tipsa om detta digitala material. Det är lätt att arbeta med och det är bra upplagt och passar bra i elevernas no-undervisning. Testa gärna om ni är i startgroparna till att planera upp ett no-tema med återvinning som koncept.

 

Chrombook på Vilboksskolan

Förra veckan delade vi ut chrombook till åk5 och åk6 på Vilboksskolan. Vilboken ska vara en pilotskola i Olofströms kommun för att ha 1till1 från åk5.

Ett par år tillbaka har vi delat ut 1till1 från åk7. Eleverna får hem ett kontrakt och ordningsregler. De läser igenom kontraktet och skriver på hemma med sina föräldrar. Kontraktet finns här som bilaga.

1till1 kontrakt 2017 chromeb (1)

På föräldramötet är vi IKT-pedagoger och informerar om chrombook och föräldrarna får chans att ställa frågor.

Nu är det tänkt att dessa chrombook följer med eleverna upp till högstadiet och de har dem till de slutar åk9.

Fördelen är att de blir vana med sin chrombook och kan starta med sitt arbete direkt när de kommer till högstadiet. Alla appar och hjälpmedel som de som enskild elev behöver, finns redan där. Lärarna på högstadiet har redan märkt att elever som kommer dit använder chrombooken som ett verktyg och inte som en leksak. Vi har haft chrombook ett tag på låg- och mellanstadiet, men inte 1till1. Alla har provat och har arbetat med chrombook de sista åren här i Olofström.

Det var som julafton när jag och Christoffer som är IKT-pedagoger kom med alla chrombook till femmorna och sexorna. De satt som ljus och lyssnade intresserat på våra instruktioner. Därefter fick de sin chrombook och vi hjälpte till så de kunde starta upp och logga in. Vi hade också beställt en ryggsäck till förvaring av chrombooken och väskan använder de till att frakta sin chrombook mellan skolan och hemmet.

När vi delade ut ryggsäckarna fick vi en rolig reaktion. Chrombooken blev liggande på bänken och ryggsäcken blev i fokus.

-Å vad fin, hörde man genom klassrummet.

De började vända och vrida på ryggsäcken. Upptäckte alla olika fack. Började diskutera vad man skulle ha i de olika facken. Hjälpte varandra att spänna ryggsäckens band, så de blev lagom stora. Packade ryggsäcken omsorgsfullt med laddaren.

Hela utdelning av chrombook blev över förväntan, men det roligast av allt tyckte jag var ryggsäcken .Den var riktigt omtyckt och mer spännande än chrombooken 🙂

IKT-arbetet börjar i ditt klassrum!

Det duggar inte tätt med blogginlägg just nu på min blogg ;). Bloggen har haft ett långt sommarlov, men nu ska den igång igen. Jag har inte hunnit starta upp bloggen detta läsåret eftersom jag nu startat med en helt ny klass. En åk4. Så roligt och vilka fantastiska elever jag har mött under den första skolveckan. Ska bli mycket roligt att få följa deras kunskapsresa på mellanstadiet.

Jag fortsätter mitt IKT-uppdrag i kommunen på 20% och mina ideer flödar på. Jag kommer under läsåret blogga om IKT-tips, men även andra lektionstips som jag testat och som jag gärna vill dela med mig av.

Det jag kommer att blogga om är b.la att i vår kommun kommer åk5 och 6 på Vilboksskolan få 1 till 1 med chrombook. Under kommande vecka kommer de att delas ut. Visionen var att alla åk5 och 6 skulle få denna terminen, men vi får ta ett steg i taget.

Jag kommer att blogga om kommunens IKT-nätverk som har ett par träffar kvar den här terminen. Det är ett nätverk som jag gjort blogginlägg om innan sommaren. Kommunen har deltagit i IFOUS-projektet; digitalisering i skolan. Jag plockar godbitarna ur projektets lärloopar och leder ett IKT-nätverk med 15 pedagoger. Vi träffas och diskuterar IKT och har workshops tillsammans. Till våren hoppas jag kunna starta upp en ny grupp med nya pedagoger som vill delta.

Jag ingår i en IKT-grupp i kommunen med fler IKT-pedagoger. Vi kommer att träffas regelbundet och tillsammans hjälpas åt att driva IKT i vår kommun. Vi kommer nog också att ha något IKT-café tillsammans där vi ger IKT-tips till kollegor. Detta kommer ni att kunna läsa på bloggen.

I kommunen pågår ett SKUAprojekt (språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt.) Jag har blivit tillfrågad av SKUA-gruppen om jag vill dela med mig av IKT-tips som är användbara i detta arbetet. Det blir också spännande och det kommer något blogginlägg att handla om.

Jag ska åka på en kurs till Växjö om matematik och digitalisering och det kommer jag att dela med mig av här på bloggen.

Det som jag vill avsluta med i detta inlägg är att digitaliseringen av undervisningen och skolan den sker hos varje pedagog. Den börjar i ditt klassrum tillsammans med dina elever. Som IKT-pedagog kan jag vara ett stöd och bloggen kan ge tips, men det är hos dig som pedagog det startar och tillsammans med de elever du möter.

Jag önskar er ett fint läsår och välkomna att följa min blogg även detta läsår.

MVH Katarina

Padlet, tips från mitt klassrum

Är numera helt såld på att använda Padlet. Har testat det någon gång på någon föreläsning jag varit på och efter det tänkt att jag ska testa i min undervisning, men inte riktigt kommit till skott. I förra veckan så hade mina elever en läxa att skriva en bokrecension som de skulle redovisa. När det var dags stod jag med 18 recensioner på olika papper och började mitt under lektionen fundera på hur jag skulle synliggöra alla bra boktips i klassrummet. Då dök Padlet upp i mitt huvud och jag bad mina elever ta fram sina chrombooks. Medan de gjorde de öppnade jag Padlet och valde en bakgrund och delade länken i ett mail till eleverna. De öppnade sin mail och klickade på länken. Sedan var det bara för eleverna att skriva ner sina boktips. De samlades synligt på smartboarden. Det blev tydligt och bra och alla elever fick ta del av varandras boktips. Som grädde på moset kunde jag sedan skriva ut alla deras digitala ”post it” lappar med boktipsen. De fick nu 18 boktips från sina kompisar att använda när vi begav oss till biblioteket för att låna nya böcker 🙂

Nu var jag inne i Padlet och hade upplevt vad jag kan använda det till och min nästa idé poppade upp. En sammanställning av alla åk 6 elevers minnen från Vilboksskolan,nu när de ska sluta åk 6. Jag fixade en ny Padlet och eleverna fick skriva sitt namn som rubrik och sedan fylla på med sina minnen. Detta har jag tryckt ut och ska sätta ihop till en liten bok som mina elever ska få på skolavslutningen.

Nästa idé med Padlet blev på min kemilektion där jag ville att eleverna skulle besvara frågan: Hur visar du med ett experiment när vattenånga kondensera? En ny Padlet kom upp på tavlan från mig och delades till eleverna. Svaren trillade in på tavlan och jag fick en tydlig överblick över klassens kunskaper kring vatten som kondenserar. Ett superbra verktyg. Man kan använda det till mycket.

Ett annat område för Padlet är att göra exit tickets.  Padlet är inget nytt och har funnits länge, så det här blogginlägget är säkert inget unikt, men det är min upplevelse som jag vill förmedla. Det är verkligen jättebra och har många användningsområden. På skolverkets hemsida finns Padlet som tips till responsverktyg.

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.228321!/Skolverksmallad%20verktygsbeskrivning%20uppdaterad.pdf

IKT-nätverk i Olofström

Idag kommer mitt blogginlägg handla om kommunens IKT-nätverk. Under 3 år har ett antal pedagoger deltagit i IFOUS-projekt. Om IFOUS kan man läsa i ett av mina tidigare blogginlägg. Under IFOUS-projektet arbetade pedagoger i vår kommun och runt om i landet med lärloopar. Pedagoger skrev bloggar om sina lärloopar och träffades i Stockholm vid  IFOUS-träffar.

Vi har nu tagit med oss en del av konceptet till vår kommun och jag har under detta läsår startat ett IKT-nätverk för vår kommun. Där utgår vi från lärloopar som arbetades med under IFOUS-projektet. Det är 15 pedagoger som deltar från kommunens olika skolor.

Jag tror på ett kollegialt lärande, att man som pedagog utvecklas i sina tanker genom diskussion och att prova tillsammans med kollegor och sina elever. Att använda sig av IKT och digitala verktyg i sin undervisning måste ha en pedagogisk tanke bakom sig för att IKT ska vara till nytta i undervisningen. Man behöver vara om sig och kring sig som pedagog och kritiskt granska alla digitala läromedel som finns ute på marknaden och i vilket syfte man använder dem i sin undervisning.

Vår första träff i vårt IKT-nätverk startade jag med att berätta om IFOUS-projektet,digitalisering i skolan. Sedan pratade vi kring undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jag visade ett film klipp från en intervju med Dylan Wiliam. Under första träffen använder jag även en film från skolverkets IKT-modul om tekniktäta klassrum. Nätverksdeltagarna fick även varsin bok: Att arbeta formativt med digitala verktyg skriven av Patricia Diaz. Vi hann även med att testa ett par responsverktyg under vår första träff. Här är min presentation som jag använde under träff 1:

IFOUS IKT-nätverk

Deltagarna fick lite läxa till nästa träff och det var en uppgift från en av lärlooparna från IFOUS. Den var att bedöma digitala lärresurser. Varje pedagog skulle välja ut något digitalt material som fanns på deras skola och använda sig av skolverkets frågor kring hur man kan tänka när man väljer ett digital material till undervisningen. Här delar jag skolverkets frågor.

Digitala lärresurser visa-enskild-publikation

I vår nätverksgrupp skapade vi ett delat dokument i Google drive. I dokumentet skrev vi ner våra tankar om olika digitala material som vi använder. Vi utgick från skolverkets frågor. Genom detta fick vi en samlad bank om olika digitala verktyg som finns i vår kommun.

Träff 2 startade vi sedan upp med diskussion om arbetet och frågorna och digitalt material.

Efter det presenterade jag hur Google formulär fungerar och hur jag har använt det i min undervisning. Jag visade också Vizia som är ett bra verktyg när man ska titta på film med elever. Med det programmet kan man göra pauser i filmen där frågor ”poppar” upp. Ett bra sätt att få elevaktivitet. Vi fortsatte sedan med en ny film från skolverket IKT-modul och hade diskussion kring den. Därefter arbetade vi från boken som Patrica Diaz har skrivit. Jag hade tagit ut lite text ur boken och vi pratade runt det. Som avslutning blev det även en lite läxa till träff 3 och det var också från en av lärlooparna som IFOUS hade. Där fanns många bra föreläsningsfilmer och jag valde ut den filmen med Patricia Diaz.

http://urskola.se/Produkter/178654-UR-Samtiden-Att-bedoma-larande-Digitala-verktyg-for-att-se-elevens-larande

Näteverksdeltagarna fick i uppgift att titta på filmen och läsa ett par av sidorna ur Patricas bok. De skulle sedan sammanfatta sina tankar i vårt delade dokumentet i driven.

Här är min presentation, som jag använde under träff 2:

träff 2

Nu har vi kommit fram till träff 3, som är den sista innan sommarlovet. Vi ska sedan under hösten fortsätta med ytterligare två träffar. På träff 3 startar vi med att diskutera filmen med Patricia Diaz och våra tankar från det vi skrivit i vårt delade dokument. För att sedan få in fler responverktyg får deltagarna sedan prova på Padlet. Deras tankar från filmen  skrivs ner i padlet  och postas i Padlet, som blir som en anslagstavla, där man kan samla ihop alla information.

Deltagarna fick sedan läsa en artikel som finns på IFOUS hemsida som heter ”Sverige behöver en digital framtidsversion”. Efter läsningen samlades vi för ny diskussion och en ny Padlet till att samla ihop våra tankar och göra dem synliga.

Därefter gick vi över till två filmer från skolverket som handlar om att använda digitala verktyg i undervisningen för att synliggöra sitt lärande och hur man kan använda en klassblogg. Tanken med dessa filmer är inför kommande träffar till hösten där vi ska arbeta med hur elever kan visa sina kunskaper på olika sätt via t.ex film.

Jag gav sedan ett lektionstips som jag gjort med programmet Animoto och visade ett av mina blogginlägg. Träff tre avslutades med responsverktyget mentimeter.

Här är min presentation för träff 3:

Träff 3 IKT-nätverk

Min sammanfattning av dessa tre träffar är mycket positivt. Det är mycket roligt att få diskuterar och ta del av kollegialt lärande och att få vara med att utveckla IKT i skolan. Ett uppdrag som är tydligt för oss pedagoger och inget vi kan välja bort i vår undervisning. Samhället är digitaliserat och skolan måste vara med på tåget. Till hösten fortsätter inlägget med kommande träffar.

 

IKT-tips

Dags att börja sätta igång min blogg igen mer regelbundet. Nu har vi ny rektor på plats på vår skola och jag kan igen arbeta med mitt uppdrag som IKT-pedagog. Det var spännande att prova på ledning, men det jag brinner för är undervisning, att följa elevers kunskapsresa och att arbeta med IKT. Jag börjar med att starta upp min blogg som vilat lite ett tag med att dela en annan pedagogs blogg som dagens IKT-tips.

Jag följer en blogg som heter Tulays IKT-sida. Där finns många bra tips till IKT-undervisning. Idag delar jag en länk till sidan där man kan finna många bra länkar till chrome apps. Vi använde chrombook ,så den här sidan har man stor nytta av som lärare.

http://tulayikt.blogspot.se/2017/04/chrome-apps_26.html

http://tulayikt.blogspot.se/

MVH Katarina