Digitaliseringsprojekt uppstart.

Idag startade mitt läsår. Roligt att träffa alla gamla och nya kollegor igen.

Imorgon blir en extra spännande dag, tycker jag. Då ska vi starta upp ett digitaliseringsprojekt i kommunen för F-6 skolorna. Förra terminen arbetade jag med planering inför detta projekt, som ska vara i ett och ett halvt år.

Jag arbetade med att gå igenom skolverkets IKT-moduler, testa, läsa och träffa IKT-kollegor för diskussioner och möten för att få ihop ett bra koncept för alla pedagoger i vår kommun.

Vi kommer under 2018/2019 arbeta med olika delar från skolverkets IKT-moduler ute på skolorna. Vi kommer att testa, träffas för att utbyta erfarenheter, dela med oss och läsa litteratur kring digitalisering.

Imorgon är det dags för första delen av projektet. En inspirerande uppstart med en föreläsning av Troed Troedsson på förmiddagen. På eftermiddagen ska jag tillsammans med 5 IKT-kollegor hålla i 6 styck workshop för alla pedagoger F-6 i Olofströms kommun.

Imorgon är starten av detta projekt till att utveckla vår digitala kompetens. Jag hoppas att pedagogerna får en dag där de blir inspirerade, får med sig något som de vill testa i sitt klassrum, får ett kollegialt utbyte, men även igenkänning av verktyg som de redan använder eller stött på i sina egna klassrum.

Morgondagens innehåll av workshop blir Google Classroom, Google Earth, MIK-rummet, iiS digitala lektioner, Stop Motion och responsverktyg. Ett digitalt smörgåsbord som presenterar delar ur Olofströms kommuns IKT-plan som innehåller rubrikerna; lärande, kunskapssökande, digital kompetens och kommunikation.

Här är inbjudan till F-6 skolorna som skickats ut till pedagogerna.  Mer om digitaliseringsprojektet följer i kommande blogginlägg för er som vill följa vårt projekt.

Välkomna till uppstart av fortbildning i Digital Kompetens (1) (1)

 

Annonser

Självbedömning med Google formulär

Jag funderade på hur jag skulle göra med bedömningen av kunskapskravet i bild för åk 4-6 som är : Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Vår slöjdlärare Sofia skapade ett Google formulär kring slöjdarbete och processen när eleverna slöjdar. Då kom jag på att man kan skapade ett Google formulär som var kopplat till vissa av bilduppgifterna som de gjort under terminen. I formuläret skapade jag vissa frågor som de skulle värdera sitt arbete på både en graderad skala, men också flervals alternativ. (Mina elever går i åk4.)

Jag använde frågor om kunskapskraven kring att skapa berättande bilder, använda tekniker, verktyg, material och utveckla idéer.

Nästa vecka ska mina elever få fylla i formuläret under bildlektionen. Ska bli spännande att få in resultatet och deras egen självbedömning i ämnet bild.

På YouTube finns det flera olika instruktionsfilmer om hur man skapar ett Google formulär.

 

Skapa korsord med armoredpenguin.com

Under våra NO-lektioner har vi arbetet med begrepp inom fysik, kemi och biologi. Vi har kallat våra nya ord vi lärt oss för expertord, som vi har haft uppsatt på väggen. När vi har lärt oss orden har vi gjort på lite olika sätt. Vi har gjort en ”fyrfältare”, där man i mitten av ett papper skriver ordet. Runt ordet i fyra rutor skriver man sedan ordets förklaring, var man har stött på ordet, om ordet har mer än en betydelse och i den ena rutan gör man en bild.

Jag har nu samlat alla våra expertord i ett dokument med hjälp av spalter. Detta dokument delade jag med mina elever via Google Classroom. De ska nu få fylla i ordets förklaring/betydelse i spalten bredvid. De får använda sig av sin textbok och Googles sökfunktioner. De som behöver, använder även sig av Google Translate. När varje elev är klar lämnar de in sin uppgift via Classroom och jag kan bedöma hur de klarat av uppgiften. I kunskapskraven för lgr11 står det:

”Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar
det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning
av biologins begrepp.”

De ska sedan i grupper få sitta och förklara begreppen för varandra för att få ytterligare ett tillfälle att befästa begreppen och de nya orden som de lärt sig.

Efter detta moment ska eleverna få ett korsord som jag har skapat på en digital sida som heter armoredpenguin. Jag vill rekommendera denna sidan:

https://www.armoredpenguin.com/

Sidan är på engelska, men är lätt att förstå och använda.. När man kommer till startsidan klickar man på crossword och kommer då till denna sidan där man börjar fylla i sina ord till korsordet.

https://www.armoredpenguin.com/crossword/

Här är det enkelt att skapa egna korsord digitalt. Man skriver in ordet och en ledtråd och fortsätter så tills man är klar med alla ord/begrepp man vill ha med. Sedan trycker man för att skapa korsord och sen är det klart :). Mycket smidigt och enkelt. Korsordet kan man spara ner som en pdf och skriva ut.

När mina elever fått träna på begreppen via dokumentet som de fått genom Google Classroom och suttit i grupper för att förklara orden för varandra, ska de få göra korsordet som en liten test. Detta kan jag också ha med i min bedömning.

 

 

Whiteboard.fi

Dagens blogginlägg är ett tips om en sida som heter whiteboard.fi.

I min klass brukar jag använda mig av små whiteboardtavlor. Varje elev har varsin. Där löser de sina uppgifter först enskilt. De håller upp sina lösningar för sina kamrater. Vi diskuterar sedan lösningarna i par för att sedan ha en diskussion för alla i helklass. Modellen EPA (enskilt, par, alla). Jag gillar den metoden och jag får hög elevaktivitet i klassrummet. Jag får också en stor möjlighet att se allas lösningar och det ger bra diskussioner mellan eleverna. Detta kan man också göra digitalt om man har 1 till 1. Det kräver att varje elev har ett digital verktyg, dator, chrombook, lärplatta, mobil. Denna kollaborativa skrivyta kan man använda när man vill ta reda på elevers förkunskaper,  när man gör exit ticket, men också under arbetets gång i klassrummet.

Det är enkelt att använda. På startsidan finns en instruktionsfilm som visar hur det fungerar. Den varar bara ca 1 minut.  Här är länken till whiteboard.fi:

http://whiteboard.fi/#modal-new

 

Länktips

I dagens och veckans blogginlägg delar jag med mig av olika länktips som är användbara i undervisningen. Jag har delat in länkarna under olika rubriker och ämnen. Ta gärna del av tipsen. Det finns många fler, men här är ett litet urval.

Användbara länkar till läs-och skrivinlärning:

http://www.storybird.com

http://www.inläsningstjänst.se

Goggle dokument

AppWriter (tillägg till Googel dokument, läser upp ljud, ord och mening, ger ordförslag)

Googel presentation

Länk till många färdiga presentationer som man kan använda om man arbetar med Grey of the day i sin klass:

http://www.gotdswe.se/utforska-gotd/

Länktips till matematikundervisningen:

http://www.matteboken.se

https://www.geogebra.org/?lang=sv

http://www.webmath.se

http://www.elevspel.se (Har även övningar i de övriga ämnena).

http://www.bingel.se (Har även övningar i sv, NO, SO och eng)

Länkar till programmering:

https://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla

http://www.code.org

http://www.scratch.com

http://www.kod.nu

Länkar till responsverktyg:

http://www.padlet.com

http://www.socrative.com

http://www.mentimeter.com

http://www.classroomscreen.com

http://www.kahoot.com (ex. till frågesport)

Google formulär (till frågor/undersöningar/ prov/enkäter)

https://vizia.co/ (lägg in frågor i filmer för hög elevaktivitet under filmvisning).

Länk till att öva glosor och engelska

http://www.laxor.nu/

https://apps.babbel.com/sv/lp-test-trustbox/?bsc=aw21-sweeng&btp=default&gclid=EAIaIQobChMIrYTV-JnI2QIVwVQYCh1hJgDwEAAYASAAEgIQgfD_BwE

http://www.lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=3

Länktips; SO-ämnen:

https://www.so-rummet.se/

https://urskola.se/Produkter/161210-Geografens-testamente-eller-Den-stora-Sverigeresan-De-stora-staderna

https://online.seterra.com/sv/

Länktips till NO-undervisning:

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/003_Framja-elevers-larande-NO/del_01/

http://www.experimentskafferiet.se/

http://www.lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=4

Länk till att göra egen animerad film:

Stop motion (finns som tillägg till Googel education)

 

 

 

 

 

Classroomscreen

Dagens blogginlägg blir ett tips om ett digitalt verktyg att använda i klassrummet. Det heter Classroomscreen.

Det fungerar att använda på smartboard, som vi har i våra klassrum på Vilboksskolan, men det fungerar också via en projektor. Skillnaden blir att man får styra det från datorn.

Med classroomscreen väljer du en bakgrund till tavlan. Man kan byta varje dag med fina bilder om man vill. Längst ner i kanten på classroomscreen finns det olika symboler. Där finns en symbol för att slumpvis kunna få fram elevernas namn på den som t.ex ska svara på en fråga. Det ger hög elevaktivitet för då gäller det att vara med och lyssna.

Där finns funktionen att skriva text på datorn, men även att rita. Där fungerar smartboardens pennor jättebra. Det blir som en skrivyta att skriva på.

Det finns arbetssymboler som markerar att man ska arbeta tyst, arbeta med en kamrat eller ha diskussion. Där finns ett trafikljus som man kan markera rött, gult eller grönt. Kan vara användbart när det blir högljudnivå. Då kan man klick på den röda och markera att det är dags att prata lite tystare.

Det finns klocka och timglas att ha framme på tavlan. Det är bra för elever som behöver stöd av hur länge de ska arbeta med en uppgift.

En bra funktion är den som finns längst ner i höger hörn. Där finns smilisar. Man kan ställa en fråga till eleverna genom att klicka på den symbolen. När de lämnar klassrummet för rast blir det som en exit ticket. Eleverna går förbi tavlan och klickar på den smilis som stämmer in på deras känsla efter lektionen. Sedan kan man få fram resultatet med ett stapeldiagram hur.

https://www.classroomscreen.com/

https://www.youtube.com/watch?v=2O70WXwHZKg

Stop Motion

Idag vill jag tipsa om ett program som heter stop Motion. Där kan man göra egen animerad film. Mina elever har arbetat med ett Mumintrolltema. I grupper har de gjort Mumintroll figurer i trolldeg. De har sedan fått tillverka en bakgrund/scen i kartong. Därefter fick de hitta på en kort historia och spela in den med programmet Stop Motion. Det blev mycket lyckat. Vi har använt 3 bildlektioner. En till att göra figurerna, en till bakgrunden och den tredje till att filma.

Vi har laddat upp våra små filmer på youtube. Här kommer ett smakprov på en historia när Mumintrollen leker kurragömma med Lilla My.

https://youtu.be/r5wsQDFHfPc

I temat om Mumintrollen har jag använt Google Classroom till att ge eleverna olika uppgifter. Jag delade b.la länken till en sida om Mumintroll. https://www.moomin.com/sv/figurer/

Därifrån fick de läsa om de olika karaktärerna. Välja en av figurerna som de gillade och skriva varför. De fick sedan skriva en egen Muminberättelser och lämna in via classroom. Den gav jag respons på och återsände, så de kunde vidareutveckla sin berättelse. De fick även skriva en faktatext om Tove Jansson. Jag fick in många av kunskapskraven i detta temat. Det blev två genre, berättande text och faktatext. Det blev att läsa fakta och återge fakta med egna ord. I bild fick jag in att arbeta med olika tekniker.  Vi har också tittat på ett par avsnitt från julkalendern ,Mumindalen som jag lånat från SLI.se.

Innan jag startade hela temat läste jag på kunskapskraven och funderade ut vilka som jag skulle koncentrera mig på inför bedömningen. Detta la jag sedan i ett kunskapasrum i Infomentor. Där finns det öppet för föräldrar att ta del av. Nu är temat klart och jag har mycket underlag till bedömningen.

Många digitala verktyg blev använda under detta temat. Google Classroom, streama film, skriva i dokument (AppWriter användes hos några elever under detta moment), söka fakta via internet, Stop Motion, ladda upp film till youtube.

 

Projekt, spelprogrammering.

Min klass har varit med ett i ett projekt med spelprogrammering. Mycket spännande. Vi fick kontakt med MyWay. (MYWAY drivs av Schvung och finansieras av Arbetsförmedlingen.) http://schvung.se/tag/olofstrom/

Tre personer från MyWay, Jonas Wigstrand, Zakaria al Osman, Henrik Bengtsson planerade upp tre tillfällen med mig och min klass. Lektionerna skulle handla om programmering och spel. Vi ville att värdegrundsarbetet skulle vävas in och få in värdegrund i spel. Även ett språkutvecklande arbetsätt.

Upplägget blev mycket bra och lektion 1 handlade om att jämför digitala spel med analoga spel. Vi hade diskussioner om vad är det som gör ett spel bra eller dåligt. Eleverna arbetade med att skriva ner jämförelserna och diskutera i grupper.

Sedan fick de börja att planera ett eget spel som de skulle tillverka. Ett analogt spel. Jonas som är spelutvecklare visade metoden M.D.A som riktiga spelutvecklare använder när de planerar för tillverkning av spel. Först var det målet med spelet. Vilken historia, upplevelse eller känsla ska man få när man spelar spelet? Sedan var det planering för hur ska figurerna i spelet röra sig /förflytta sig och det sista var ,vad för material behövs för tillverkningen?

Mina elever var som små entreprenörer. De jobbade, diskuterade, planerade och tillverkade. Några kom även in på spåret att marknadsföra sitt spel, så de skulle kunna sälja det :). Det var härligt som lärare att vara med i. Vilken energi det var i klassrummet och det var ett mycket högt och aktivt deltagande från alla. Detta speltema fångade verkligen eleverna.

Innan lektionen slutade fick eleverna tid i grupperna att reflektera och där pratade vi om hur man är mot varandra när man spelar spel. Är det skillnad om man spelar digitalt eller analogt. Det var spännande att höra vad eleverna sa. När de spelar digitalt har de en tendens till att bli arga och ha ett dåligt språkbruk. Kan bero på att det är en skärm man har framför sig och man glömmer bort att det är spelare i andra änden online, eftersom man inte har ett ansikte framför sig.

Jonas hade med sig en fin presentation som användes under lektionen.

Presentation spel

Lektion nummer två startade med att eleverna fick spela Twister. Under spelets gång studerade vi spelreglerna noga. Var instruktionerna tydliga? Förstår man vad man ska göra?. Jonas introducerade för eleverna att när man ska programmera ett spel digitalt måste man ha programmeringsspråk. Instruktionen som man skriver i datorn måste vara exakt för att en dator ska förstå vad som ska utföras. Elevernas uppgift blev nu att skriva tydliga spelregler till sina spel som de börjat tillverka. Det blev full aktivitet igen och de skrev instruktioner. Jonas gick sedan runt och provspelade spelen och då gjorde han exakt som det stod i deras instruktion, vilket resulterade att det blev lite tokigt. Många skratt i klassrummet och eleverna felsökte i sina instruktioner och förtydligade instruktionerna. Detta var ett mycket bra inslag i programmeringstänk. Tydliga instruktioner och sedan felsökning.

Lektion 2 – Spel på Vilboken

Tidningen kom också på besök och gjorde ett reportage om klassens arbete. De kände sig så stolta. Rubriken blev skolelever lär sig programmera.

20180130_130120

Imorgon blir det lektion 3 och den avslutande biten med att finslipa sina spel. På fredag kommer vår rektor Eva till oss och provspelar spelen med eleverna 🙂

Ett mycket lyckat speltema där jag fått in programmering, matematik, svenska, bild, teknik och mycket språkutvecklande arbetssätt.