Konferens, programmering i matematik och teknik. Skolverket

Den 19 oktober åkte jag och min kollega Anna-marie  till Växjö för att delta i en inspirationsdag med skolverket om programmering i matematik och teknik. Det var en mycket givande dag, som jag med detta blogginlägg vill förmedla vidare.

Dagen startade med att skolverket inledde att prata om vad digital kompetens är och om styrdokumentsförändringar. I nästan alla ämnen är det reviderat.

Konferensen under dagen inriktade sig på ämnena matematik och teknik.

På skolverkets hemsida finns reviderad versioner att ladda ner.  Det är utbildningsdepartementet som gett skolverket i uppdrag att programmering och digital kompetens ska skrivas in i läroplanen

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

Under deras presentation pratades det om några olika begrepp i den digitala världen som vi använder. Det var :

*digital teknik

*digitala verktyg

*digitala medier

*visuell programmeringsmiljö

*olika programmeringsmiljöer

*datalogiskt tänkande

*IKT. Ordet IKT börjar bli ett gammalt begrepp som man nu byter ut mot digital kompetens. Idag behöver alla lärare ha en digital kompetens till undervisningen.

För att hjälpa till med kompetensutveckling så har skolverket olika lärportaler. Där finns moduler att arbeta med. T.ex finns där matematiklyftet. Där finns också en modul om digital kompetens. När jag har arbetat med vår kommuns IKT-nätverk och haft träffar med de pedagogerna, så har vi använt ett par av de filmer som finns där. Filmerna är jättebra och ger konkreta tips om hur man kan arbeta i ett klassrum med digitala verktyg. Här är länken till skolverkets lärportal/ moduler:

https://www.skolverket.se/sok?page=search&website=&q=l%C3%A4rportal&search=S%C3%B6k

Skolverket kommer också att anordna en webbkurs i programmering. Jag och min kollega bestämde oss direkt på plats att vi ska delta. Den 30/10 öppnar anmälningen till kursen. Den är för alla och man behöver inte ha några förkunskaper innan. Den är ca 16 timmar att genomföra. Ska bli spännande.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/programmering-stod-till-dig-som-vill-lara-mer-1.264027

 

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbkurs-1.263574

Dagen fortsatte sedan med att vi fick lyssna på Lennart Rolandsson från Uppsala universitet. Han berättade om programmering ur ett historisk perspektiv. Det var mycket intressant. Han förmedlade att förr var datorerna mycket stora och dyra och det krävdes mycket kunskap att använda dem. Idag är de billiga och små och lätta att använda. En förändring som Lennart berättade om var att idag säger vi att alla ska få möjlighet att lära sig programmering. På 1940-talet var det bara 100st utvalda som fick och under 1980-talet, sa man att programmering är allt för avancerat för skolan. Allt förändras med tiden och vad tekniken har att erbjuda i framtiden det vet vi inte, men att det hela tiden sker förändringar och effektivisering med hjälp av teknik.

Lennart pratade om programmering och att koda.  Han berättade om SARA som står för sekvens, alternativ, repetera, abstraktion. Han avslutade sin föreläsning med att visa filmen The Jam Sandwich Algorithm Titta gärna på den. Jag hittade länken på youtube. Den finns delad här. https://www.youtube.com/watch?v=NaRrq2q9-eI

Min reflektion över filmen var att det ger eleverna en förståelse för att man måste ge tydlig och rätt instruktion för att en robot som blir programmerad ska kunna utföra det som personen bakom programmeringen vill. Roboten utför bara endast det som blir en rätt kod. Att koda fel är även nödvändigt för att lära sig och att hitta var i koden det blev fel. Det lär man sig mycket på.

Nästa föreläsare var Linda Mannila från Finland.  linda@digismart.fi Hon är datavetare.

Linda pratade om datavetenskapens didaktik.

Förr gjorde man ett aktivt val att använda teknik. Idag får vi göra ett aktivt val att inte använda teknik. Hon gav som exempel mobiltelefonen. Mobilen finns där hela tiden och tas fram hela tiden. Vi är ständigt uppkopplade. Detta kräver att vi har:

kunskap, förståelse, medvetenhet, vett och etikett i det digitala samhället och att vi har Digital kompetens.

Linda visade oss en film om Google pixel buds. Hörlurar som översätter det talade språket t.ex från engelska till svenska.

Min reflektion var , wow vilken fantastisk uppfinning och teknik att använda i flerspråkiga klassrum. Här kommer filmen. Kika gärna. Den vara 2 minuter.

https://www.youtube.com/watch?v=kWb1ysqtc4o

Dessa hörlurar finns redan på marknaden. Tänk om man kunde använda det när man behöver tolk till sina samtal. Dessa hörlurar skulle kunna fungera istället. Det är en svensk uppfinning.

Jag blev också inspirerad av Linda att prova IT-bävern. En IT-tävling man kan anmäla sin elever till. Jag ska prova och när jag har provat kommer jag att göra ett blogginlägg separat om IT-bävern. Det ser ut som ett bra material att använda med sina elever. Länken kommer här:

http://bebras.se/

Dagen fortsatte med att vi lyssnade på två lärare som är digitala utvecklingsledare i Ystad.

Vi fick prova på att “programmera” analogt genom att följa instruktioner efter pilar och ord. Det gav en tydlig förståelse för hur en kod är uppbyggd och att den måste vara korrekt för att t.ex en robot ska utföra det som den blir programmerad till.

Sedan fick vi programmera med Tekniska museet. Vi fick alla en present i början av dagen. En microbit. Den fick vi programmera. Man blir glad och nöjd när man lyckas och det går åt mycket tankekraft. Vi lyckade programmera så våra namn så de kom rullande på microbiten, som en namnskylt. Jag och Anna-marie jobbade tillsammans. Det är bra att vara två som tänker tillsammans. Vi lyckades programmera den som en tärning och att den ändrade siffra när man skakade den :). Sedan gjorde vi en stoppskylt och vi klarade av att programmera en kölappsmaskin :).

http://www.microbit.org/
Mycket nöjda med dagen gick färden sedan hem till Olofström igen med mycket inspiration om programmering i bagaget.

Annonser

Digitala verktyg, språkutvecklande arbetssätt.

I vår kommun har vi ett projekt som vi kallar SKUA (Språkutvecklande arbetssätt.) Vi träffas på studiedagar och arbetar efter boken Gibbons. I torsdags den 12/10 var det studiedag. Kursledarna från SKUA frågade mig om jag ville hålla en station under dagen på 30 minuter i våra olika grupper kring digitala verktyg. Det var roligt att få delta med tips kring digitala verktyg för låg-och mellanstadiekollegor. Jag gjorde en presentation. Den finns delad här. Mitt upplägg startade med att visa hur Appwriter fungerar. Efter det visade jag inläsningstjänst som hela vår kommun har till alla elever. Sedan gick vi över till Apptips som man kan använda i undervisningen. Vi avslutade att lyssna en bit på en Podcast från Mattias Ribbing om hur man lär in ett nytt språk snabbt.

presentation

 

Bouncy balls

Detta läsåret startade jag med en ny klass. En åk 4. Härliga elever fulla med energi och ibland så blir det lite för mycket ljud i klassrummet. De glömmer bort arbetsro. Jag startade ett litet belöningssystem på tavlan. Jag ritade upp 10 rutor och när de arbetade med arbetsro markerade jag en ruta med en stjärna. Eleverna visste att när de fått tio stjärnor skulle det bli glass som belöning. Det fungerade mycket bra och efter tre veckor ungefär, så hade de fått ihop tio stjärnor och jag bjöd på glass. Arbetsron har hållit i sig och de känner skillnaden och de gillar att ha lugn och ro när de arbetar. När vi åt glass så introducerade jag Bouncy balls, som är ett digitalt verktyg som hjälper mina elever att fortsätta att ha arbetsro. Det är små studsbollar på datorskärmen/smartboarden, som studsar när det blir mycket ljud i klassrummet. De ska studsa lite längst ner på skärmen. När ljudnivån stiger studsar bollarna mycket.

Först ville de prova hur mycket bollarna studsade och det lät jag dem göra, men sedan pratade vi tillsammans om att det vi ska fixa tillsammans i klassen, det är att få bollarna att studsa så lite som möjligt. Det fungerar bra. När jag märker att ljudnivån börja stiga i klassrummet, tar jag fram bouncy balls på skärmen och eleverna dämpar sig och arbetar vidare i normal samtalston och med arbetsro. Ett mycket enkelt verktyg att använda. Här kommer länken:

https://bouncyballs.org/

Tryck på begin bouncing.

Tryck på mikrofonen att man tillåter programmet att få åtkomst till den.

Ställ in hur känsligt du vill att bollarna ska reagera på ljud.

Man kan också välja mellan att ha andra figurer än studsbollar. Det finns smilisar och roliga ögon.

Prova gärna Bouncy balls. Det fungerar bra för mina elever. / Katarina