Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/

Annonser