Digitalt matematikverktyg

Jag följer flera pedagogiska bloggar. Genom det får jag mycket inspiration och nya tips och idéer. En blogg jag följer är tulayikt.blogspot.com. Delar länken till sidan där det tipsas om digitala matematikverktyg.

http://tulayikt.blogspot.com/2017/02/mattetrion.html

Annonser

Tips till no-lektion

Hinner inte riktigt med min blogg just nu när det är ledningsfunktion i mitt uppdrag, men nu har jag en stund och då vill jag gärna förmedla ett  tema jag gjort med mina sexor i no.

I kunskapskraven för biologi,fysik och kemi finns det kunskapskrav där:eleverna kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människors levnadsvillkor. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Så här planerade och genomförde jag de två kunskapskraven med mina sexor.Jag startade med att skapa ett kunskapsrum i Infomentor med en pedagogisk planering. Denna finns på familjewebben att läsa för både eleverna och föräldrarna.

Lektion ett berättade jag för eleverna om vårt nya tema som skulle handla om vetenskapsmän/kvinnor och naturvetenskapliga upptäckter. Jag visade att de ska kunna berätta om upptäckterna och vad för skillnad de gjort för oss idag. Jag hade bilder på olika vetenskapsmän/kvinnor och de fick välja ut sex styck som de fann intressant.

Lektion två började med att eleverna delades in i sex olika grupper. Varje grupp fick en vetenskapman/kvinna och skriftliga instruktioner att de skulle tillsammans leta fakta på nätet, ange källor och hur de vet att fakta som de hittar är sann. De skulle skriva om sin vetenskapsman/kvinna tillsammans i ett delat dokument på googel drive. De skulle ha med vilken skillnad den naturvetenskapliga upptäckten gjort för oss idag. I sin gemensamma text skulle de också göra fyra frågor till sin fakta. Personer de skrev om var Marie Curie, Leonardo da vinci, Rosalind Franklin, Isaac Newtoon, Albert Einsten och de valde även Thomas Edison.

Lektion tre. Nu blev det tvärgrupper. I grupperna fanns det nu en expert på varje vetenskapsman/kvinna. De hade nu nästa uppgift att berätta om sin vetenskapsman/kvinna. Jag gick runt och lyssnade på elevernas redogörelser.

Lektion fyra. Eleverna delade sina dokument med mig och jag skapade en ny kurs i Googel classroom. Elevernas texter och frågor fanns nu i classroom. Till varje vetenskapsman/kvinna hade jag även lagt till en film från so-rummet.se om de olika personerna. Jag hade även lagt till en uppgift att de skulle skriva ner och berätta om de olika vetenskapsmännen/kvinnorna. Eleverna öppnad classroom och arbetade enskilt igenom hela materialet.

Lektion fem. Jag hade förberett ett googel formulär med frågor kring ämnet vetenskapsmän/kvinnor och de fick nu en test på vad de kunde.

Mitt efterarbete blev nu att på classroom läsa igenom den samlade informationen jag fått från varje elev, rätta svaren som jag fått in från google formulär och titta på mina anteckningar från redovisningen. Jag öppnade efter det kunskapsrummet i Infomentor. Klickade för bedömningen och bedömde kunskapskravet för biologi,fysik och kemi. Eleverna kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människors levnadsvillkor.Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Med hjälp av de digitala verktygen, Chrombook, sökmotorn googel, googel drive, googel classroom, googel formulär och infomentor blev arbetet mycket bra och informationen jag behövde för bedömningen tydlig och samlad på classroom. Min undervisning har förändrats med de digitala verktygen. Det blir mer effektivt och elevaktiviteten är hög i klassrummet.