Vizia

En hög elevaktivitet under lektionerna är viktigt. Det finns olika knep att ta till både med hjälp av digitala verktyg och utan. Jag tycker det blir mer smidigt med digitala verktyg för att hålla eleverna aktiva hela tiden under lektionerna. Genom digitala verktyg får jag också direkt återkoppling i olika sammanställningar via program. Jag vill ge ett exempel.

Vi tittar på en film gemensamt i klassrummet om t.ex evolution. Efter filmen kan jag ställa frågor till eleverna kring filmen. Som lärare har jag inte helt full koll på att alla faktiskt har förstått filmen eller lyssnat och varit aktivt intresserad och haft sitt lärande på kopplat. Någon sitter kanske i andra tankar under filmen eller får något störnings moment som gör att de tappar fokus på filmen. Jag ha varit med om att elever reser sig upp och vill gå ut och dricka vatten under filmen, vilket gör att man missar viktig information. Då jag får stoppa eleven och be den vänta tills filmen är slut. Efter filmen kan jag ställa frågor och be alla elever skriva ner svar, som jag samlar in, men det är inte riktigt smidigt och effektivt. Jag kan pausa filmen under lektionen och prata kring de olika momenten som filmen tar upp, men det är inte heller så smidigt, tycker jag.

Hur kan man då få alla eleverna aktiva under filmen? Jo med hjälp av digitala verktyg. Här kommer ett bra tips till alla lärare och elever ute i olika klassrum runt om i världen. Använd er av vizia när ni visar  filmer som man finner på youtube. Vizia är ett verktyg där du som lärare förbereder frågor till filmer på youtube genom vizia. Då spelas filmen upp och pausas vid olika punkter där frågor poppar upp på skärmen till eleven som de svarar på. Svaren sammanställs och skickas automatiskt tillbaka till dig som lärare, så man får en statistik över hur eleverna har svarat på frågorna.

Eleverna blir aktiva genom att de ser filmen själva på sin chrombook. Frågor poppar upp under filmen, som de svarar på och jag får respons tillbaka. Det ger en hög elevaktivitet och ett effektivt sätt för mig som lärare att få återkoppling på vad mina elever har förstått av filmen.

Här är ett exempel på en kort film om evolution som finns på youtube som jag gjort ett par quizfrågor till. Så här är ett exempel på hur det kan se ut.

Film evolution med quiz

Så här gör man när man förbereder filmer i viza:

Gå till vizia.co

*Starta genom att trycka på + new video

*Kopiera in länken från youtube filmen du valt.

*Stoppa/pausa filmen där du vill göra quiz. Tryck på quiz och skriv din fråga. Gör svarsalternativ.

*Du kan förhandsgranska filmen genom preview.

*Länken som nu skapats till filmen kopierar man och delar till sina elever. Jag delar den genom att använda googel classroom. Det är smidigast tycker jag.

*Eleven öppnar sedan uppgiften via classroom och startar filmen. Tittar och svarar på frågorna.

Instruktionsfilm Vizia

Prova gärna med dina elever. Ett bra sätt att få eleverna aktiva under filmvisning.

Passar även på att dela en film om Dylan Wiliam från ur.se där man får följa hans forskning kring elevaktivitet i klassrummet. På ur.se sida står det denna sammanfattning om filmen

Lärandets idéhistoria.

Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum. Alla lärare kan, och måste, ständigt bli bättre. Inte för att de är dåliga utan för att samhället blir alltmer komplicerat, vilket ställer högre krav på eleverna och därmed även på lärarna. Dylan Wiliam ifrågasätter handuppräckning som svarsmodell och vill istället utveckla en aktiv klassrumskultur där samtliga elever deltar i diskussioner och samtal och där det är okej att ha fel. Han menar att om eleverna känner att de inte får säga fel i skolan, så börjar det handla mer om att briljera än att utvecklas som människa, och det skapar inte någon bra grund för lärande. Han vill också använda elevernas kunskaper och erfarenheter av att vara just elever, som konsultativt stöd för lärares vidareutveckling och fortbildning.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s