Google formulär

Idag bloggar jag om Googel formulär, som jag lärt mig att använda genom att IKT-pedagog Christoffer Saar tipsade och visade mig hur man gjorde. Nu vill jag sprida det vidare för det är ett mycket användbart digitalt verktyg till sin undervisning. Att använda sig av Googel formulär är ett smidigt verktyg t.ex när man vill göra en enkät till sina elever, ett prov, tipsfrågor på datorn eller en undersökning.

Jag provade att använda Googel formulär så här:

Vi skulle börja läsa om livets utveckling i biologi. Då tog jag reda på elevernas förkunskaper genom Googel formulär. Jag skapade frågor i formuläret med svarsalternativ. För eleverna blev det som en digital tipsrunda eller enkät som de svarade på via sina chrombook. När de svarat så skickade de in sitt formulär och jag fick allas svars sammanställda i diagram och jag kunde se vilken som svarat rätt eller fel. Informationen använde jag sedan till min planering. Jag fick fram ett underlag för vad vi behövde arbeta med kring ämnet livets utveckling.

När vi sedan läst ett par veckor om livets utveckling gjorde jag ett nytt Googel formulär och delade ut till eleverna. Jag kallade det för ett test och eleverna svarade enskilt via sina chrombook. Svaren sammanställdes och jag fick ett positivt resultat tillbaka om vad mycket kunskap mina elever hade införskaffat sig om livets utveckling under våra biologilektioner. Jag jämförde det första formuläret och kunde se en stor förändring och vad mycket det hade lärt sig. Eleverna fick också se skillnaden i resultatet och de såg vad mycket de lärt sig. Det blev ett synligt lärande med en direkt återkoppling.

IKT-pedagog Henrik Tröst som arbetar på Nordenbergsskolan har gjort en instruktionsfilm om Googel formulär som finns på you tube. Jag delar länken här hur man gör ett Googel formulär. Testa gärna!

Googel formulär

Annonser

Vizia

En hög elevaktivitet under lektionerna är viktigt. Det finns olika knep att ta till både med hjälp av digitala verktyg och utan. Jag tycker det blir mer smidigt med digitala verktyg för att hålla eleverna aktiva hela tiden under lektionerna. Genom digitala verktyg får jag också direkt återkoppling i olika sammanställningar via program. Jag vill ge ett exempel.

Vi tittar på en film gemensamt i klassrummet om t.ex evolution. Efter filmen kan jag ställa frågor till eleverna kring filmen. Som lärare har jag inte helt full koll på att alla faktiskt har förstått filmen eller lyssnat och varit aktivt intresserad och haft sitt lärande på kopplat. Någon sitter kanske i andra tankar under filmen eller får något störnings moment som gör att de tappar fokus på filmen. Jag ha varit med om att elever reser sig upp och vill gå ut och dricka vatten under filmen, vilket gör att man missar viktig information. Då jag får stoppa eleven och be den vänta tills filmen är slut. Efter filmen kan jag ställa frågor och be alla elever skriva ner svar, som jag samlar in, men det är inte riktigt smidigt och effektivt. Jag kan pausa filmen under lektionen och prata kring de olika momenten som filmen tar upp, men det är inte heller så smidigt, tycker jag.

Hur kan man då få alla eleverna aktiva under filmen? Jo med hjälp av digitala verktyg. Här kommer ett bra tips till alla lärare och elever ute i olika klassrum runt om i världen. Använd er av vizia när ni visar  filmer som man finner på youtube. Vizia är ett verktyg där du som lärare förbereder frågor till filmer på youtube genom vizia. Då spelas filmen upp och pausas vid olika punkter där frågor poppar upp på skärmen till eleven som de svarar på. Svaren sammanställs och skickas automatiskt tillbaka till dig som lärare, så man får en statistik över hur eleverna har svarat på frågorna.

Eleverna blir aktiva genom att de ser filmen själva på sin chrombook. Frågor poppar upp under filmen, som de svarar på och jag får respons tillbaka. Det ger en hög elevaktivitet och ett effektivt sätt för mig som lärare att få återkoppling på vad mina elever har förstått av filmen.

Här är ett exempel på en kort film om evolution som finns på youtube som jag gjort ett par quizfrågor till. Så här är ett exempel på hur det kan se ut.

Film evolution med quiz

Så här gör man när man förbereder filmer i viza:

Gå till vizia.co

*Starta genom att trycka på + new video

*Kopiera in länken från youtube filmen du valt.

*Stoppa/pausa filmen där du vill göra quiz. Tryck på quiz och skriv din fråga. Gör svarsalternativ.

*Du kan förhandsgranska filmen genom preview.

*Länken som nu skapats till filmen kopierar man och delar till sina elever. Jag delar den genom att använda googel classroom. Det är smidigast tycker jag.

*Eleven öppnar sedan uppgiften via classroom och startar filmen. Tittar och svarar på frågorna.

Instruktionsfilm Vizia

Prova gärna med dina elever. Ett bra sätt att få eleverna aktiva under filmvisning.

Passar även på att dela en film om Dylan Wiliam från ur.se där man får följa hans forskning kring elevaktivitet i klassrummet. På ur.se sida står det denna sammanfattning om filmen

Lärandets idéhistoria.

Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum. Alla lärare kan, och måste, ständigt bli bättre. Inte för att de är dåliga utan för att samhället blir alltmer komplicerat, vilket ställer högre krav på eleverna och därmed även på lärarna. Dylan Wiliam ifrågasätter handuppräckning som svarsmodell och vill istället utveckla en aktiv klassrumskultur där samtliga elever deltar i diskussioner och samtal och där det är okej att ha fel. Han menar att om eleverna känner att de inte får säga fel i skolan, så börjar det handla mer om att briljera än att utvecklas som människa, och det skapar inte någon bra grund för lärande. Han vill också använda elevernas kunskaper och erfarenheter av att vara just elever, som konsultativt stöd för lärares vidareutveckling och fortbildning.

IKT vad betyder det?

Ibland möter jag en rädsla ute hos pedagoger när det pratats om IKT. Man förknippar det nog med nu ska jag arbeta med datorer. Jag kan inget om datorer. Man tänker nog på hårdvaran, på själva den tekniska prylen. Men det är inte det IKT handlar om. Jag tänkte reda ut begreppet lite utifrån mina tankar och förhoppningsvis kunna ge ett lite nytt perspektiv på vad IKT innebär.

IKT betyder Information och kommunikations teknik. Information arbetar vi pedagoger med hela tiden. Vi ger information till våra elever och vi tränar våra elever på att ta emot information. Vi tränar eleverna på att själva kunna ge information och att kunna granska information. Om man funderar på hur man gör det, så blir I:et i IKT inte så konstigt. Det är inget konstigt att vi ska jobba med Information med våra elever. Det har vi alltid gjort det enda som är skillnaden är att vi ska göra det med hjälp av dagens teknik för det är den vi använder ute i samhället. Om man tänker till sig själv, så får man information genom mail, sms, internet m.m och när man ska skicka information till någon, så gör man det också via mail, sms och andra interaktiva sätt. Det är mycket sällan som man sätter sig ner med penna och papper och skriver ner sin information och postar via en brevlåda. Så då tänker jag att som pedagog behöver man visa och lära sina elever hur man hantera dokument, sparar, skickar mail och granskar information som vi får. Och i vår läroplan står det tydligt att vi ska arbeta med digitala verktyg. Det är inget vi kan välja bort precis som vi inte kan välja bort ämnet matematik.

K:et i IKT står för kommunikation och det är inte heller något konstigt för oss pedagoger att undervisa i. Vi kommunicerar med våra elever och de ska lära sig att kommunicera i tal och skrift. Och hur gör man det i skrift idag? -jo, för det mesta genom att skriva i olika dokument, mail och sms. Man spelar också in filmer och Podcast för att dela på youtub för att sprida och kommunicera sina tankar idag.

T:et står för teknik och här kommer de digitala verktygen in. Man använder dagens teknik för att genomföra I:et och K:et. Det finns många olika verktyg att använda och t.ex i vår kommun har vi chrombooks som ett verktyg. Man använder surfplattor och mobiler.

Att använda IKT i undervisningen ska vara på ett naturligt sätt. Att eleven efterhand i sin mognad förstår när man behöver använda sitt digitala verktyg och då vet hur man ska gå tillväga. Det handlar om lösenord, att logga in , kunna öppna ett dokument kunna skriva och dela dokument, kunna använda talsyntes och uppläsning vid behov,  kunna söka information på nätet, kunna vara källkritisk, kunna dokumentera med bild och film m.m för att få sin egen lärprocess att bli så effektiv som möjligt.

IKT-gruppen som jag ingår i har vi gjort en IKT-plan för vår kommun och den finns i ett av mina blogginlägg. Den finns också som en plansch ute på våra skolor. Där finns det uppdelat i Förskola- F-3, 4-6, 7-9, gymnasiet. Tanken är att IKT-planen ska bli levande i alla klassrum där IKT används helt naturligt.