Digitala verktyg i biologiundervisning

Tema kroppen och våra sinnen är ett avsnitt i biologi som jag och mina elever arbetat med. Jag har använt flera olika digitala verktyg till min hjälp.

Ipaden har vi använt appen människokroppen. Här är länken till appen, där man kan läsa vad appen innehåller och tar upp. App människokroppen

Jag kopplade Ipaden till smartboarden och visade i helklass appens alla funktioner. Eleverna följde intresserat bl.a matspjälkningen, som avslutades med både skratt och fniss när ljudeffekten med ett ”prutt- ljud” kommer.

Under de kommande biologilektionerna fick sedan eleverna två och två arbeta med appen tillsammans på Ipaden. Medan man väntade på sin tur hade jag andra arbetesuppgifter.

På vår klassblogg och via Infomentor delade jag länkar till filmer från UR om kroppen. Dessa filmer skulle man titta på inför kommande lektion för att förbereda sig. Utifrån dessa filmer hade vi sedan diskussioner och texter från boken koll på No.

Textern som vi läste ur boken Koll på No tog vi inläsningstjänst till hjälp och lyssnade på texterna samtidigt. Många av mina elever gillar att använda inläsningstjänst när de läser texter. I klassrummet använder de sina chrombook och har hörlurar och lyssnar. Det är mycket arbetsro i klassrummet och var och en är fokuserad att lyssna och ta sig an texten.

För att se vad de förstått av texterna, så hade jag förberett frågor på Kahoot. Eleverna skriver sin kod som jag delar på sin chrombook. Frågorna kommer upp på smartboarden och eleverna klickar för rätt svarsalternativ. Här är en länk till: Kahoot

En del av lektionerna avslutades med en exit ticket. Men den blev inte digital denna gång utan på en post it- lapp. Men man kan göra exit ticket digitalt med padlet. Padlet får bli ett eget blogginlägg längre fram. Men det är ett jättebra verktyg att använda i klassrummet.

På två av lektionerna använde vi oss av webbmagistern. Där fick de träna på örat och ögats funktioner. De fick träna matspjälkningen,hjärtat och hjärnan. Delar länken här till övningarna som finns på webbmagistern. De är jättebra och eleverna gillade dem. webbmagistern

Som avslutning på området kroppen och våra sinnen, så hade vi ett litet prov. Det gjorde jag i Google classroom. Då får man in alla proven samlat under en mapp och man kan rätta och ge återkoppling via google classroom. I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om Google classroom, men delar här en länk till ett youtube klipp där man kan se hur classroom fungerar.Google classroom

Ganska många olika digitala verktyg har använts under detta tema kring kroppen. Med detta blogginlägg ville jag dela med om hur jag använt mig av olika digitala hjälpmedel i undervisningen. Jag upplever att mina elever blir mer fokuserade, har mer arbetsro när vi varvar lektionerna med hjälp av digitala verktyg. För mig som lärare har jag stor hjälp och nytta av att använda mig av verktygen i mitt klassrum.

 

Annonser

Sett-mässan vecka 17

lovade i mitt förra blogginlägg att dela med mig mer av SETTmässan. Hör passar jag på att dela min kollega Marie Johanssons blogginlägg. Vi var tillsammans på mässa och vi gick på olika föreläsningar. Maries blogginlägg finns på Olofstöms skoldatateks hemsida.

Skoldatateket Olofström

SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet.

Under några dagar bevistade några kollegor och jag SETT-mässan i Kista för att hitta inspiration till vårt fortsatta IKT-arbete inom kommunen. Det var Katarina Enbom-Fransson (som också har gjort inlägg på sin blogg om SETT-mässan), Christoffer Saar, Camilla Enberg, Eliisa Uusivirta, Magnus Persson och jag som satte oss på bussen på måndagskvällen för att vara på plats till invigningen av mässan. På mässan erbjöds ett stort antal föreläsningar och många utställare av olika digital mjukvara och hårdvara. Jag vill gärna förmedla vidare en del av det jag lyssnade till och såg – det som jag tror kan vara till nytta och något att satsa på.

Det var många av föreläsarna och utställarna som inriktat sig på gruppen nyanlända av förklarliga skäl. Skoldatateket Stockholm var representerade i flera föreläsningar och en av…

View original post 445 fler ord

Besöket på årets SETT-mässa

Den 26/4 -28/4 besökte jag och mina IKT-kollegor (Christoffer Saar Högavångskolan åk7-9, Marie Johansson, skoldatateket och Jämshögsskola, Camilla Enberg Brännaregårdsskolan, Magnus Persson, Kyrkhultsskola, Eliisa Uursiveta förskolan Jämshög) SETT-mässan i Stockholm.  Här är en länk på allt utbud som fanns på mässan. SETT

Vi tog del av många bra föreläsningar och vi försökte dela upp oss, så vi kunde ta del av flera föreläsningar samtidigt, för att sedan dela med oss av det vi fått lyssna till. Det var många föreläsningar och ett stort urval och man fick hålla koll på logistiken för att hinna med de föreläsningar man ville lyssna på. I mässhallen fanns också ett stort utbud av utställare kring läromedel.
En föreläsning som jag fastnade extra för var av:
Daniel Barker
Lärare, Norra Real

Daniel Barker är gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm och läromedelsutvecklare på Natur & Kultur. 2013 gav han ut boken Flipped Classroom och fick året efter Kungliga Vetenskapsakademiens lärarpris för sitt utforskande av digitaliseringens möjligheter i undervisningen.

 

Han inledde sin föreläsning med  :Vad är flippat klassrum?

Ett flippat klassrum är när eleverna i förväg kan förbereda sig på kommande lektion genom till exempel digitala verktyg. De kan förbereda sig genom att t.ex se en länkad film och svara på frågor till filmen, så de är förberedda när de kommer till lektionen. Daniel visade oss hur han flippat sitt klassrum genom att han lagt ut planeringen för området utlagt på hemsidan för eleverna. Där kunde de se vad som förväntades av vad de ska göra hemma, länkar till filmer att titta på med frågor att förbereda och skicka in svar.

När eleverna har tittat på filmer och svarat på frågor blir det ett underlag att ta med till klassrummet som lärare. När elever förbereder sig innan lektionen och t.ex svarar på frågor ger läraren direktrespons tillbaka till eleverna.

Detta kopplade Daniel till studier och undervisning som vilar på vetenskaplig grund.Daniel pratade om studier som gjorts i matematikinlärning ,hur man undervisar i matematik och hur elever lär sig. Det som visades då var att:

*De som lyckades i matematik var de som träffades på fritiden och pratade matematik och jämförde varandras lösningar.

*Metoden EPA (enskilt,par,alla)   Detta är undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Med att använda digitala verktyg för responsen till eleverna påvisar man direkt på att EPA ger resultat. När eleven får direkt respons sker inlärning.

*Undervisning ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt.

Daniel pratade också om skillnaden mellan digitalt lärarmedel och digitalt läromedel

Ett bra lärarmedel ska ge ett bra stöd för alla förmågor och är till för lärarens undervisning och upplägg av lektioner och respons till eleverna. Undervisning med digitala verktyg eller digitala läromedel är sedan det som hjälper elevens lärande.

När man köper in digitalt lärarmedel och digitalt läromedel ska man ställa sig frågan: Vilar detta läromedel på vetenskaplig grund?

En annan föreläsare som jag fastnade för var:
Patricia Diaz
Språklärare,

Patricia Diaz är språklärare i engelska och spanska samt förstelärare med fokus på digitalt förstärkt lärande och formativt arbete. Hon har skrivit böckerna Arbeta formativt med digitala verktyg och Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (Studentlitteratur 2014 resp 2012) och även ett kapitel om webbpublicering i antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (Gleerups, 2014). Hon föreläser och håller workshops om hur digitala resurser kan användas för att förbättra och effektivisera undervisningen och därmed även elevernas lärande.
Foto: Sebastian Borg

Hon har skrivit två böcker: webben i undervisningen och arbeta formativt med digitala verktyg. Dessa två böcker fick jag lov av vår rektor att beställa till Vilboksskolan. 

Patrica har en egen blogg som man kan följa.

www.patriciadiaz.se

Patricia pratade om att arbeta med formativt arbetssätt. Här har jag punktat upp olika arbetssätt. Det kändes som en bekräftelse att få lyssna på Patricia och arbetssätten hon berättade om. Just så här arbetar jag med mina elever i mitt klassrum. 

*Hög elevaktivitet är en förutsättning för detta. Fokusera på processen.

*Det finns både analoga och digitala metoder för att få elevaktivitet.

*Stimulera , samarbeta, synliggör.

*No hands-up ( namnslumpare)
*Webbpublicering för att nå ut till fler mottagare. Ger mer elevaktivitet för det finns mottagare att visa upp arbetet.
*Flippa klassrummet
*Eleverna känner att deras arbete har en funktion för någon annan.
*Skype in the classroom.
*Synliggör med kollaborativa ytor.

*Exit/entrance tickets

*Elever ger varandra feedback mellan olika årskurser.
*Synliggöra deras lärande

Patricias föreläsning avslutades med att vi fick prova Zaption.

Zaption

Detta fastande jag för. Ett digitalt verktyg som man kan använda när man visar film för eleverna. Under sin egen planering lägger man in filmen i zaption. Man redigerar i filmen genom att lägga in frågor, som dyker upp på elevens skärm under filmens gång. Ett bra sätt att hålla eleverna aktiva och fokuserade på filmen. Jag och Camilla Enberg har testat och vi använde oss av ett youtube klipp för att lära oss hur man gör. Eleverna skriver in zaption.com/join och får sedan en kod som de fyller i på sin skärm. Ungefär som när man använder kahoot med sina elever. Filmen visas för eleverna och frågor dyker upp, som de svarar på efterhand. Detta ger en hög elevaktivitet. Ska testa detta nästa vecka med mina elever.

Fler spännande föreläsningar tog jag del av och återkommer om det i kommande blogginlägg. Bland annat en som hette Krasch, boom, pow om tecknade serier i undervisningen.