Ifous/ Digitalisering i skolan

Vad är Ifous?

Genom att googla Ifous kommer denna förklaring upp.

”Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Vi gör det genom att ge stöd till praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet.”

Här finns en länk som berättar mer om Ifous:

Om Ifous

Förra veckan fick jag förmånen att resa med personal från Kyrkhult-och Brännargårdsskolan. De har under två årstid deltagit i Ifous projekt kring digitalisering i skolan. Ett mycket roligt och spännande projekt. Jag har följt deras arbete via G+, men även hjälpt till när några av personalen ville ha hjälp med att starta upp sina bloggar. Jag har följt deras lärloopar och sett ett engagemang kring nätverkande och kollegialtlärande med hjälp av digitala verktyg.

Under de två dagarna förra veckan i Stockholm fick jag vara med och lyssna på föreläsning av Jan Hylén och Maria Nordmark. Deras föreläsning handlade om: Omvärldsförändringar som ställer krav på skolan.

Där tog jag del av många intressanta tankar om vår omvärld som är i ständig förändring. Här nedan har jag i punktform skrivit ner intressanta tankar som jag reflekterade över när jag lyssnade till föreläsningen. De är bara kortfattade reflektioner, men de startar tankar hos mig när jag funderar på det. Kanske det startar en tanke hos dig som just nu läser detta?

*Globalisering, hela världen är med och konkurrera med varandra. Kunskap! Ständiga förbättringar pågår. Det ställer stora krav på oss som jobbar att kunna ställa om och vara flexibla. Allt fler jobbar längre, allt fler byter karriär. Det ställer krav på utbildningssystemet. Livslångt lärande är viktigare än någonsin förr.

*Nya jobb skapas. Det blir enkla jobb och kvalificerade jobb (mitten sektionen suddas ut).

*Social kompetens, ämnesrelaterad kompetens ,kreativitet och analysförmåga blir viktiga kompetenser att kunna.

*Viktigt med både kognitiva och icke- kognitiva kompetenser

*I skolan behöver vi arbeta och göra uppgifter som tränar många kompetenser

*Hur mäter och värderar vi de nya kompetenserna?

*Med hjälp av den digitala tekniken kan vi samla in mer uppgifter att analysera kring eleven. Det blir bra återkoppling för läraren . De lärare som kan läsa Statistik och tolka diagram ger bättre återkoppling till sina elever och får bättre resultat med eleverna.

Under eftermiddagen fick jag följa med styrgruppen med rektorer och huvudmän. Där fick vi ta del av en föreläsning Martin Rogberg. Han föreläste om organsiationstänkande och utvecklingsarbete. Det  var intressant att ta del av.

Dag två fick vi lyssna till Jonna Wiblom som pratade om sin forskning kring:

Digitala medier i naturvetenskap.

Syftet till hennes forskning var:

”utforska nya innebörder av förmågan till kritisk granskning kommunikation och ställningstagande i relation till ett växande medielandskap , och vilka konsekvenser det kan få för undervisning och lärande i biologi”

Hon pratade om källkritik och att kritiskt kunna granska flöden, information och texter på internet. Tankar som kom upp hos mig när jag lyssnade har jag även här gjort upp i punktform:

*När man söker på Google får man flera tusen träffar som ständigt uppdateras. Här måste man vara källkritisk. Hur ska eleverna klara av att sålla bland all information? När man söker på förmiddagen, så kan informationen vara ändrad på eftermiddagen.

*Lätt att publicera något på nätet utan något förlag.

*Vad är trovärdigt och vad är mindre trovärdigt.

*Våga lita på källor…..”magkänsla”

*Hitta didaktiska verktyg i klassrummet som hjälper eleverna att hantera all information som ska granskas

Två mycket intressanta dagar där även personalen från Kyrkhult och Brännargården presenterade sin lärloop som de arbetat med. Deras blogginlägg publicerades och kopplades till G+. Mitt konto är också kopplat till G+ och alla blogginlägg från alla deltagare och deras lärloopar kan jag läsa och ta del av.

Min spontana tanke kring detta är :

Ett fantastiskt nätverkande med reflektioner och ett kollegialt lärande med pedagoger från olika kommuner i Sverige. Mycket roligt att fått delta och uppleva. Ser framemot att ta del av höstens Ifousarbete och jag hoppas att fler tåg med Ifous kommer att erbjudas och då hade det varit roligt om även min skola hade varit med. Forskningsbaserad undervisning är viktig för skolans framtid.

 

 

 

Annonser

Bingel är KUL!

Av min kollega Camilla på Brännaregårdsskolan fick jag tipset att använda BINGEL. Vi använder böcker från sanoma på vår skola.Det är Zick Zack materialet för svenska i läs-och skrivinlärningen och MatteBorgen/Safari i matematikundervisningen. På Sanomas hemsida finns ett material som heter Bingel som är gratis. Som skola får man registrera sig och ha en eller två personer, som är administratörer för skolan. Där lägger man till lärare och elever så de får sina användarkonton. Här på Vilboksskolan är det jag och specialpedagog Ann som är administratörer.

Som lärare upplever jag Bingel som ett bra komplement till böckerna. Eleverna tränar på olika övningar som tillhör böckerna på sina chrombooks. Jag som lärare får upp mina elevers resultat och kan kika hur många uppgifter som de gjort och klarat. Jag kan också själv skapa uppgifter och dela ut till mina elever. Ju fler uppgifter eleverna gör ju mer poäng samlar de ihop. Dessa poäng kan de använda till att köpa spel på Bingel och kläder och utrustning till sin gubbe som de får när de startar sitt konto.

Eleverna upplever det roligt och glömmer bort att de faktiskt räknar matte eller tränar läsförståelse. De känner att det är ett roligt spel. Några av mina elever hade BINGLAT över en helg, för de ville samla ihop poäng för att utrusta sin ”Bingelgubbe” med mer kläder och få mer poäng till spel 🙂

BINGEL (Här är en länk till Bingel, så man själv kan kika och bilda sin uppfattning om vad Bingel är.)

Filmsnutt om Bingel

Om någon på Vilboksskolan i Olofström blir sugna att Bingla med sin klass, så hör av er till mig eller Ann, så hjälper vi till med konto.

 

Länk till Skolverket om it i skolan

http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-2016-1.244816/ny-nationell-strategi-for-att-battre-ta-tillvara-pa-mojligheterna-med-it-i-skolan-1.248733
http:// http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-2016-1.244816/ny-nationell-strategi-for-att-battre-ta-tillvara-pa-mojligheterna-med-it-i-skolan-1.24873