Lärmässa

Idag har vi haft en lärmässa i Olofströms kommun för alla lärare från åk 1 till gymnasiet. Det blev en lyckad dag som gick i kollegialt lärande ”anda”.

Vi har varit fem stycken förstelärare och vår utbildningschef som tillsammans planerat upp dagens lärmässa. Lärmässan hölls på Högavångskolan. Där fanns det olika stationer att besöka under hela dagen. Stationerna hölls av olika lärare i vår kommun där man delade med sig av goda tips och arbetssätt. Ett mycket bra kollegialt lärande.

Inom ämnet svenska fick man veta mer om läsförståelse och genrepedagogik och en station riktade sig till Svenska som andra språk.

I matematik fanns det flera stationer. Det var Australienska mattegömmor, problemlösning och rika problem, matematik för åk 1-3 och digitala lärresurser i matematik.

Inom digital teknik hade jag en station om smartboard. Jag fick många deltagare och det var roligt att få dela med mig av vad jag kan kring smartboard. För mig är smartboard ett jätte bra verktyg och hjälpmedel i klassrummet. Andra stationer med IKT handlade om att få in världen i klassrummet med Wikipedia, radio och Skype. Det presenterades Google dogs for education, appar för lärande från vårt datatek och en station handlade programmering.

Jag hade lite paus mellan mina smartboard visningar och då besökte jag en station med specialpedagogiskt material från Spsm som heter DATE. Det handlade om hur vi blir uppmärksamma på ljud omkring oss och hur vi kan dämpa ljud i klassrummet och skapa arbetsro genom att göra elever medvetna om ljuden vi har omkring oss. Det var spännande. Materialet är gratis att beställa. Något jag ska prova i min klass till hösten.

Kommunens NT-utvecklare presenterade ämnet teknik och olika elevarbeten som gjorts. Där fanns många bra tips på arbetsmetoder inom NO och teknik.

Ett Polen-projekt fanns också att besöka. Jämshögs skola har haft ett utbyte med en skola i Polen genom e-twinning. De har gjort filmer och skickat till varandra.

På plats fanns också inläsningstjänst som visade sitt utbud.

Dagen var full av olika stationer och jag hoppas att alla besökare kände sig nöjda efter dagen. Jag kände en positiv anda kring alla kollegor och detta kändes som ett mycket bra avslut på vårt läsår tillsammans. Detta är ett koncept som jag gärna skulle göra om. 🙂

Annonser

Slutspurten på läsåret med bedömningar.

Terminen börjar lida mot sitt slut och säcken knyts ihop för läsåret som varit. Nu i slutet av terminen har jag gjort klart bedömningen i Infomentor. Då reflekterade jag över att min tanke med att arbeta kontinuerligt med bedömning över hela läsåret, nu gav resultat. Jobbet var i princip redan gjort eftersom jag bedömt efter varje ”tema, avsnitt” som vi arbetat med. Lite finjusteringar och en överblick över elevernas resultat behövde jag göra. Det kändes riktigt bra. Jag har gjort blogginlägg tidigare hur jag arbetar med Infomentor. Min egen arbetshypotes kring arbetet med Infomentor är att ta in det i undervisningen och använda det som ett hjälpande digital verktyg för mig som lärare, eleverna och föräldrarna. Jag vill alltid utgå från helheter när jag jobbar och jag är inte förtjust i att göra lösryckta moment. Jag har upplevt att flera känner att Infomentor blir ett extra moment som ska göras och då försöker jag att förmedla mina tankar kring hur jag lagt upp mitt arbete, vilket alltid startar med att jag tillverkar en pedagogisk planering. För att jag ska kunna tillverka den måste jag titta i kunskapskraven på vad det är jag ska bedöma. Därefter lägger jag upp en basplanering, som jag presenterar för eleverna. De får sedan vara med och skapa momentet ”hur ska vi arbeta för att nå målet”. Det gör vi tillsammans genom diskussioner i klassrummet och ibland gör vi tankekartor. När det är klart för jag in det i den pedagogiska planeringen, ibland gör jag även en egen matris till eleverna. Jag delar det till eleverna och föräldrarna. Under arbetets gång bedömer jag mina elever vid olika tillfällen (inte alla på en gång) och för in det i min egen tillverkade matris. När arbetsområdet är klart fyller jag i i IUP/skriftligt omdöme. På utvecklingssamtalen utgår vi från detta och sätter upp nya mål för att nå vidare i kunskapskraven.

När jag satte igång med att arbeta på detta sättet, så fick jag själv en djupare inblick i läroplanen, en mer fokuserad undervisning på kunskapskraven och jag visste vad jag skulle bedöma innan jag satte igång arbetet. Eftersom jag avslutade varje arbetsområde med en bedömning var det lätt att veta hur nästa arbetsområde skulle se ut och vad jag skulle lägga fokus på för varje elev. Så kontentan av det hela är att min planering börjar med att jag kikar på vad jag ska bedöma och lägger upp min planeringen efter det.

Nu när jag gjort detta under ett helt läsår, så blev den slutliga bedömningen här innan sommarlovet inte så mastig för det största jobbet var redan gjort. Det här fungerade för mig och jag känner att jag kvalitetssäkrar mitt arbete genom att med hjälp av Infomentor (som vår kommun bestämt att vi ska använda) göra mina planeringar och bedömningar. Allt samlat på ett ställe. Föräldrarna har full insyn genom familjewebben. Hur mycket de är inne och tittar vet jag inte, men möjligheten finns för dem. Eleverna har egna inloggningar och de är inne och kikar. Jag ger också dem möjlighet att här i skolan få logga in på sitt konto och titta på planeringar och information. Vid varje utvecklingssamtal har jag bedömningarna upp på smartboarden och går igenom det med eleven och föräldrarna och vi gör IUPn tillsammans på samtalet direkt in i Infomentor. Arbetet rullar på och det blir som ett ”årshjul”. Vi har på vår skola bestämt att vi startar de två första veckorna med utvecklingssamtalen, går igenom bedömningarna som vi publiceras nu vid terminsslutet och gör upp IUP för årskursen vid skolstarten. Men innan dess väntar ett härligt sommarlov.

Kodu, Rasberry pi

Jag tycker det är spännande med programmering i skolan och vill lära mig mer för att kunna utveckla det i min undervisning. Det jag har provat med min klass är code.org. Där finns det mycket bra att använda. Code.org har jag spridit vidare till mina kollegor och jag har gjort klassrumsbesök och har haft lektioner med programmering med eleverna. Hos eleverna har det uppskattats och de har tyckt det varit roligt. Några elever har även fortsatt hemma med programmering, vilket är mycket positivt tycker jag.

Men det finns givetvis mer än bara code.org att lära sig och att kunna använda i sin undervisning och jag vill lära mig mer. Jag träffade Jonas Nilsson som arbetar på Nordenbergsskolan här i Olofström som programmeringslärare på gymnasiet. Jonas var snäll att visa mig fler program, som man kan använda. Det var en spännande förmiddag där jag fick tips och inspiration. Nu får jag lägga lite tid på att lära mig det han visade mig och sedan till höstterminen ska mina elever få prova. Jonas började att visa Kodu för mig. Det var 3D grafik på spelet Kodu. (En liten robot har gått vilse i en labyrint och man ska programmera en figur som ska hitta honom). Det var roligt. På code.org drar man ”pusselbitar” på plats när man kodar, här på Kodu bygger man ihop ”kommandon”, nästan som när man bygger ihop en mening. Det krävs lite egen träning och matematiktänk för att fixa det. En regnig dag i sommar (vilket det säkert kommer att bli) ska jag lära mig Kodu tillsammans med mina egna barn. (Det är min plan i alla fall). Jag tror att kodu kommer att uppskattas av min son Alexander, som finner programmering och spel intressant.

Efter att Jonas visat mig Kodu fick jag även testa Rasberry pi. En liten ”låda”, som är en liten hårddisk, där bland annat minecraft finns att programmera. En Rasberry pi kostar ca 300kr och jag tänker köpa in en till skolan för att prova. Man kopplar den till en skärm med HDMI-uttag och ett tangentbord, sedan är det bara att köra. 🙂

Minecraft är populärt bland elever. I MineCraft är det mycket matematik, logik och strategiskt tänkande.

Den 17/6 kommer IKT-gruppen i kommunen att träffas för utvärdering av läsåret och planering inför nästa. Då har vi bjudit in Magnus Göransson som arbetar som undervisar i programmering, teknik och webbutveckling på Vägga Gymansieskola i Karlshamn. Magnus är också engagerad i CoderDojo. På vårt IKT-möte kommer vi prata programmering och hur vi tar det till nästa nivå i skolan.