Programmera mera!

Idag har jag besökt olika årskurser på Vilboksskolan. Klass 2e och 2f, klass 6e och klass 5e. Tillsammans med deras lärare har vi programmerat med eleverna. Jag använde mig av Code.org. Eleverna tyckte det var jätte roligt och de jobbade jätte bra. I början är det lätt, men efterhand så stiger svårighetsgraden, vissa elever ger upp och vill ha hjälp direkt för att lösa det, andra blir sporrade att lösa problemet och få dit rätt kod. När de lyckades blev det ett glädjebudet och alla samlades runt den datorn och ville se hur koden var. Eleverna som fixat det visade stolt upp hur det dragit sina pusselbitar (kodat).

Så här la jag upp lektionen: vi loggade in på datorerna, i sökfältet på Google skrev vi Code.org. Där valde valde vi sedan rutan med en bild på ett bi och med texten Elever. När vi klickade på den rutan kom vi till nästa steg. Där valde vi nybörjare. På en rad med bilder finns olika kurser. Kurs 1 är för 4åringar, kurs 2 för 6åringar. Idag använde vi kurs 3. På kurs 3 startade vi på nivå 2 och programmerade på spelet zombie vs plants. Man skulle få zombie att förflytta sig i en bana. Man drar pusselbitar och sätter samman bitarna. T.ex gå framåt, sväng vänster osv. Sedan förflyttar sig zombin. När koden är klar kan man klicka och se hur koden är skriven på ”programmera språk”. Det tyckte en del var spännande att se. Idag programmerade jag med 8åringar, 11åringar och 12åringar och alla använde sig av samma program. Det fungerade mycket bra och det var spännande att se hur eleverna i de olika åldrarna tog sig an de olika problemen som uppstod och vilka strategier de använde för att lösa banan för zombin. I min egen klass har vi programmerat vid flera tillfällen och några av mina elever programmerar hemma med Code.org. Min klass har också deltagit i Timme av kod och fått varsitt jätte fint diplom att det kodat i en timme! Prova gärna att gå in på http://www.code.org och försök göra ett par koder på kurs 3. Där finns också mycket annat att programmera. Man får utforska sidan och testa. Jag har också provat scratch. Jag är sugen på att lärarna mig mer om programmering och jag vill få in mer av det i undervisningen. Det är mycket matematiskt tänkande, mycket koncentration och samarbete.

Annonser

Google översätt – nu med skanning och uppläsning!

Skoldatateket Olofström

Blog

Häromdagen bloggade Katarina, en av våra förstelärare inom IKT och även klasslärare, om hur hon och jag utforskade Prizmo för att kunna använda den till elever i hennes klass. Det är ju en skanningsapp för att snabbt kunna fotografera en text och få den uppläst.  Den fungerar bra, men jag har också fått veta att Google översätt nyligen har utökats med skanningsfunktion! Så är det också i vår digitala föränderliga tillvaro; just som man är på gång att ta till sig ett verktyg så dyker det upp ett annat! När jag provar upplever jag den ännu enklare och väldigt mångsidig! Det enda jag saknar i den nu är att kunna ställa in språk från svenska till svenska för att använda den som tal-till-text-app. Läs gärna recension, se filmen ovan och prova själv. Den är ju dessutom gratis!

View original post

Prizmo

I onsdags arbetade jag tillsammmans med Marie Johansson från Olofströms datatek. I min klass har jag elever som är i behov av digitala hjälpmedel. I onsdags klurade jag och Marie på hur appen prizmo fungerar. Det är en app till iPad som eleven kan använda till att scanna med. Prizmo scannar texten och eleven får texten uppläst. Man kan ställa in hastigheten på hur snabbt texten ska läsas. Varje ord som läses upp färgmarkers under uppläsningen, så det är lätt för eleven att följa med. Lite klurigt blev det när det var bilder med i texten, men efter en stunds test, så lyckades vi få det att fungera också. Det är så med digitala verktyg, man får testa sig fram och prova själv. Det är det allar bästa sättet att lära sig tycker jag. På skolappar.nu finns en recension av Prizmo och instruktion. Delar länken här:http://www.skolappar.nu/prizmo/.

Testa gärna appen om du har elever som är i behov av stöd med sin läsning.  

Vi arbetade också med AppAriter som är en talsyntes för Google.  Vi har chromebooks och till elever med behov av talsyntes använde vi innan programmet Vital. Nu när vi arbetar med Google dokument, så är det AppWriter som ersätter det. Vi har skapat ett konto till min elev i Google och när min elev ska skriva egna texter finns AppWriter att koppla på. När eleven skriver sin text blir texten uppläst. Ett mycket bra hjälpmedel för alla elever tycker jag.

Inspirationsresa med matematik och IKT

I vår kommun har vi matematikutvecklare. Igår ordnade de en inspirationsresa för lärare i vår kommun i matematik och IKT. Det blev en mycket givande dag med mycket inspiration och funderingar som jag tog med mig hem. Genom detta blogginlägg vill jag dela med mig av mina upplevelser och tankar från dagen.
Vi åkte till Malmö och gjorde ett studiebesök på Borgarskolan. Där fick vi träffa två lärare som arbetar med matematik. På Borgarskolan tar man emot elever i matematik som är extra duktiga och läser högre kurser i matematik än sina klasskamrater. Det var elever från åk 5 och uppåt. Det kan vara åk 5 elever som läser högstadiematematik, högstadieelever som läser gymnasiematematik och elever som även läser matematik på universitetsnivå. Tanken kring detta projekt är att ge de elever som är duktiga i matematik utmaningar på sin nivå. I deras vanliga klass finns inte de utmaningar som behövs. Tanken som jag fick med mig var att det är viktigt att inte stoppa upp elever som är duktiga, utan låta dem gå vidare och räkna på högre nivå. Dessa duktiga elever ser ofta lösningar direkt och kommer fram till svaret. Att skriva många led för att visa sitt tänk kan vara frustrerande för dessa elever. Detta gav mig några funderingar. Själv är jag noga med att eleverna skriver ner sina uträkningar och visar hur de tänker, men ibland kanske det räcker med att man muntligt kan förklara hur man löst uppgiften. Att man som lärare ställer frågor. En annan tanke jag fick med mig var att det finns många olika sätt och metoder att lösa uppgifter på. Diskussionen kring de olika lösningarna tillsammans med eleverna är mycket utvecklande och lärorikt. Mycket problemlösning i undervisningen var också en viktigt bit. Borgarskolan lägger upp undervisningen för dessa elever så här: Varje onsdag, (under eftermiddagarna) får de elever från skolor runt omkring komma dit och räkna matematik på sin nivå.(Elever som kommer till Borgarskolan har fått göra ett intagningstest först). De får sedan med sig uppgifter tillbaka till sin skola, som de har att arbeta med under sina matematiklektioner med sin klass. Lärarna på Borgarskolan poängterar att det är viktigt att man förklarar allt som man gör när de undervisar eleverna och att de arbetar mycket med att träna det matematiska språket. Med detta vill de skapa förebilder för andra elever att matematik är roligt. Det är roligt att räkna matematik och väcka intresse för matematik. På Borgarskolan får dessa eleverna räkna tävlingsmatematik och de deltar i olika tävlingar. Borgarskolan har flera elever som kommer på prispallen.
Vi fick träffa två av deras elever som räknade ett par uppgifter för oss. Det var mycket roligt att se hur de löste mycket svåra uppgifter. Vi ställde lite frågor till de om hur det var att vara elev i en vanlig klass och ha matematik. Svaret var att det var tråkigt och en av eleverna hade bytt skola flera gånger för att få den utmaningen som han behövde.Även detta gav mig en tankeställare och att jag som lärare inte vill stoppa upp någon av mina elever som vill gå framåt och utvecklas. Det gav mig funderingar om vi på vår skola kunde anordna någon matematikgrupp där elever fick extra utmaningar. Precis som vi ordnar för elever med svårigheter, behöver även de elever som är mycket duktiga få hjälp på sin nivå.
Vi fick tips på en sida som heter http://www.vetenskapstävlingar.se. Där kan man finna utmanande uppgifter i matematik.
Vi fick också med oss ett par problemlösningsuppgifter som de tyckte var lätta. Här kommer ett smakprov på ett par par exempel:

1. Kan man fylla i ett 5*5 bord med dominobrickor 2*1?
2. Gräshoppan hoppar längs en rät linje. Första gången har han hoppat 1 cm i någon riktning, andra gången -2 cm osv. Visa att han inte kan komma till den punkten han har börjat i efter 1985 hopp.
3.Mia skriver talen 1 till 10 i en rad. Hon undrar om hon kan sätta + eller – mellan talen så att hon får 0 som resultat. Hjälp henne besvara frågan.

Efter studiebesöket i Malmö åkte vi till Höörs kommun och fick delta i en matematiklyfts träff och IKT. Där fick vi en kort genomgång kring hur smartboarden fungerar. I vår kommun arbeta många redan med smartboard, så det var inget nytt för oss. Sedan pratade vi om programmering i skolan. Vi fick tips på olika online material till matematikundervisningen:
http://www.mathsisfun.com där man kan skapa diagram.
http://www.kunskapshubben.se är en bra sida där det finns inspelade genomgångar i bl a matematik.
http://www.mattecentrum.se finner man mycket bra matrial till matematik.
http://www.padlet.se. På youtube finns det filmer om programmet padlet. Där kan man lära sig hur det fungerar. Man skapar en uppgift i padlet, som man sedan skickar ut digtalt till sina elever och så får man sedan svaren samlat på sitt lärarkonto på padlet. Jag tyckte att det påminner lite om socrative som jag har provat med mina elever. Jag har gjort inlägg här på min blogg om socrative.

Vi fick även länken till Höörs blogg där man bl a kan finna mattebegrepp på 24 språk. Det var hämtat från skolverkets hemsida under modersmål. Mycket bra och användbart. Jag delar länken här: http://www.skolutvecklinghoor.moobis.se

Jag upplevde dagen som mycket inspirerande och hoppas med detta inlägg att jag har inspirerat fler och gjort någon nyfikna att klicka in på de olika länkarna som jag delat med mig här.