Socrative

Jag har just upptäckt hur bra socrative är ur lärarsynpunkt. Jag har varit med vid ett par tillfällen där jag fått svara på frågor genom socrative och jag har sett min kollega Camilla på Brännargårdsskolan använda det. Det har sett spännande ut och jag har varit sugen på att lära mig det. Så nu tyckte jag att det var dags för mig att börja använda socrative i min undervisning.Jag testade socrative tillsammans med mina elever. Jag skaffade mig en inlogg och förberedde ett par frågor från vår No bok.
Mina elever loggade in på sin chromebook och skrev in b.socrative.com i sökrutan. På den sidan fyllde de sedan i ett nummer (room number) som jag gav dem. Det numret fick jag från min lärarsida där jag gjort frågorna.
Sedan startade jag quizen och eleverna svarade. På min skärm fick jag upp elevernas namn. Jag hade gjort frågor där de först skriver i sitt namn. Lite svårt att förklara, men när man är inne på socrative så förstår man hur man ska göra. Det är enkelt att använda.
Elevernas namn och svar kom upp på min skärm, som ett diagram ungefär. Detta kunde jag sedan skicka som mail till mig själv och skriva ut. På 20 minuter upptäckte jag att jag hade fått svar på vad eleverna kunde om kapitlet i No som vi jobbade med. Dessutom var det rättat och sammanställt!!!! Oj vad bra.
När vi var klara med No frågorna, sa mina elever:
-Vi vill ha fler frågor.
Så jag lät eleverna öva lite på webbmagistern en liten stund, medan jag gjorde en quiz om vår grej of the day fakta.
Sedan startade vi den nya quizen. Eleverna svarade, jag fick upp resultatet och sammanställningen. Fantastiskt! Det kunde alla frågor. De har lyssnat super bra under lektionerna.
Socrative blir min nya provhjälp. Jag kände mig mycket nöjd efter användandet av socrative. Jag blev både glad och upprymd över hur bra det var. Så jag vill dela med mig till alla kollegor om min upplevelse. Det är säkert många som använder socrative redan och upptäckt vilken bra verktyg det är att använda. Men känner att jag gärna vill dela med mig av min entusiasm över detta. Prova gärna. Jag har hittat en länk på youtube där det finns instruktionsfilmer om socrative. Det finns både en ny och en gammal version av socrative. Jag har provat den nya versionen. Jag delar länken här. Filmen är på engelska, men är tydlig och lätt att följa och förstå. Kika gärna och har du inte använt socrative, så ge det ett försök. Det är riktigt bra.

Annonser

Mindmup

Mindmup är ett digitalt verktyg till att skapa tankekartor.Verktyget är enkelt att använda och lätt för eleverna att lära sig. Idag var första gången mina elever i klass 4e fick prova mindmup.
Så här gjorde jag för att introducera det för klassen:
All hämtade varsin chrombook och loggade in på google. Jag loggade också in och hade google framme på smartboarden. När vi kommit så långt, klickade vi på den lilla sockerbiten uppe i hörnet och öppnad Google drive. Jag gjorde det på smartboarden och mina elever följde efter med sin chrombook.
När man öppnat sin drive, trycker man på skapa. Då faller en flik ner och längst ner står det fler. När man klickar på fler kommer olika program fram. Där finns mind mup. Den ser ut som en liten blå spindel.
Eleverna fixade dessa stegen enkelt och inget krånglade till sig.
Sedan visade jag dem hur man skapar en tankekarta.
Just nu läser vi om fabler och hur en fabel är uppbyggd, så tillsammans byggde vi upp en tankekarta om fabler. Jag gjorde förlagan och eleverna följde efter. Så här blev den. Delar länken till vår första mindmup här nedan.
https://atlas.mindmup.com/2015/03/8aaa92f0b3b30132c1072294c7a0eaf4/fabel/index.html
När tankekartan i mindmup var klar öppnade vi ett nytt dokument som vi kallade fabel. Vi växlade nu sidorna mellan dokument och mindmup och skrev meningar till tankekartan. Det blev riktigt bra. Barnen fick ihop hela fabeln om ”haren och sköldpaddan”.
Nästa steg i detta blir att barnen ska få välja en valfri fabel att läsa. De ska sedan göra en egen tankekarta i mindmup om den fabeln de läst. Utifrån sin tankekarta ska de skriva en sammanfattning.
Därefter blir det ett grupparbete. Eleverna ska få välja en fabel per grupp och teckna fabeln. Vi kommer att ta foto på teckningarna och sedan i iMovie göra en liten animerad film om fabeln de valt att gestalta.
I detta tema om fabler får vi in mycket. Vi får in svenska och lär oss om genren fabel, båda att läsa och att skriva. Vi får in bild när de ska teckna, fota och göra animerad film. Vi får in studieteknik genom att öva oss på att göra tankekartor.Det känns som ett lyckat tema. 🙂

Alla CromeBook-användare kan få sin röst hörd

Delar Marie Johassons inlägg från datateket om Appwriter.

Skoldatateket Olofström

http://www.appwriter.dk/en/

Just nu finns 90 CromeBooks ute på låg- och mellanstadierna för att provas. Då passar det bra att även testa Googles uppläsare för att få en helhetsbild.

Google har anlitat ett företag i Norden för att skapa deras egen talsyntes (och möjlighet att överföra skannad text till tal). Företaget är Wizkids och verktyget heter APPWRITER. Det har en riktigt bra röst och verkar lätt använt.

Idag har Wizkids meddelat att 20 gratis licenser placerats i vår domän edu. De finns tillgängliga en tid för att elever ska kunna prova. ”Riktiga” licenser kostar, så passa på!

Gå till

https://chrome.google.com/webstore/category/apps?hl=sv

och lägg till Appwriter Cloud, följ sedan instruktionerna. Det är förberett så att datorn läser av edu-adressen och eleven får licensen tilldelad.

Appwriter fyller samma funktion som Vital talsyntes på nätverksanslutna datorer på låg- och mellanstadiet. Användning av Appwriter följer personens Google-konto, dvs kan brukas på vilken dator som helst, inte bara CB.

View original post

No och teknik via skolverkets hemsida

Min kollega Margit är NT-utvecklare i kommunen. Margit inspirerar oss i ämnena no och teknik. I måndags visade hon oss skolverkets hemsida där man kan finna bra lektionsmaterial och bedömningsstöd för no och teknik.
Länken dit är http://www.skolverket.se/nt.
När man kommit till den sidan väljer man i vänster spalt grundskoleutbildning.Efter det väljer man ämne fy, ke, bi eller teknik.
Där får man då fram lektionsmaterial. Där finns även bedömnigsstöd.
Om man till exempel väljer fysik kommer man till den här sidan: http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/fysik
I spalten till vänster väljer man t.ex åk 4-6. Då kommer man till den här sidan: http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/fysik/arskurs4-6
Nu är man framme vid de färdiga lektionerna .
Där finns även förslag på hur man kan använda IKT. Där finns en instruktionsfilm om programmet Lino som man kan använda som en digital anslagstavla där alla elevers tankar och ideér synliggörs.
Jag rekommenderar sidan till alla som arbetar med no och teknik. Här får man ett bra stöd som lärare till sina lektioner både på upplägg och till bedömning.

Statens medieråd

När jag började blogga som förstelärare skrev jag inlägg om material från Statens medieråd.
Ett mycket bra material som finns på deras sida att använda i skolor. Det ena materialet jag använt heter jag ❤ internet och det andra heter Informationssäkerhetsskolan.
Jag har varit runt i olika klasser och skolor med just det materialet som vänder sig till elever i olika åldrar där man arbetar med vad man får och vad man inte får göra på internet.
Idag besökte jag Kyrkhultsskola och påbörjade arbetet med dessa två olika material.
Vi satte oss i en ring och jag började med att ge eleverna olika påstående om deras nätvanor.
Om påstående stämd bytte man plats. Påståendena som jag använde finns i materialet jag ❤ internet att ladda ner från den här sidan:
http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Produkter/Jaghjartarinternet/
Efter det fortsatte vi med känslobaromentern som också finns i detta material.
Jag la ut ett rep på golvet och i ena änden fanns en lapp med texten ”Jag blir jätte ledsen” och i den andra änden ”Jag blir inte ledsen alls”.
Repet använder man sedan till att gradera hur nära man känner sig kring de olika påstående.
Blir man ledsen eller inte?
Därefter delade jag ut påståendena som de skulle lägga ut längs känslobarometern.
Dessa påstående finns i materialet i ett kopieringsunderlag. Så här såg det ut när alla lappar längs känslobarometern var på plats:
bild (1)
Vi fortsatte sedan med informationssäkerhetsskolan som man finner på denna länken.
https://www.msb.se/skola/isa
För att komma åt filmerna klickar man på Gå till utbildningen. Där finns det 6 delar att arbeta igenom. Varje del börjar med en film och följer sedan med diskussionsfrågor och en quiz.
Ett matrial som jag rekommendera att använda ute i klasserna. Det sker mycket ute på nätet och vi som vuxna behöver vara där för att handleda barnen på nätet. I skolan är detta ett bra material att arbeta med.

Brännis’ mellanstadie blir Mindmuppare

Delar ett inlägg från Olofströms kommuns skoldatatek.

Skoldatateket Olofström

http://www.mindmup.com

Mindmapping är ett välkänt säkert kort för att strukturera tankar, stödja minnet och för studieteknik mm. Nu finns en mängd digitala tankekartor att tillgå, många gratis. Det ger flera fördelar att använda mindmap på skärm; du kan infoga bilder och länkar, spara dem i dator eller i molnet, lätt flytta en eller flera tankebubblor till annan plats i kartan och dessutom dela mindmappen med andra. Ett av dessa mycket användbara program (Apps) finns att tiilgå genom Google-kontot. Gå in i Google Drive, välj Skapa och gå längs ner till Fler. Där finner du den blå spindelliknande figuren för Mindmup. Lärarna på Brännaregårdsskolans mellanstadie har bekantat sig med verktyget och att döma av deras positiva betyg tror jag snart de förmedlar vidare till eleverna. Då är de snabbt igång med att anamma IKT-planen, för där finns kunskap om digital mindmapping som ett mål för elever på mellanstadiet!

image

View original post

Filmer frånUR:orka plugga

På youtube fann jag från UR ett par korta filmer som vänder sig till elverna. De heter orka plugga. Filmerna är tydliga om hur man når kunskapskraven. Filmerna förklarar på ett tydligt sätt för eleverna vad t.ex ett utvecklat resonemang i svenska innebär. jag delar länken här till UR filmer från youtube. De är bra även att ta del av som lärare. Jag kommer att använda mig av filmerna till mina elever. Jag funderar också på att dela dem via infomentor hem till föräldrarna.

https://m.youtube.com/watch?v=KxbabP0EBGk&list=PLQjOCUclovAcODqLmiHg74j1