Utvecklingssamtal och vad står det i lgr11 om utvecklingssamtal?

Just nu är det utvecklingssamtal i min klass. På höstterminen satte vi upp mål och skrev en IUP i Infomentor. Under terminens gång gjorde jag pedagogiska planeringar med matriser där jag bedömde efterhand. Under fliken IUP/omdöme bedömde jag genom att färgmarkera matriserna. Detta delades på familjewebben.
Nu när vi startat vårtermines utvecklingssamtal, så utvärderar vi höstens IUP. Så här gör jag:
På smartboarden har jag IUP upp från programmet Infomentor. Jag har ett trådlöst tangentbord vid bordet där vi sitter, jag, eleven och föräldrarna.
Vi hämtar förra terminens lägesbeskrivning från IUPn. Vi diskuterar och reviderar den texten.
Efter det hämtar vi kommentarerna för rutan om målen vi satte upp i IUPn.
Vi utvärderade målen. Några var uppnådda och kunde tas bort. Vi ersatte dem med ett nytt mål. Något mål fick stå kvar.
Sedan gick vi till rutan för hur vi ska arbeta. Vi hämtade höstterminens kommentarer och reviderade dem. Vi avslutade denna biten med att tända upp ikonen för : Visa på familjewebben. Nu finns det för föräldrarna och eleven att även se hemma. Detta upplevde jag sparade mycket tid för mig. Förut har jag skrivit förhand på en blankett. Efter samtalet har jag sedan skrivit in det i Infomentor. Nu blev allt klart på en gång.
Under samtalet tog jag också fram de pedagogiska planeringarna som jag delat och vi pratade om hur eleven ska arbeta. Detta synliggjorde kunskapskraven mycket bra för både eleven och föräldrarna. Själv känner jag att jag blir säker på min undervisning och på vad jag ska gå igenom och vad jag ska bedöma.
Vi tittade också igenom höstterminens omdöme utifrån kunskapskraven. Samtalet blev bra och mycket fokuserat på mål och hur vi ska arbeta för att nå målen.
Jag bedömer kontinuerligt under hela terminens gång. Jag delar allt på familjewebben för att föräldrarna ska få insyn i sitt barns skolgång.
Vad säger lgr11 om utvecklingssamtalen?
Jag läste i läroplanen om bedömning och kontakten med skola och hemmet. Jag känner att genom att arbeta med Infomentor som ett redskap in i planeringen, bedömningen och undervisningen får jag med det som lgr11 säger om utvecklingssamtal och bedömning. Där står det så här:
Läraren ska
• genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,
• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov, och
• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

Skolans mål är att varje elev
• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
Läraren ska
• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s