IKT-konferens med fritids.

I onsdags höll jag och min kollega Camilla Enberg i kvällskonferensen för fritidspersonalen i vår kommun. En önskan från fritids att få tips och inspiration om IKT som de kan använda på fritids.

Det blev en lyckad kväll som vi inledde med youtube klippet helpdesk på medeltiden.

Därefter presenterade vi olika digitalverktyg, så som storybird.com, webbmagistern, elevspel.se, animoto, just dance, socrative, capture, foto och film med iPad, tips på appar till iPad, QR-koder och lite annat smått och gott inom IKT.

Tanken med att presentera just dessa verktyg var att t.ex animoto är dokumentationsverktyg där man gör små egna filmer. På fritids är det säkert många barn som tycker det är roligt att fota och filma sina alster. Att sedan kunna få göra en fin presentation med musik till att visa upp tror vi är uppskattat av både barnen och föräldrar. Capture är ett annat redigeringsprogrammet till att göra film.

Storybird tänkte vi att många barn i skolan gillar att göra egna böcker. Att få fortsätta att skriva på sin bok på fritids kan säkert vara kul för några barn. Att få leka författare och få tillverka en riktig bok.

Just dance på youtube gillade personalen när vi visade det. Att ha en skärm med just dance på och låta barnen få dansa och röra sig till musik. Det är populärt hos många barn. I klassrummet har vi det som lite pausgympa och det uppskattas mycket.

Varje fritids har Ipads, så vi presenterade tips på bra pedagogiska appar som vi har på skolornas iPad. Vi tipsade om skolappar.nu och pappasappar som är bra tipssidor att finna appar på.

Webbmagistern och elevspel är bra program när man t.ex vill färdighetstänar multiplikation, landskap, stavning eller t.ex klockan.

QR-koder kan man göra mycket roligt med. Vi visade hur man skapar en QR-kod på skapaqrkod.se och gav tips på hur man kan använda QR-koder, t.ex till en tipsrunda.

Kvällen blev lyckad och jag och Camilla hoppas att våra tips kommer till användning ute på kommunens olika fritids :).

Annonser

IKT-Plan för Olofströms kommuns skolor

Under en ganska så lång tid har vi i IKT-gruppen för Olofströms kommuns skolor arbetat fram en IKT-plan. Vi startade innan sommarlovet 2014 och började skissa på en plan.
Vilka är vi i IKT-gruppen?
Som samordnare av gruppen är Thomas Jarbo kommunens kvalitetsutvecklare. Sedan är vi fem IKT-pedagoger från olika stadier. Henrik Tröst från Nordenbergsskolan (gymnasiet), Christoffer Saar från Högavångsskolan (högstadiet), Birgit Nilssson från Kyrkhultsskola (låg- och mellanstadieskolan), Jag själv från Vilboksskolan (låg-och mellanstadieskola) och Marie Johansson ansvarig för kommunens datatek och specialpedagog.
Vi har under ca ett halv år träffats och diskuterat IKT-planens innehåll. Vi har haft ett Google dokument delat mellan oss, där vi alla skrivit olika bitar av vår plan.
Tillsammans med Birgit har jag i mitt uppdrag åkt runt under januari och februari på låg- och mellanstadieskolorna och presenterat vår nu färdiga plan.En skola återstår(min egen Vilboksskolan), som kommer att få planen presenterad måndag v10. Det har varit ett roligt jobb att få träffa alla lärare ute i kommunen och visa upp vår plan.
Planen har tydliga mål och en tydlig progression. Den är indelad från förskolan 1-5år, F-åk3, åk4-6, åk7-9 och gymnasiet. Genom hela planen finns en progression.
Vi har valt att kategorisera de digitala kompetenserna under fem olika rubriker:
Kunskapssökande
Kommunikation
Lärande
Skapande
Teknisk kompetens
Dessa rubriker återkommer för varje stadier med en tydlig progression.

Genom att ha åkt runt till varje skola har vi nu fått vår IKT-plan presenterad. Nästa steg blir att implementera den och det sker på ett spännande sätt tycker jag.
Vi i IKT-gruppen tar hjälp av studenter på BTH som ska göra ett examensarbete. Vi är nu studenternas ”kund” och vi har presenterat en tanke för studenterna om hur vi vill implementera IKT-planen.
Vi vill göra en lärplattform där man arbetar aktivt med IKT-planen.
Studenterna skissar nu på att bygga upp en sådan plattform, som kommer att bestå av moduler. Modulerna kommer lärarna år genom sin Google inlogg.
Varje modul innehåller de fem kategorierna, kunskapssökande,kommunikation,lärande, skapande och teknisk kompetens.
Vi i IKT-gruppen kommer att i modulerna lägga upp ett utbildningsmaterial för lärarna i kommunen. I modulerna kommer det att finnas filmer att se (t.ex om källkritiskt tänkande). Det kommer finnas texter att läsa, en uppgift att genomföra med sina elever och ett forum där lärarna skriver om sina erfarenheter.
Det kommer också att finnas någon slags belöningssystem efter varje avklarad modul.
Studenterna arbetar med detta under 10 veckor och vi i IKT-gruppen träffar studenterna ner på BTH på fredagar. Då visar de hur långt de kommit med lärplattformen och vi kommer med respons.
Det ska bli riktigt spännande att få ta del av det färdiga resultatet.
Vi i IKT-gruppen kommer att träffas på kommande studiedag för att börja med innehållet till modulerna. Vi ska skapa filmer och göra texter och uppgifter. Det blir också en spännande uppgift att få göra.
Jag gillar konceptet med implementeringen av vår IKT-plan. Planen blir inte bara ett dokument som finns utan det blir levande och något som man arbetar med ute i klasserna.

Här delar jag IKT-planen för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola

IKT-plan Olofström

Betyg och bedömning

Sportlovsvecka. Det känns skönt med lite ledighet. Veckorna efter jul var mycket intensiva med både utvecklingssamtal och föräldramöte. Idag öppnade jag mina mail och såg att jag fått mitt intyg från Skolverket från kursen betyg och bedömning. Känner mig nöjd av att gått kursen och man har stor nytta av den, så jag rekommenderar alla lärare att göra kursen. Man får en djupdykning in i läroplanen, kunskap om formativ bedömning och betyg. Innan sportlovet hade vi ett föräldramöte med våra föräldrar i åk 4. Vi pratade betyg och vi visade denna film som jag länkat här från Skolverket. Den är jätte bra att visa föräldrarna och ger en tydlig insikt i hur betygen sätts. Det blev lite diskussion efter filmen. En del föräldrar var förvånade över att en elev kunde få F bara för man inte klarat hela nivå E, men var och nosade på C på vissa delar. Jag tyckte det var bra att föräldrarna fick se filmen redan nu i åk 4, så har de en bättre insyn i hur betygen sätts när vi kommer till åk 6.
https://m.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4

IMG_2284

Utvecklingssamtal och vad står det i lgr11 om utvecklingssamtal?

Just nu är det utvecklingssamtal i min klass. På höstterminen satte vi upp mål och skrev en IUP i Infomentor. Under terminens gång gjorde jag pedagogiska planeringar med matriser där jag bedömde efterhand. Under fliken IUP/omdöme bedömde jag genom att färgmarkera matriserna. Detta delades på familjewebben.
Nu när vi startat vårtermines utvecklingssamtal, så utvärderar vi höstens IUP. Så här gör jag:
På smartboarden har jag IUP upp från programmet Infomentor. Jag har ett trådlöst tangentbord vid bordet där vi sitter, jag, eleven och föräldrarna.
Vi hämtar förra terminens lägesbeskrivning från IUPn. Vi diskuterar och reviderar den texten.
Efter det hämtar vi kommentarerna för rutan om målen vi satte upp i IUPn.
Vi utvärderade målen. Några var uppnådda och kunde tas bort. Vi ersatte dem med ett nytt mål. Något mål fick stå kvar.
Sedan gick vi till rutan för hur vi ska arbeta. Vi hämtade höstterminens kommentarer och reviderade dem. Vi avslutade denna biten med att tända upp ikonen för : Visa på familjewebben. Nu finns det för föräldrarna och eleven att även se hemma. Detta upplevde jag sparade mycket tid för mig. Förut har jag skrivit förhand på en blankett. Efter samtalet har jag sedan skrivit in det i Infomentor. Nu blev allt klart på en gång.
Under samtalet tog jag också fram de pedagogiska planeringarna som jag delat och vi pratade om hur eleven ska arbeta. Detta synliggjorde kunskapskraven mycket bra för både eleven och föräldrarna. Själv känner jag att jag blir säker på min undervisning och på vad jag ska gå igenom och vad jag ska bedöma.
Vi tittade också igenom höstterminens omdöme utifrån kunskapskraven. Samtalet blev bra och mycket fokuserat på mål och hur vi ska arbeta för att nå målen.
Jag bedömer kontinuerligt under hela terminens gång. Jag delar allt på familjewebben för att föräldrarna ska få insyn i sitt barns skolgång.
Vad säger lgr11 om utvecklingssamtalen?
Jag läste i läroplanen om bedömning och kontakten med skola och hemmet. Jag känner att genom att arbeta med Infomentor som ett redskap in i planeringen, bedömningen och undervisningen får jag med det som lgr11 säger om utvecklingssamtal och bedömning. Där står det så här:
Läraren ska
• genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,
• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov, och
• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

Skolans mål är att varje elev
• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.
Läraren ska
• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling

Qr-kod och grej of the day

I klassen arbetar vid med ”Grej of the day”. Jag har skrivit om det arbetet i ett tidigare inlägg. På facebook kan man följa sidan Grej of the day. Där får man många bra tips och ideer. Igår la jag upp ett tips på den sidan och delade med mig av att göra qr-koder till ämnet som jag gjort en presentation om. I klassrummet har vi en världskarta där vi markera ut var i världen vi har berättat något intressant om. Jag har skapat qr-koder till de olika ämnena och satt runt kartan för att eleverna i efterhand ska kunna scanna qr-koden och få reda på mer fakta om ämnet. t.ex Eiffeltornet, Loch ness, kinesiska muren, björnen, norrsken,m.m.

Jag fick många ”gilla” på mitt inlägg om qr-koder. Jag fick frågor om hur man gör och fråga om jag hade några qr-koder att dela med mig av.

Qr-kodererna gör jag på http://www.skapaqrkod.se

Jag har gjort en tipsrunda med qr-koder som handlar om björnen. 5 styck enkla frågor som vi hade som en liten ”quiz” efter att vi haft björnen som en Grej of the day. Jag ville kolla hur mycket det hade hängt med på mikrolektionen om björnen.

Jag skrev frågorna i ett dokument och skapade en qr-kod till varje fråga som jag hängde upp i klassrummet. Sedan fick eleverna scanna fram frågorna. Det tyckte de var extra spännande. Egentligen en helt vanlig tipsrunda, men eleverna tyckte det var extra roligt när man fick ha mobilen eller ipaden. Det är alltid bra när skolarbetet blir extra spännande, roligt och intressant. Då tror jag man kommer ihåg bättre.

Jag sparade qr-koderna i ett google dokument. Jag har gjort en länk till dokumentet med koderna för att dela med miga av hur det kan se ut. Hoppas att länken fungerar och koderna går att få fram genom bloggen.

 

Filmprojekt.

Min son går i klass 5a i Jämshög. De håller på med ett filmprojekt som har initierats av Olofströms bibliotek. Det gör egna små filmer av minnen som de har. Detta skriver de manus till och gör figurer som de fotar och gör en film av. Tänk vad roligt att få vara elev i klass 5a just nu. 🙂 artikeln var i BLT idag.

IMG_2269

Matematik i Olofström

Olofströms kommun har två stycken duktiga matematikutvecklare. De har arbetat med att bygga upp en blogg om matematik som nu är färdig. Jag delar länken här på min blogg. Gå gärna in och läs. Där finns många bra tips. Där finns artiklar och inspiration till matematikundervisningen. Det är Camilla Stridh lärare på Kyrkhultsskolan och Michael Gustavsson lärare på Nordenbergsskolan som arbetat fram bloggen.
http://www.matematikiolofstrom.moobis.se/