http://iktsidan.com/2012/10/28/webbverktyg-en-del-av-skolans-vardag/

http://iktsidan.com/2012/10/28/webbverktyg-en-del-av-skolans-vardag/

Fann intressant läsning på iktsidan.com om ikt i skolan och webbverktyg som en del i skolans undervisning.

Annonser

Naturlogg

I vår klass har vi en bok som heter naturloggen. Den ser ut så här:Bild                                              Jag och min kollega tycker om den här boken, som är uppbyggd efter att ha naturlektioner ute och efter årstiderna växlingar. Boken är lagom stor att ta med sig ut. Vi har varit ute nästan varje tisdag, med ett par undantag under vintern eftersom det avsnittet i boken inte är så stort, utan man gör det på kortare tid. Nu när våren äntligen har kommit begav vi oss ut igen. En liten bit från vår skola ligger en äng, med en skog och en sjö. Där finner vi allt vi behöver för att kunna genomföra naturlektionerna, som har blivit mycket lyckade. Naturloggen har ett bra upplägg och är direkt kopplad till kunskapskraven i lgr11. I tisdags gick vi upp till ängen och satte oss ner precis vid skogsbrynet och arbetade med första sidan om våren, som började med, vad hör vi? vilka lukter känns? vilken temperatur var det ut? Sedan gick vi på vårteckens bingo och knoppisjakt.Bild

Inne i klassrummet fortsatte vi sedan att studera knopparna på nära håll.Vi kallar knopparna för knoppisar efter en naturbok som Anders Rapp har skrivit. Vi använde förstoringsgalas och vi ”opererade” en knoppis (vi delade den för att se hur den såg ut inuti). Förra våren gjorde vi ett experiment där vi värmde en knoppis över ett värmeljus och fick då se knoppisen slå ut.Effektfullt!

Bild

Digitalt kvalitetsutvecklingshjul

Avslutade arbetsveckan ner i Karlshamn på BTH. Olofströms kommun har beställt av BTH att utveckla ett digitalt kvalitetshjulet och idag efter 11 veckors arbete för studenterna, redovisade de sitt färdiga resultat. Det var intressant att få se och det ska bli spännande att få prova produkten. Hjulet sträcker sig från den yttersta ringen som är politikers ring. Den går sedan inåt till förvaltning ,vidare till rektorer och till oss lärare. I hjulet kan vi markera vår uppdrag vi har i olika färger och beroende på arbetsbelastning. Man får en helhetssyn över hela skolåret och kan få en bättre överblick och sprida arbetsuppgifterna mer fördelat över ett läsår. Alla leden kan följa varandras event som sker och på ett effektivt sätt planera upp områden utan att det blir krockar i möten och uppdrag. Jag tycker att själva tänket och konceptet är klokt. Nu kommer nästa spännande period och se om det fungerar i praktiken. Mycket roligt var det att få vara med och se hur dagens presentation blev av det digitala kvalitetshjulet.

Läsfixarna

Jag har följt arbetet kring en läsande klass på Facebook och inspirerats mycket av läsfixarkort. För ett par år sedan jobbade vi med att undervisa i läsförståelse av Barbor Westlund på arbetslagstid. Då kom vi på vår skola i kontakt med lästrategierna spågumman, Nicke Nyfiken, Detektiven och Cowboyen. Jag har jobbat med dessa fyra. Idag tog jag fram spågumman på bild på smartboarden och eleverna tog fram sin läsläxa som de förberett till idag. Det fanns bilder med i läsläxan som var en text om kroppen. Vi höll för texten och tittade bara på bilderna. Vi tränade att vara spågummor och prata om vad vi trodde bilderna betydde och vad texten till bilderna ville lära oss.  Sedan tog jag fram detektiven som bild på smartboarden.

Bild                                                      

Vi började nu läsa texten om kroppen. Vi stannade upp vid alla ord vi inte förstod och det var många för en faktatexterna om kroppen innehåller många begrepp. Alla orden skrev jag upp och eleverna strök under i sin text. Vi förklarade orden. Sedan läste vi hela texten igen. Då introducerade jag en ny läsfixare för barnen nämligen konstnären.

Bild                                                 

Nu läste jag texten högt för barnen och jag stannade upp vid olika ord och bad de blunda och skapa en bild inne i huvudet av vad de såg när jag läste. Eleverna var med på noterna hela tiden och beskrev bilderna de såg inom sig för varandra.

Sedan var det dags att vara reporter som också var nytt för dem. jag var reporten som gick runt och ställde frågor till texten. jag ställde både frågor som man kunde hitta i texten, men också frågor som krävde att man läste mellan raderna. Det gick jätte bra. Vi avslutade med att vara cowboys och sammanfatta vad vi lärt oss av texten. Texten om kroppen blev mycket väl genomarbetad. Läsfixarna kommer att finnas med i min klass i många sammanhang. Ett arbetssätt som tilltalade både mig och eleverna. Vi kommer att börja på en ny bok nästa vecka och då ska vi stanna upp vid spågumman allra först och sakta men säkert arbeta oss igenom alla läsfixare.  Arbetsmaterialet till en läsande klass blir klart den 23 april läste jag på deras facebooksida. Jag kan knappt vänta. Jag längtar till hela materialet finns tillgängligt. Smartboarden var bra när jag kunde få upp bilderna på läsfixarna och samtidigt kunna skriva runt bilden och sedan kunna spara det i notebook för att plocka fram till nästa lektion.

 

http://www.ufn.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//gott-resultat-nar-larare-handleder-varandra.cid1209992

http://www.ufn.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//gott-resultat-nar-larare-handleder-varandra.cid1209992

Kollegialt lärande. Tycker det är bra. Jag försöker vara inspirerande kring min undervisning och dela med mig av mina pedagogiska tankar. Jag tycker själv om att få tips av mina kollegor. Idag har jag hjälpt till att visa mina kollegor hur man skriver en veckoplan i det digitala programmet infomentor inför öppnandet av kommunens familjewebb. Allt börjar hos sig själv och i ens eget klassrum. Våga prova och vara nyfiken på att utvecklas. Som lärare lär man sig något nytt varje dag och det gillar jag med yrket. Det finns hela tiden något nytt att ta sig an. Det är också viktigt att som lärare vara uppdaterad kring t.ex digitala verktyg eftersom vårt samhälle går i en rasande fart med digitalisering och skolan behöver följa med i samhällets utveckling. Jag känner att det är svårt att vänta med t.ex digitalisering för då blir det ännu mer att ta in och lära sig. Ett kollegialt lärande är bra för då kan man lära och hjälpa varandra.

Digital matematikbok

Jag är så nöjd med vår digitala matematikbok Safari. När jag har genomgångar för eleverna är det färdigt material som jag får upp på smartboarden. Där kan jag och eleverna tillsammans klicka på siffror och symboler. Vi kan flytta och lägga till bilder, symboler och siffror. Det blir ett digitalt konkret material. Idag har vi haft genomgång av addition och talsorter. Vi har tränat på uppställning. Mina elever följer noga med i genomgången och eftersom det händer saker hela tiden framme på smartboarden så är eleverna mer aktiva. Vi har också köpt elevlicens på böcker, så elever som har svårt att t.ex läsa har boken digitalt. Då läser datorn upp texten för eleverna. En helt ny värld öppnar sig i klassrummet med en smartboard och med digitala verktyg. Jag tror att både jag och eleverna har lika roligt med de olika verktygen tillsammans. Matematikboken Safari och dess tillhörande digitala del gillar mina elever jätte mycket. När genomgången är slut och det är dags att öva i matematikboken, säger eleverna:-kan vi inte göra lite till på smartboarden? Eleverna tycker det är jätte roligt. När de sedan övar på egenhand  i matematikboken, så klarar de momenten mycket bra.BildBildBild

Tips till lektion/rast

Tänkte dela med mig av ett tips som inte är digitalt som vi gjort i vår klass den här veckan. Vi har gjort något som vi kallade för rastkarta. I den här rastkartan får man med so-ämnet i att kunna läsa av karta och normer och värden om kamratskap. Man får in idrott i orienteringsbiten och ämnet bild genom att tillverka kartan.

Eleverna fick en stor karta över vår skolgård med bara byggnaderna utritade. De fick sedan hjälpas åt att markera ut vad som finns på skolgården t.ex fotbollsplan, skogen, klätterställning, gungor m.m. Därefter fick de ritat dessa saker på små lappar. De fick bege sig ut på skolgården för att rita av. Sedan fäste man dessa bilder på den stora kartan. När alla delar var på plats fick man rita av sig själv på ett litet papper.

Denna kartan är nu tänkt att använda i ett syfte för både elever och oss lärare. Innan man går ut på rast får man fundera på vad man ska göra på rasten och då lägga ut sin figur på det stället. För den som inte har kommit på vad man vill göra får man då lite tips från kompisarna genom att man ser vart kamraterna går till för plats. Som pedagog får man en liten överblick om var och med vilka man leker med på rasterna. När barnen kommer in från rasten får man flytta sin figur om man har gjort något annat på rasten istället.

När det uppstår konflikter fungerar denna kartan bra för mig som lärare för då frågar jag var det hänt. Då ser man på kartan vilka barn som varit där och vi kan då tillsammans prata och reda ut konflikten som uppstått. Många barn vill gärna berättat vad som hänt och backa upp sina kompisar även om man inte ens varit på samma plats på rasten. Genom denna kartan får man en bild av vilka som varit med. Man får också överblick om någon är ensam på rasterna. Kartan kan användas i kompissamtal. Man kan använda kartan i perioder eller varje dag. Eleverna tränar samtidigt lite kartkunskap.Bild

Familjewebb

Nu är det snart dags för hela vår kommun att öppna upp en familjewebb. Vår högstadieskola har haft familjewebben igång ett tag , men nu ska även låg och mellanstadieskolorna öppna upp familjewebben. Vi använder infomentor. Vi lärare har använt infomentor länge med att göra pedagogiska planeringar, IUP och skriftliga omdömen. Nu kommer vi även skriva veckobrev/kalendarium i infomentor. Föräldrar kommer att få inloggning och kunna se veckobrev och information från skolan. Föräldrar kan se pedagogiska planeringar, sitt barns IUP och omdöme. Som förälder får man en bra inblick i sitt barns skolarbete. Jag har följt min son som går på högstadiet genom att regelbundet logga in på infomentor och får då en inblick i information från skolan. Föräldrar kan även göra sjukfrånvaro i infomentor på sitt barn. 

Ikväll hålls det första föräldramötet på en av våra skolor där jag ska hjälpa till att informera om familjewebben och inloggningar till föräldrar delas ut. En film från infomentor kommer också att visas om familjewebben.

Nästa vecka kommer jag tillsammans med kommunens kvalitetsutvecklare utbilda personalen på min skola infomentors modul att skriva veckoplan/kalendarium. Vi kommer också att gå igenom hur man mottager och registrerar elevers frånvaro.

http://www.olofstrom.se/skoldatateket

http://www.olofstrom.se/skoldatateket

Dagens studiedag har gått i de nationella provens tecken. Hela mellanstadiet har hjälpts åt att rätta åk6 proven och jag och min kollega har förberett och planerat upp åk3 proven. Imorgon sätter vi i gång med självbedömnings delen för matematik. Eftermiddagen spenderade vi med Olofströms kommuns datatek. Vi har fått handledning från datateket i programmet Vital. Ett talsyntesprogram som läser upp det elever skriver i ett textdokument, men det läser även upp texter från nätet och texter som man scannar in. Texterna som man får upplästa kan man även spela in i en ljudfil och skicka via mail hem till sina elever. Ett bra digitalt hjälpmedel för elever med läs-och skrivsvårigheter, men även ett bra program för alla elever. I vår klass har vi lärt alla våra elever Vital och de använder det flitigt när de skriver egna texter. För de elever som behöver det pga av en svårighet blir det inget utmärkande utan alla använder det som ett naturligt hjälpmedel när de skriver egna texter. Dagens övning med datateket var att alla lärare ska kunna programmet Vital för att sedan genomföra det i sina klasser. Jag tycker det är ett bra sätt för att själv lära sig ett program. Först prova själv och sedan göra det tillsammans med eleverna. Då lär man sig programmet tillsammans med eleverna. Det gör jag med många digitala verktyg. Jag blir intresserad och nyfiken av hur ett program tas emot av elever och hur eleverna löser och tar sig an ett nytt program. Att våga och vara lite envis så fungerar det mesta är min filosofi. Eleverna kan redan mycket i den digitala världen, så det är viktigt att som lärare hålla sig uppdaterad även på IKT i skolan. Jag har delat vår kommuns länk till vårt datatek där man kan finna tips och följa deras blogg.