Digitala verktyg/program mixade i elevens lärande

Snart har även detta läsår gått. Känns som det var igår jag tog emot mina nya fyror. Tänkte i detta blogginlägg skriva om ett tema som jag och min kollega Helena har haft i våra fyror och hur vi har använt digitala- verktyg/program i undervisningen för att göra dem naturliga i elevens lärande.

Vi har haft ett Astrid Lindgren tema som varit en röd tråd genom flera av våra ämnen.

I ämnet svenska har vi använt läromedlet Zick Zack läsrummet. Där finns det en text om Astrid och ett utdrag ur boken Mio min Mio. I vår kommun har vi Inläsningstjänst. Där har eleverna till gång till att få texterna upplästa. Vi har lyssnat på texterna först gemensamt och sedan har eleven fått lyssna enskilt för att sedan läsa texten högt tillsammans med en kamrat. Det har varit ett bra sätt att förbereda eleven på texten som de ska läsa. Efter det har de arbetat med frågor till texten i deras arbetsbok. Vi har sedan i vår kommun BINGEL. På Bingel finns det övningar digitalt till boken Zick Zack läsrummet. Det är frågor på texten, stavning, begrepp m.m. Eleverna har gillat BINGEL och texterna har blivit väl genomarbetat med frågor både analogt i boken och digitalt via Bingel. Här har jag haft stor möjlighet att göra anpassningar för de elever som behöver det. T.ex att ha möjlighet att lyssna på texten flera gånger och att endast göra uppgifterna digitalt för att det är det sättet just den eleven lär och kan visa sina kunskaper. I vår kommun har vi även Polyglutt, som är en del av Inläsningstjänst. Där finns inläst skönlitteratur. Via Polyglutt har vi lyssnat och läst på en faktabok om Astrid Lindgren. Vi har också tränat oss på återberättande texter. Det har vi gjort genom att använda SVT play, öppet arkiv och tittat på avsnitt ur Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. I Google Classroom har vi lagt upp ett dokument med frågor till de olika avsnitten. I det dokumentet har de också skrivit återberättande text om avsnitten. Där har vi kunnat ge formativ bedömning tillbaka och eleven har utvecklat sina återberättande text med hjälp av våra kommentarer. Som högläsningsbok har jag använt Ronja Rövardotter. Den har varat hela terminen. När boken var utläst beställde jag filmen via SLI.se där vår kommun har avtal. Vi tittade sedan på filmen tillsammans och gjorde sedan jämförelser mellan bok och film.

Så sammanfattningsvis för ämnet svenska i temat har vi använt Google Classroom, Inläsningstjänst, Polyglutt, BINGEL, SVTplay, SLI:SE

I ämnet bild har eleverna också använt digitala program i detta tema. De fick två och två välja en sekvens ur någon av Astrid Lindgrens berättelser. De fick tillsammans teckna och måla en bakgrund. Rita och klippa ut figurer till sin bakgrund. Därefter fick de använda programmet Stop Motion och göra en egen liten animerad film. Det blev mycket lyckat. När alla var klara hade vi en liten filmfestival där vi tittade på allas filmer och vi mumsade på kladdkaka som pris till alla fina filmer som gjorts.

I matte kunde vi också väva in temat. Det gjorde vi genom att först titta på avsnittet där Pippi började skolan och skulle lära sig multiplikation. Eleverna skrattade och tyckte det var roligt när Pippi sa ”pluttifikation”. Genom den lilla teasern fick jag igång eleverna att träna multiplikation och då använde jag webbsidan https://www.multiplikationstabellen.se/

I So som min kollega Helena undervisar i har de i ämnet historia gjort jämförelser med förr och nu genom att titta på filmklipp av Astrid Lindgrens filmer. Eleverna har sedan i Google Classroom haft uppgifter där de jämför hur det var förr och nu. Även musik har Helena undervisat i. Där har eleverna fått sjunga och lyssna på olika sånger från Astrids sagor.

Eleverna har en till en med varsin chromebook och tar den mellan hem och skola. Det har varit en stor fördel nu under pandemitider, där elever varit i familjekarantän. Genom att de har sin chromebook har de kunnat göra uppgifterna i classroom hemifrån.

Två skoldagar kvar denna terminen och via ett Google formulär har eleverna fått utvärdera sitt arbete åk4. Denna utvärdering kommer via att använda vid starten av åk 5 och på utvecklingssamtalen.

Nu ser jag framemot en skön sommar och ladda ny energi till kommande läsår.

Flippat Klassrum

Att dela sina lektioner digitalt, som t.ex en läxa är ett bra sätt att nå eleverna och förbereda inför kommande lektioner. Då kan man under lektionerna ägna sig åt att fördjupa de kunskaper de fått genom att ta del av material och instruktionsfilmer innan lektion. Alla har fått möjligheten att ta del av lektionernas innehåll innan start. Då finns där förförståelse och frågeställningar som man kan arbeta utifrån.

Jag flippar mina lektioner via Google Classroom. I flödet skriver jag lärandemålet för lektionen, området vi ska gå igenom. Jag länkar instruktionsfilmer till området, lägger dit texter och frågor till texterna och filmerna. På detta vis kan eleven förbereda sig. Under lektionerna går vi igenom materialet och fördjupar oss i det.

Man kan göra sina egna instruktionsfilmer, men även dela andras som ligger ute på t.ex youtube.

Materialet ligger kvar i elevernas classroom och de kan på så sätt även i efterhand gå igenom det igen. Har någon elev varit frånvarande, så finns även då en större möjlighet att ta igen och ta del av lektionen.

Mina flippade Classroom delas också till alla pedagoger som arbetar i klassen, så som studiestödjare, resurspedagoger och speciallärare.

Att flippa klassrum har varit känt de senaste åren tillbaka och är inget nytt. Det är beprövat och har god effekt på undervisningen.

I mitt flöde i sociala medier fick jag upp en ”podd” från IKT-strategerna i Lund som gjort ett avsnitt om ”Flippat klassrum”. Det var intressant att lyssna på. Delar deras avsnitt av den ”podden” här.

https://poddtoppen.se/podcast/1514781703/ikt-strategerna-i-lund-podcast/avsnitt-21-ut-flippat

Delar ett tips från webbsidan ”jagharläst.se”

Idag delar jag med mig av ett digitalt tips som kan vara till hjälp att få igång läslust hos eleverna. På webbsidan ”jag har läst ” kan du som lärare skapa konto åt dina elever. Där kan de sedan fylla i vad de läst, få quiz, diplom, utmaningar, kluringar m.m.

Sidan är tänkt att använda för elever under t.ex lov för att hålla igång läsningen på loven. Vi närmar oss sommarlovet. Kika gärna på denna sida om du tror dina elever hade varit hjälpt av detta för att läsa mer på sin fritid.

Man kan tävla med sin klass där. På deras sida står det : Alla som läser under lovet är ju vinnare, men för att motivera lite extra har vi en tävling kopplad till antal recenserade böcker. Tävlingen är på klassnivå och den klass som vinner får välja ut ett antal böcker som vi sedan köper och skickar till klassen.  

https://jagharlast.se/om-jagharlast.se
https://jagharlast.se/om-utmaningar

Tinkercad

Jag har provat ett digital program med mina elever som heter Tinkercad. Ett program där du ritar 3D-figurer. Programmet passar bra att använda i ämnet bild, teknik och matte. Eleverna ritar figurer i 3D och kan ändra vyn för att se figuren från olika håll. De kan bygga upp det mesta t.ex ett hus, geometriska objekt, raketer m.m. När jag spånar kan jag tänka mig att det även kan användas inom ämnet svenska och so t.ex när eleven ska redovisa kring t.ex samhället. Som exempel kan eleverna i programmet bygga en stad i 3D, som de skulle kunna skriva och berätta om.

Programmet är lätt att använda och på de bloggar jag följer och läser har jag sett lärare beskriva och använda detta program från åk 3 och ända upp på gymnasiet.

Klicka in på länken nedan och skapa dig ett eget konto. Du kan skapa ett klasskonto för dina elever. I programmet finns genomgång hur det går till att använda.

https://www.tinkercad.com/

Från vår läroplan lgr11 under ämnet teknik finns det i kunskapkravet för åk 6:

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

I ämnet slöjd finns denna text i lgr11:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Under det centrala innehållet i fysik finns:

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

I det centrala innehållet för matematik står det:

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

För ovanstående undervisning passar det bra att använda programmet Tinkercad när eleverna utformar digitala konstruktioner/modeller.

Prova gärna programmet. Jag gjorde så här att jag utforskade det tillsammans med mina elever. Eleverna lär snabbt och de hittade olika funktioner snabbare än mig och började bygga och konstruera i programmet. Våra elever idag är vana vid den digitala miljön och många av eleverna började prata om minecraft.

MVH Katarina

Djur i 3D i klassrummet.

Hur kul är inte det här?

Tänk vad spännande att ge eleverna en teaser när de kommer in efter en rast och på tavlan finns en film från deras klassrum där en dinosaur klampar fram. Kan bli en riktigt bra uppstart på ett tema. Det behöver inte vara en dinosaur utan det finns andra djur man kan välja i 3d och placera in i ett rum.

Idén fick jag när jag såg ett inlägg på facebook från gruppen Grej of the day. Där var det en film på en dinosaurie i ett klassrum. Jag har också träffat på idén via en blogg jag följer av Camilla Askerbäck Diaz. På hennes blogg finns en bra instruktion om hur man gör. Kanske någon av er som läser här blir sugna. https://askebackdiaz.se/?s=3d+djur

Via denna länken får man också bra stöd och tips från Google https://support.google.com/websearch/answer/9817187?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=sv

Söker man efter djur i 3D o Googles sökfunktion kommer denna texten fram:

Allt du behöver är en mobiltelefon med Googles webbläsare Chrome. Det går att söka på allehanda djur. Finns det en 3d-modell av djuret kan du trycka på knappen Visa i 3D, varpå du får de en 3d-modell av djuret. För att se djuret i den miljö där du befinner dig trycker du på knappen Visa i omgivningen.

Tips för flödet i Google Classroom

I Google classroom kan man i flödet lägga in en planering för varje vecka. Jag gör detta i mina classroom till mina elever. 

Jag skriver då i flödet först rubriken t.ex Planering för VECKA 2. Under rubriken skriver jag in veckans LÄRANDEMÅL. Ett tydligt mål som eleverna enkelt kan ta del av. Sedan skriver jag veckans dagar under varandra.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag 

Efter varje veckodag skriver jag lektionens innehåll i kort och vilka sidor från lärobok/ utbildningsfilmer/digitala program vi ska arbeta med. (Jag har gjort en skärmdump från classroom i matte som ligger längst ner i detta inlägg. Där ni kan se hur jag gjort.)

Jag gör på samma sätt i svenska, No och bild.

I flödet lägger jag också instruktionsfilmer/videoklipp, länk till inläsningstjänst/begreppa,länk till Bingel/elevspel/skolplus.  

Classroom delar jag till eleverna, alla i mitt arbetslag,resurspedagoger, studiestödjare, speciallärare.

I Classroom lägger jag under rubriken klassuppgifter upp uppgifter eleverna ska arbeta med.

Detta har många fördelar tycker jag. Det är ett effektivt sätt att dela till alla och gör mina planeringar smidiga.

  • Elever behöver vara förberedda och mår bra av att veta vad som ska hända och vad som förväntas. 
  • Elever med speciella behov och som t.ex har extra anpassningar har en bra hjälp av detta.
  • Nu i coronatider där elever behöver vara hemma. t.ex i familjekarantän har de tillgång till vad som sker under veckan och kan arbeta med sitt Classroom.
  • För de föräldrar som önskat bli påkopplade på sitt barns Classroom får en tydlig överblick av sitt barns vecka i skolan.
  • Studiestödjare som kommer vid olika lektioner till våra elever har tillgång till planeringen och kan utifrån den lägga upp sitt stöd.
  • Resurspedagoger som är kopplade till klassen kan ta del av veckans planering och planera upp sitt stöd utifrån planeringen för veckan.
  • Alla kollegor i arbetslaget har tillgång till planeringen och skulle det behövas vikarie finns planeringen i Classroom där eleverna redan är förberedda, arbetslaget har planeringen och den går lätt att dela till vikarie.
  • Speciallärare och specialpedagog kan lägga upp sitt stöd och följa planeringen.

Skoj med Bitmoji och classroomscreen

Att fånga elevers uppmärksamhet och krydda till sina lektioner lite extra gör att undervisningen blir det där lilla extra. Jag har fixat till min bakgrund på classroomscreen. I ett annat inlägg här på min blogg finns det om hur classroomscreen fungerar. Ett mycket bra verktyg att ha på tavlan/smartboarden. Där finns alla bra funktioner man behöver för lektioner. Där finns det olika bakgrunder att välja och man kan skapa sin egen. Jag har valt att skapa min och infoga min Bitmoji där.

knowledge is power

När eleverna kom in i klassrummet och såg bakgrunden var det första de sa:

-Har du snap?

(Jag har snap, men det är inget man behöver ha, för man kan skap sin Bitmoji ändå.) Man skapar sig ett konto på Bitmoji och sen väljer man sitt utseende, så man blir någorlunda lik sig själv. Det är roligt att göra. Sen kan man byta kläder på sin avatar när man vill beroende på årstid eller vad man tycker passar bra.

När jag svarade eleverna att jag hade ”snap”, spred sig ett leende och och de viskade runt till varandra och ut i hallen till elever som var där:

-Fröken har snap!….

Det gillade eleverna och det blev den där extra kryddan till mitt klassrum och min undervisning. Så varje dag när de stiger in i klassrummet finns classroomscreen där med min bakgrundsbild. Jag har skapat flera olika, så jag byter teman då och då. Så här ser en av bakgrunderna ut:

Hur skapar man då denna bakgrund. Jo det är ett par steg man behöver göra.

Först behöver man fixa sin Bitmoji och lägga till den som ett tillägg i chrome.

Sen skapar man en bakgrund genom att öppna Google presentation. Där väljer man bakgrund och infogar en bakgrund som man valt antingen via webben eller en egen bild man har. Jag har hämtat bilder från denna sidan där det finns bilder gratis att ladda ner. https://pixabay.com/sv/illustrations/search/klassrummet/

När man fått dit sin bakgrund är det dags att sätta dit lite möbler. T.ex en stol eller ett bord. Då väljer man infoga-bild. I sökfältet skriver man Transparant stol pnj och då kommer det upp bilder som är transparanta. Sen infogar man den där man tycker det passar bra i sin bakgrund.

Nu är man nästan klar. Det som återstår är att man spara ner denna bilden genom att gå till arkiv och välja Ladda ner och sen välja JPEG-bild. Döp sen filen till ett namn. Nu är det klart.

Nästa steg är att öppna classroomscreen.

https://app.classroomscreen.com/wv1/463eee22-af4e-41bb-89f9-65f5aef5a452

Där väljer man bakgrund. Där finns valet att ladda upp egen bild. Tryck där och välj din bild. Sen är det klart. Nu finns din egen bakgrund till classroomscreen på tavlan och det blev den där lilla extra kryddan till din undervisning och du blev som fröken lite extra spännande för du hade snap! 🙂

Jag har gjort en instruktionsfilm som ni kan ser här hur man gör det steg för steg.

https://drive.google.com/file/d/1mWugOaHSGfurzld0Zxwiy_U5MJ94pbQZ/view

working from home

MVH Katarina

Terminsstart ht2020

Halva terminen har nästan gått och jag har inte hunnit med ett enda blogginlägg. Men här kommer terminens första.
Hos mig är det full fart. Jag har tagit emot en ny åk4, fått nya möbler till mitt klassrum och jag har möblerat efter tänket med kooperativt lärande och NPF-anpassat klassrum. Eleverna sitter i grupper och runt om i klassrummet finns arbetshörnor med skärmar. Alla elever har varsin egen chromebook och de har tillgång till Google classroom där jag lägger lektionsplaneringar för eleverna. På det sättet kan eleverna förbereda sig på vad som ska hända i skolan. Jag gör det på ett enkelt sätt i deras flöde genom att skriva vecka för vecka lektionernas mål och övergripande innehåll. Passar också bra nu i dessa tider när vi följer Folkhälsomyndigheten råd och stannar hemma vid minsta symptom. Då har eleven lätt tillgång till lektionerna via classroom. Även lätt för vikarier om jag själv skulle bli sjuk. Då finns planeringen klar i classroom.Mitt uppdrag som IKT-pedagog fortsätter också. En dag i veckan arbetar jag med IKT mot kommunens låg-och mellanstadier. Denna terminen har jag satsat på att dela med mig av digitala tips, som jag provat. Varje onsdag skickar jag ut till mina kollegor i kommunen ”Dagens digitala tips”. Tipsen jag skickat under dessa skolveckor har varit code week, MIK – Statens medieråd, QR-koder till naturkunskap, värdegrundsarbete med internetstiftelsen och ett par instruktionsfilmer kring lärplattformen Infomentor. Jag har också hunnit med klassrumshandledning hos åk3. Då programmerade vi Blue bot.IKT-möten har det också blivit tillsammans med kommunens IKT-grupp.Jag har vfu-student hos mig från Högskolan i Kristianstad. Det är inspirerande och mycket lärorikt. Mycket roligt att handleda blivande lärare.Här delar jag lite bilder från mitt klassrum med de nya möblerna. Här inne sprudlar energin från eleverna och det jobbas i varenda hörn. De digitala verktygen gör undervisningen flexibel genom classroom där jag enkelt delar och nivåanpassar material och uppgifter. Google Classroom är ett av mina digitala favorit verktyg. Det och classroom screen.
Ska försöka att inte vänta för länge med mitt nästa blogginlägg. Men ibland springer tiden iväg och det händer saker i rasande fart i skolans värld.
/Katarina 🌸