Självbedömning med Google formulär

Jag funderade på hur jag skulle göra med bedömningen av kunskapskravet i bild för åk 4-6 som är : Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Vår slöjdlärare Sofia skapade ett Google formulär kring slöjdarbete och processen när eleverna slöjdar. Då kom jag på att man kan skapade ett Google formulär som var kopplat till vissa av bilduppgifterna som de gjort under terminen. I formuläret skapade jag vissa frågor som de skulle värdera sitt arbete på både en graderad skala, men också flervals alternativ. (Mina elever går i åk4.)

Jag använde frågor om kunskapskraven kring att skapa berättande bilder, använda tekniker, verktyg, material och utveckla idéer.

Nästa vecka ska mina elever få fylla i formuläret under bildlektionen. Ska bli spännande att få in resultatet och deras egen självbedömning i ämnet bild.

På YouTube finns det flera olika instruktionsfilmer om hur man skapar ett Google formulär.

 

Annonser

Skapa korsord med armoredpenguin.com

Under våra NO-lektioner har vi arbetet med begrepp inom fysik, kemi och biologi. Vi har kallat våra nya ord vi lärt oss för expertord, som vi har haft uppsatt på väggen. När vi har lärt oss orden har vi gjort på lite olika sätt. Vi har gjort en ”fyrfältare”, där man i mitten av ett papper skriver ordet. Runt ordet i fyra rutor skriver man sedan ordets förklaring, var man har stött på ordet, om ordet har mer än en betydelse och i den ena rutan gör man en bild.

Jag har nu samlat alla våra expertord i ett dokument med hjälp av spalter. Detta dokument delade jag med mina elever via Google Classroom. De ska nu få fylla i ordets förklaring/betydelse i spalten bredvid. De får använda sig av sin textbok och Googles sökfunktioner. De som behöver, använder även sig av Google Translate. När varje elev är klar lämnar de in sin uppgift via Classroom och jag kan bedöma hur de klarat av uppgiften. I kunskapskraven för lgr11 står det:

”Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar
det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning
av biologins begrepp.”

De ska sedan i grupper få sitta och förklara begreppen för varandra för att få ytterligare ett tillfälle att befästa begreppen och de nya orden som de lärt sig.

Efter detta moment ska eleverna få ett korsord som jag har skapat på en digital sida som heter armoredpenguin. Jag vill rekommendera denna sidan:

https://www.armoredpenguin.com/

Sidan är på engelska, men är lätt att förstå och använda.. När man kommer till startsidan klickar man på crossword och kommer då till denna sidan där man börjar fylla i sina ord till korsordet.

https://www.armoredpenguin.com/crossword/

Här är det enkelt att skapa egna korsord digitalt. Man skriver in ordet och en ledtråd och fortsätter så tills man är klar med alla ord/begrepp man vill ha med. Sedan trycker man för att skapa korsord och sen är det klart :). Mycket smidigt och enkelt. Korsordet kan man spara ner som en pdf och skriva ut.

När mina elever fått träna på begreppen via dokumentet som de fått genom Google Classroom och suttit i grupper för att förklara orden för varandra, ska de få göra korsordet som en liten test. Detta kan jag också ha med i min bedömning.

 

 

Whiteboard.fi

Dagens blogginlägg är ett tips om en sida som heter whiteboard.fi.

I min klass brukar jag använda mig av små whiteboardtavlor. Varje elev har varsin. Där löser de sina uppgifter först enskilt. De håller upp sina lösningar för sina kamrater. Vi diskuterar sedan lösningarna i par för att sedan ha en diskussion för alla i helklass. Modellen EPA (enskilt, par, alla). Jag gillar den metoden och jag får hög elevaktivitet i klassrummet. Jag får också en stor möjlighet att se allas lösningar och det ger bra diskussioner mellan eleverna. Detta kan man också göra digitalt om man har 1 till 1. Det kräver att varje elev har ett digital verktyg, dator, chrombook, lärplatta, mobil. Denna kollaborativa skrivyta kan man använda när man vill ta reda på elevers förkunskaper,  när man gör exit ticket, men också under arbetets gång i klassrummet.

Det är enkelt att använda. På startsidan finns en instruktionsfilm som visar hur det fungerar. Den varar bara ca 1 minut.  Här är länken till whiteboard.fi:

http://whiteboard.fi/#modal-new

 

Länktips

I dagens och veckans blogginlägg delar jag med mig av olika länktips som är användbara i undervisningen. Jag har delat in länkarna under olika rubriker och ämnen. Ta gärna del av tipsen. Det finns många fler, men här är ett litet urval.

Användbara länkar till läs-och skrivinlärning:

http://www.storybird.com

http://www.inläsningstjänst.se

Goggle dokument

AppWriter (tillägg till Googel dokument, läser upp ljud, ord och mening, ger ordförslag)

Googel presentation

Länk till många färdiga presentationer som man kan använda om man arbetar med Grey of the day i sin klass:

http://www.gotdswe.se/utforska-gotd/

Länktips till matematikundervisningen:

http://www.matteboken.se

https://www.geogebra.org/?lang=sv

http://www.webmath.se

http://www.elevspel.se (Har även övningar i de övriga ämnena).

http://www.bingel.se (Har även övningar i sv, NO, SO och eng)

Länkar till programmering:

https://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla

http://www.code.org

http://www.scratch.com

http://www.kod.nu

Länkar till responsverktyg:

http://www.padlet.com

http://www.socrative.com

http://www.mentimeter.com

http://www.classroomscreen.com

http://www.kahoot.com (ex. till frågesport)

Google formulär (till frågor/undersöningar/ prov/enkäter)

https://vizia.co/ (lägg in frågor i filmer för hög elevaktivitet under filmvisning).

Länk till att öva glosor och engelska

http://www.laxor.nu/

https://apps.babbel.com/sv/lp-test-trustbox/?bsc=aw21-sweeng&btp=default&gclid=EAIaIQobChMIrYTV-JnI2QIVwVQYCh1hJgDwEAAYASAAEgIQgfD_BwE

http://www.lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=3

Länktips; SO-ämnen:

https://www.so-rummet.se/

https://urskola.se/Produkter/161210-Geografens-testamente-eller-Den-stora-Sverigeresan-De-stora-staderna

https://online.seterra.com/sv/

Länktips till NO-undervisning:

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/003_Framja-elevers-larande-NO/del_01/

http://www.experimentskafferiet.se/

http://www.lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=4

Länk till att göra egen animerad film:

Stop motion (finns som tillägg till Googel education)

 

 

 

 

 

Classroomscreen

Dagens blogginlägg blir ett tips om ett digitalt verktyg att använda i klassrummet. Det heter Classroomscreen.

Det fungerar att använda på smartboard, som vi har i våra klassrum på Vilboksskolan, men det fungerar också via en projektor. Skillnaden blir att man får styra det från datorn.

Med classroomscreen väljer du en bakgrund till tavlan. Man kan byta varje dag med fina bilder om man vill. Längst ner i kanten på classroomscreen finns det olika symboler. Där finns en symbol för att slumpvis kunna få fram elevernas namn på den som t.ex ska svara på en fråga. Det ger hög elevaktivitet för då gäller det att vara med och lyssna.

Där finns funktionen att skriva text på datorn, men även att rita. Där fungerar smartboardens pennor jättebra. Det blir som en skrivyta att skriva på.

Det finns arbetssymboler som markerar att man ska arbeta tyst, arbeta med en kamrat eller ha diskussion. Där finns ett trafikljus som man kan markera rött, gult eller grönt. Kan vara användbart när det blir högljudnivå. Då kan man klick på den röda och markera att det är dags att prata lite tystare.

Det finns klocka och timglas att ha framme på tavlan. Det är bra för elever som behöver stöd av hur länge de ska arbeta med en uppgift.

En bra funktion är den som finns längst ner i höger hörn. Där finns smilisar. Man kan ställa en fråga till eleverna genom att klicka på den symbolen. När de lämnar klassrummet för rast blir det som en exit ticket. Eleverna går förbi tavlan och klickar på den smilis som stämmer in på deras känsla efter lektionen. Sedan kan man få fram resultatet med ett stapeldiagram hur.

https://www.classroomscreen.com/

https://www.youtube.com/watch?v=2O70WXwHZKg

Stop Motion

Idag vill jag tipsa om ett program som heter stop Motion. Där kan man göra egen animerad film. Mina elever har arbetat med ett Mumintrolltema. I grupper har de gjort Mumintroll figurer i trolldeg. De har sedan fått tillverka en bakgrund/scen i kartong. Därefter fick de hitta på en kort historia och spela in den med programmet Stop Motion. Det blev mycket lyckat. Vi har använt 3 bildlektioner. En till att göra figurerna, en till bakgrunden och den tredje till att filma.

Vi har laddat upp våra små filmer på youtube. Här kommer ett smakprov på en historia när Mumintrollen leker kurragömma med Lilla My.

https://youtu.be/r5wsQDFHfPc

I temat om Mumintrollen har jag använt Google Classroom till att ge eleverna olika uppgifter. Jag delade b.la länken till en sida om Mumintroll. https://www.moomin.com/sv/figurer/

Därifrån fick de läsa om de olika karaktärerna. Välja en av figurerna som de gillade och skriva varför. De fick sedan skriva en egen Muminberättelser och lämna in via classroom. Den gav jag respons på och återsände, så de kunde vidareutveckla sin berättelse. De fick även skriva en faktatext om Tove Jansson. Jag fick in många av kunskapskraven i detta temat. Det blev två genre, berättande text och faktatext. Det blev att läsa fakta och återge fakta med egna ord. I bild fick jag in att arbeta med olika tekniker.  Vi har också tittat på ett par avsnitt från julkalendern ,Mumindalen som jag lånat från SLI.se.

Innan jag startade hela temat läste jag på kunskapskraven och funderade ut vilka som jag skulle koncentrera mig på inför bedömningen. Detta la jag sedan i ett kunskapasrum i Infomentor. Där finns det öppet för föräldrar att ta del av. Nu är temat klart och jag har mycket underlag till bedömningen.

Många digitala verktyg blev använda under detta temat. Google Classroom, streama film, skriva i dokument (AppWriter användes hos några elever under detta moment), söka fakta via internet, Stop Motion, ladda upp film till youtube.

 

Projekt, spelprogrammering.

Min klass har varit med ett i ett projekt med spelprogrammering. Mycket spännande. Vi fick kontakt med MyWay. (MYWAY drivs av Schvung och finansieras av Arbetsförmedlingen.) http://schvung.se/tag/olofstrom/

Tre personer från MyWay, Jonas Wigstrand, Zakaria al Osman, Henrik Bengtsson planerade upp tre tillfällen med mig och min klass. Lektionerna skulle handla om programmering och spel. Vi ville att värdegrundsarbetet skulle vävas in och få in värdegrund i spel. Även ett språkutvecklande arbetsätt.

Upplägget blev mycket bra och lektion 1 handlade om att jämför digitala spel med analoga spel. Vi hade diskussioner om vad är det som gör ett spel bra eller dåligt. Eleverna arbetade med att skriva ner jämförelserna och diskutera i grupper.

Sedan fick de börja att planera ett eget spel som de skulle tillverka. Ett analogt spel. Jonas som är spelutvecklare visade metoden M.D.A som riktiga spelutvecklare använder när de planerar för tillverkning av spel. Först var det målet med spelet. Vilken historia, upplevelse eller känsla ska man få när man spelar spelet? Sedan var det planering för hur ska figurerna i spelet röra sig /förflytta sig och det sista var ,vad för material behövs för tillverkningen?

Mina elever var som små entreprenörer. De jobbade, diskuterade, planerade och tillverkade. Några kom även in på spåret att marknadsföra sitt spel, så de skulle kunna sälja det :). Det var härligt som lärare att vara med i. Vilken energi det var i klassrummet och det var ett mycket högt och aktivt deltagande från alla. Detta speltema fångade verkligen eleverna.

Innan lektionen slutade fick eleverna tid i grupperna att reflektera och där pratade vi om hur man är mot varandra när man spelar spel. Är det skillnad om man spelar digitalt eller analogt. Det var spännande att höra vad eleverna sa. När de spelar digitalt har de en tendens till att bli arga och ha ett dåligt språkbruk. Kan bero på att det är en skärm man har framför sig och man glömmer bort att det är spelare i andra änden online, eftersom man inte har ett ansikte framför sig.

Jonas hade med sig en fin presentation som användes under lektionen.

Presentation spel

Lektion nummer två startade med att eleverna fick spela Twister. Under spelets gång studerade vi spelreglerna noga. Var instruktionerna tydliga? Förstår man vad man ska göra?. Jonas introducerade för eleverna att när man ska programmera ett spel digitalt måste man ha programmeringsspråk. Instruktionen som man skriver i datorn måste vara exakt för att en dator ska förstå vad som ska utföras. Elevernas uppgift blev nu att skriva tydliga spelregler till sina spel som de börjat tillverka. Det blev full aktivitet igen och de skrev instruktioner. Jonas gick sedan runt och provspelade spelen och då gjorde han exakt som det stod i deras instruktion, vilket resulterade att det blev lite tokigt. Många skratt i klassrummet och eleverna felsökte i sina instruktioner och förtydligade instruktionerna. Detta var ett mycket bra inslag i programmeringstänk. Tydliga instruktioner och sedan felsökning.

Lektion 2 – Spel på Vilboken

Tidningen kom också på besök och gjorde ett reportage om klassens arbete. De kände sig så stolta. Rubriken blev skolelever lär sig programmera.

20180130_130120

Imorgon blir det lektion 3 och den avslutande biten med att finslipa sina spel. På fredag kommer vår rektor Eva till oss och provspelar spelen med eleverna 🙂

Ett mycket lyckat speltema där jag fått in programmering, matematik, svenska, bild, teknik och mycket språkutvecklande arbetssätt.

Sprida användning av digitala verktyg till elevernas föräldrar.

Idag är det viktigt att ha digital kompetens. Där är skolan viktig. Till alla mina kollegor i vår kommun gjorde jag en kort checklista över olika digitala verktyg som man kan använda när man arbetar mot kunskapskraven i lgr11. Frågan som man som pedagog kunde fundera över var: Får mina elever del av digitala kompetens i mitt klassrum och som hjälp vid sin inlärning.

Jag tycker också att det är viktigt att sprida informationen om skolan och dess arbetssätt till föräldrar som är en viktig samarbetspartner. På skolans lärplattform ,Infomentor där vi kan dela information till föräldrar, har jag kommit överens med vår rektor, att jag som IKT-pedagog ska lägga ut ett IKT-tips eller något kring digitalisering i skolan, en gång per månad.

Jag startade i Oktober och mitt första inlägg ut till föräldrarna på Infomentor blev kring Inläsningstjänst. Jag la ut det i samband med höstlovet, som vi numera också kallar för läslovet. Där tipsade jag om Inläsningstjänst som vår kommun har tillgång till för alla våra elever. Där kan eleverna lyssna på inlästa läromedel och där finns även ett utbud av skönlitteratur.

www.inläsningstjänst.se

Inlägget som sedan kom i november blev kring matematik. Vi har också i kommunen tillgång till WebMath och inlogg till våra elever,  www.webmath.se som är en sida där man kan se instruktionsfilmer om matematik. Ett bra sätt att repetera matte. Filmerna kan man se om och om igen.

I december skrev jag om elevens vanor på nätet och om etik och moral. Jag skickade med en länk till statens medieråd, där det finns råd till föräldrar. Det närmade sig jullov och jag tänkte att många barn spenderar en hel del tid ute på nätet och på olika spelsajter. Alltid bra att man som förälder har ett extra öga på vad sitt barn gör ute på nätet.

Denna länken delade jag:

https://statensmedierad.se/nohate/jagvillpratamedmittbarn/femradtilldigsomforalder.1351.html

Januaris inlägg startade med programmering. Jag skrev en kort text om förändringar i vår läroplan och att programmering tillkommer. Jag skickade med länken till code.org om man var nyfiken och testa lite hemma. Roligt för föräldrarna att få se lite på nära håll vad det kan handla om. Code är blockprogrammering, som är en del som eleverna kommer stöta på i undervisningen.

www.code.org

Informationen finns för alla föräldrarna på vår skola. Snart är det februari och jag funderar på vad jag ska ge för tips, men funderar lite över att dela med mig av programmet seterra ,där man kan studera kartor och världen på ett spännande och enkelt sätt.

Vi har en kanal till ut till föräldrar, där vi delar med oss om alla roliga upplevelser vi gör i skolan på vår kunskapsresa. Då använder vi vår facebook sida. Vi gör ett par inlägg per vecka där föräldrar kan få en inblick i barnens skola. Vi lägger ut bilder på olika alster, men inga bilder på eleverna.