Digitala lektioner-nyhetsbrev från internetstiftelsen.

https://mailchi.mp/digitalalektioner.se/digitala-lektioners-kllkritiksutmaningen-snart-igng-tipsa-alla-dina-kollegor?e=472ec8b432

Annonser

WriteReader

Att skapa egna små böcker digital är en rolig uppgift för eleverna. Idag har jag tillsammans med min klass, en åk5 gjort små fakta böcker i programmet WriteReader.

Det är enkelt att komma igång.

Man loggar in med sitt Google konto som lärare. Där skapar man sin klass. Eleverna lägger man till i en lista och ger dem ett användarnamn. En kod skapas som de har som inlogg.

Sen är det bara att sätta igång och skriva. Man infogar bilder från programmet som man vill ha med i sin bok. Man kan spela in ljud och läsa in sin berättelse. Som lärare har man en egen ruta under elevens text där man kan skriva till en formativ bedömning.

Här är en länk till startsidan. Där kan man se en kort instruktionsfilm om programmet. Testa gärna. Ett bra pedagogiskt verktyg att använda i sin undervisning.

https://www.writereader.com/en

https://app.writereader.com/login

 

Uppdaterad Digital Kompetensplan

Vi har redigerat och uppdaterat vår kommuns IKT-plan som vi döpt om till Digital kompetensplan. Under arbetet med digitaliserings projektet i kommunen som jag skrivit om i tidigare inlägg, trycktes denna digitala kompetensplan i en folder och har delats ut till alla pedagogerna. Den är uppbyggd från år1-5, F-åk3,åk4-6, åk7-9 och gymnasiet. Den är indelad i olika rubriker: Kunskapssökning, Kommunikation, Skapande, Lärande och Teknisk kompetens. Dessa rubriker arbetar vi med under våra fortbildningsträffar tillsammans med skolverkets moduler för digitalisering. Ett litet fel har det blivit och det är framsidan, där ”tryckfels Nisse” varit framme ;). Men annars är den ett bra arbetsredskap att ha med sig i sin undervisning.

Delar länken här:

digital kompetensplan utb olofström 2018

Utifrån denna plan hade jag en träff med alla pedagoger som arbetar i förskoleklasserna i vår kommun förra veckan. Vi hade en genomgång kring de olika rubrikerna och vad man kan arbeta med kring digital kompetens i förskoleklasserna. Vi pratade mycket om att göra eleverna medvetna även när de är små om källkritiskt tänkande. Jag hade med mig materialet ”nosa på nätet” från statens medieråd och skolverket. Ett bra material att använda i förskoleklasserna. Länk till materialet delar jag här:

https://statensmedierad.se/publikationer/pedagogisktmaterial/nosapanatetlararhandledning.657.html

De olika rubrikerna i planen är uppdelade för de olika stadierna och för F-åk3 betyder det ju inte att allt ska göras när man går i förskoleklass utan att det blir en progression fram till åk3. När man sedan börja åk4 stiger kraven lite mer, men det är fortfarande en progression hela vägen genom skoltiden. Jag hade gjort en presentation för träffen vi hade för förskoleklasspersonalen och jag delar den här. Där i har jag skrivit ett par tips som man kan använda i förskoleklass. Klicka på ordet förskoleklass nedan så kommer presentationen som en pdf.fil.

förskoleklass

Kemi och Screencastify

På våra kemilektioner har vi kikat på filmer från Tiggy testar  på olika kemiexperiment.https://urplay.se/serie/172321-tiggy-testar

Vi har sedan testat experimenten i helklass och funderat på vad det är som sker. Vi har tittat på russinhissen och vackraste lampan. Eleverna går i åk5 och filmerna är för yngre barn. Jag använde filmerna för att ge eleverna inspiration för min plan var att de i grupper skulle göra egna kemifilmer.

Jag delade in eleverna i fyra grupper och de blev tilldelade varsitt kemiexperiment per grupp. Russinhissen, lavalampan, vulkanutbrottet och regnbågsmjölken.

De fick instruktioner skrivna och de fick även förklaringen. Förklaringen hade vi tidigare funderat kring när vi tittade på Tiggy testar och när vi experimenterat i helklass.

Här är instruktionerna som eleverna fick i sina grupper.

Regnbågsmjölk

Lavalampa

Russinhissen

Vulkanutbrottet

Mina elever har en till en med chromebook och vi har genom chrome web store hämtat tillägget Screencastify. Det är ett skärminspelningsprogram. Man kan spela in sig själv eller bara skärmen. Jag använder det när jag gör små instruktionsfilmer i matematik. Små genomgångar som eleverna kan ha när de behöver lyssna en extra gång på genomgången eller när de övar inför prov.

https://chrome.google.com/webstore/detail/screencastify-screen-vide/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn

Som en liten parentes i detta inlägget så, under studiedagarna v44 visade jag Screencastify ute på låg-och mellanstadieskolorna i vårt digitaliseringsprojekt i kommunen. Det finns mer om det projektet i mitt förra blogginlägg.

Nu åter till kemiexperimenten. Min idé var att eleverna skulle göra egna kemiexperimentfilmer. De fick själva utforma scenen och vilka karaktärer de skulle vara. De fick klä ut sig om de ville. Jag hade ”labrockar” och glasögon, som de fick låna.

Sedan följde de instruktionerna på pappret. Gjorde ett manus i sin grupp. Testade Screencastify och sedan utförde de sin lilla scen och spelade in sitt experiment. Det blev lyckat och jag tror att de inte glömmer dessa experiment och att inlärningen av att förstå vad som händer blev bra.

De fyra olika filmerna som blev av experimenten ska vi sedan titta på gemensamt  i hela klassen och fundera på resultatet och förklaringarna. På så sätt får alla i hela klassen ta del av alla fyra experiment.

Filmerna hade varit roligt att publicera här, men med tanke på alla lagar och regler och att fota och filma elever, så hoppar jag över det. Filmerna är endast för oss i vår klass.

 

Digitalisering i Olofströms kommun

Förra terminen påbörjade jag en planering för ett digitaliseringsprojekt till vår kommunen för att öka vår digitala kompetens. Både pedagoger och elever. Planeringen utgår från skolverkets digitala moduler.

Planeringen sträcker sig i 3 terminer och den startade i augusti i år. Den är för alla låg-och mellanstadieskolor i vår kommun. Till min hjälp har jag tre lärare som arbetar ut på de olika skolorna. Jag själv arbetar på Vilboksskolan, Camilla Enberg arbetar på Brännaregårdsskolan, Mia Svensson arbetar på Jämshögs skola och Maguns Persson på Kyrkhults skola. Tillsammans träffas vi och planerar för digitalisering på våra skolor. Vi träffas sedan ute på de olika skolorna och har ett program utifrån skolverkets digitala modul. Under träffarna har vi workshops, ser filmer, läser artiklar och diskuterar tillsammans. Efter våra träffar har pedagogerna sedan en uppgift med sig att prova digitala verktyg i sin undervisning. Vi träffas sedan igen för redovisning av hur det gått ute i verksamheten.

Vår uppstart började på studiedagarna efter sommaren. Då erbjöds det olika workshop som pedagogerna cirkulerade runt på. Stationerna var Google Classroom, responverktygen mentimeter och padlet, MiK-rummet, Internet stiftelsen i Sveriges digitala lektioner, Google Earth och Stop motion.

Vi fick positiv respons på våra workshops och inspiration var väckt. En lyckad uppstart både av vårt digitaliseringsprojekt, men även på starten av ett nytt läsår.

Därefter satte vi igång med det vi kallade för träff 1 ute på skolorna. Denna period sträckte sig fram till höstlovet. Innehållet på träffen finns i vår presentation som vi satte ihop när vi träffade och planerade. Här är en länk till presentationen. Denna använde vi ute på våra skolor i kommunen.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT8VSe_UAf18DZ6m928DK-FV73m9Krjg2yaI7nqo-pkNjY8U4XiGZz-n2wd3OonVBZeP5XbZu6gA-2e/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

Nu var vi framme vid v44 som var studiedagar. Då hade vi ett upplägg med en halvdag ute på varje skola. Där arbetade vi med att skapa film  med verktyget screencastify.

Här är vår presentation som användes under studiedagarna.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSBilvBnuMqresL3dGi0wT6BkJSQMzyEBM-j72_BBAy4qK1A7SAGD6pEv8HHOoc8tr3H8d8iPpjOk1n/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

Det blev ett lyckat koncept och det är varit övervägande positiv respons på upplägget och innehållet. Många härliga skratt när vi visade upp våra filmer som gjordes under dagen.

Nu är det dags att fortsätta och vår nästa planering är nu gjord. Vi ska nu starta träff2 ute på skolorna. Mer om träff2 i ett blogginlägg längre fram när vi genomfört det ute på skolorna.

Ett mycket roligt projekt att få driva och att få lära tillsammans med alla pedagoger på våra låg-och mellanstadieskolor.

Digital kompetens fritidshemmen

I måndags hade jag förmånen att få besöka fritidshemmens kvällskonferens. Rektorerna hade bjudit in mig för att prata om digital kompetens med fritidspersonalen.

Mycket roligt att få vara en del i deras utvecklingsarbete.

Jag satte ihop en presentation där jag utgick från skolverkets sida för fritidshemmen om digital kompetens. Jag visade statens medieråds sida MIK-rummet, som är användbar för pedagoger och där man kan finna bra stöd, material och diskussionsfråger kring b.la nätetik och källkritik.

Jag visade personalen om programmering. Vi programmerade i code.org ,vilket var uppskattat hos pedagogerna. Roligt att höra mellan borden där de satt att det här provar vi redan imorgon på fritids. Härligt med en sådan entusiasm.

Kvällen var inte slut där utan vi hann även med att göra animerad film. Jag visade programmet stop motion och sedan gjorde vi små korta animerade filmer med foliefigurer som vi formade.

Vi avslutade kvällen med mentimeter och sammanfattade kvällens tankar.

Mycket positivt. Tack till fritidshemmen i Olofströms kommun att jag fick komma till er och presentera digitala verktyg. 🙂

Här kommer länken till presentationen som jag har gjort och använde under kvällen:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTiPHwgRTtAmfPAs_tk_RgMM0QMeNonpoNpy1oi09TjzFU8ieGl89Elu0IgxqCnL2dxwR5THMh5HLE1/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

Digitaliseringsprojekt uppstart.

Idag startade mitt läsår. Roligt att träffa alla gamla och nya kollegor igen.

Imorgon blir en extra spännande dag, tycker jag. Då ska vi starta upp ett digitaliseringsprojekt i kommunen för F-6 skolorna. Förra terminen arbetade jag med planering inför detta projekt, som ska vara i ett och ett halvt år.

Jag arbetade med att gå igenom skolverkets IKT-moduler, testa, läsa och träffa IKT-kollegor för diskussioner och möten för att få ihop ett bra koncept för alla pedagoger i vår kommun.

Vi kommer under 2018/2019 arbeta med olika delar från skolverkets IKT-moduler ute på skolorna. Vi kommer att testa, träffas för att utbyta erfarenheter, dela med oss och läsa litteratur kring digitalisering.

Imorgon är det dags för första delen av projektet. En inspirerande uppstart med en föreläsning av Troed Troedsson på förmiddagen. På eftermiddagen ska jag tillsammans med 5 IKT-kollegor hålla i 6 styck workshop för alla pedagoger F-6 i Olofströms kommun.

Imorgon är starten av detta projekt till att utveckla vår digitala kompetens. Jag hoppas att pedagogerna får en dag där de blir inspirerade, får med sig något som de vill testa i sitt klassrum, får ett kollegialt utbyte, men även igenkänning av verktyg som de redan använder eller stött på i sina egna klassrum.

Morgondagens innehåll av workshop blir Google Classroom, Google Earth, MIK-rummet, iiS digitala lektioner, Stop Motion och responsverktyg. Ett digitalt smörgåsbord som presenterar delar ur Olofströms kommuns IKT-plan som innehåller rubrikerna; lärande, kunskapssökande, digital kompetens och kommunikation.

Här är inbjudan till F-6 skolorna som skickats ut till pedagogerna.  Mer om digitaliseringsprojektet följer i kommande blogginlägg för er som vill följa vårt projekt.

Välkomna till uppstart av fortbildning i Digital Kompetens (1) (1)