Whiteboard.fi

Dagens blogginlägg är ett tips om en sida som heter whiteboard.fi.

I min klass brukar jag använda mig av små whiteboardtavlor. Varje elev har varsin. Där löser de sina uppgifter först enskilt. De håller upp sina lösningar för sina kamrater. Vi diskuterar sedan lösningarna i par för att sedan ha en diskussion för alla i helklass. Modellen EPA (enskilt, par, alla). Jag gillar den metoden och jag får hög elevaktivitet i klassrummet. Jag får också en stor möjlighet att se allas lösningar och det ger bra diskussioner mellan eleverna. Detta kan man också göra digitalt om man har 1 till 1. Det kräver att varje elev har ett digital verktyg, dator, chrombook, lärplatta, mobil. Denna kollaborativa skrivyta kan man använda när man vill ta reda på elevers förkunskaper,  när man gör exit ticket, men också under arbetets gång i klassrummet.

Det är enkelt att använda. På startsidan finns en instruktionsfilm som visar hur det fungerar. Den varar bara ca 1 minut.  Här är länken till whiteboard.fi:

http://whiteboard.fi/#modal-new

 

Länktips

I dagens och veckans blogginlägg delar jag med mig av olika länktips som är användbara i undervisningen. Jag har delat in länkarna under olika rubriker och ämnen. Ta gärna del av tipsen. Det finns många fler, men här är ett litet urval.

Användbara länkar till läs-och skrivinlärning:

http://www.storybird.com

http://www.inläsningstjänst.se

Goggle dokument

AppWriter (tillägg till Googel dokument, läser upp ljud, ord och mening, ger ordförslag)

Googel presentation

Länk till många färdiga presentationer som man kan använda om man arbetar med Grey of the day i sin klass:

http://www.gotdswe.se/utforska-gotd/

Länktips till matematikundervisningen:

http://www.matteboken.se

https://www.geogebra.org/?lang=sv

http://www.webmath.se

http://www.elevspel.se (Har även övningar i de övriga ämnena).

http://www.bingel.se (Har även övningar i sv, NO, SO och eng)

Länkar till programmering:

https://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla

http://www.code.org

http://www.scratch.com

http://www.kod.nu

Länkar till responsverktyg:

http://www.padlet.com

http://www.socrative.com

http://www.mentimeter.com

http://www.classroomscreen.com

http://www.kahoot.com (ex. till frågesport)

Google formulär (till frågor/undersöningar/ prov/enkäter)

https://vizia.co/ (lägg in frågor i filmer för hög elevaktivitet under filmvisning).

Länk till att öva glosor och engelska

http://www.laxor.nu/

https://apps.babbel.com/sv/lp-test-trustbox/?bsc=aw21-sweeng&btp=default&gclid=EAIaIQobChMIrYTV-JnI2QIVwVQYCh1hJgDwEAAYASAAEgIQgfD_BwE

http://www.lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=3

Länktips; SO-ämnen:

https://www.so-rummet.se/

https://urskola.se/Produkter/161210-Geografens-testamente-eller-Den-stora-Sverigeresan-De-stora-staderna

https://online.seterra.com/sv/

Länktips till NO-undervisning:

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/003_Framja-elevers-larande-NO/del_01/

http://www.experimentskafferiet.se/

http://www.lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=4

Länk till att göra egen animerad film:

Stop motion (finns som tillägg till Googel education)

 

 

 

 

 

Classroomscreen

Dagens blogginlägg blir ett tips om ett digitalt verktyg att använda i klassrummet. Det heter Classroomscreen.

Det fungerar att använda på smartboard, som vi har i våra klassrum på Vilboksskolan, men det fungerar också via en projektor. Skillnaden blir att man får styra det från datorn.

Med classroomscreen väljer du en bakgrund till tavlan. Man kan byta varje dag med fina bilder om man vill. Längst ner i kanten på classroomscreen finns det olika symboler. Där finns en symbol för att slumpvis kunna få fram elevernas namn på den som t.ex ska svara på en fråga. Det ger hög elevaktivitet för då gäller det att vara med och lyssna.

Där finns funktionen att skriva text på datorn, men även att rita. Där fungerar smartboardens pennor jättebra. Det blir som en skrivyta att skriva på.

Det finns arbetssymboler som markerar att man ska arbeta tyst, arbeta med en kamrat eller ha diskussion. Där finns ett trafikljus som man kan markera rött, gult eller grönt. Kan vara användbart när det blir högljudnivå. Då kan man klick på den röda och markera att det är dags att prata lite tystare.

Det finns klocka och timglas att ha framme på tavlan. Det är bra för elever som behöver stöd av hur länge de ska arbeta med en uppgift.

En bra funktion är den som finns längst ner i höger hörn. Där finns smilisar. Man kan ställa en fråga till eleverna genom att klicka på den symbolen. När de lämnar klassrummet för rast blir det som en exit ticket. Eleverna går förbi tavlan och klickar på den smilis som stämmer in på deras känsla efter lektionen. Sedan kan man få fram resultatet med ett stapeldiagram hur.

https://www.classroomscreen.com/

https://www.youtube.com/watch?v=2O70WXwHZKg

Stop Motion

Idag vill jag tipsa om ett program som heter stop Motion. Där kan man göra egen animerad film. Mina elever har arbetat med ett Mumintrolltema. I grupper har de gjort Mumintroll figurer i trolldeg. De har sedan fått tillverka en bakgrund/scen i kartong. Därefter fick de hitta på en kort historia och spela in den med programmet Stop Motion. Det blev mycket lyckat. Vi har använt 3 bildlektioner. En till att göra figurerna, en till bakgrunden och den tredje till att filma.

Vi har laddat upp våra små filmer på youtube. Här kommer ett smakprov på en historia när Mumintrollen leker kurragömma med Lilla My.

https://youtu.be/r5wsQDFHfPc

I temat om Mumintrollen har jag använt Google Classroom till att ge eleverna olika uppgifter. Jag delade b.la länken till en sida om Mumintroll. https://www.moomin.com/sv/figurer/

Därifrån fick de läsa om de olika karaktärerna. Välja en av figurerna som de gillade och skriva varför. De fick sedan skriva en egen Muminberättelser och lämna in via classroom. Den gav jag respons på och återsände, så de kunde vidareutveckla sin berättelse. De fick även skriva en faktatext om Tove Jansson. Jag fick in många av kunskapskraven i detta temat. Det blev två genre, berättande text och faktatext. Det blev att läsa fakta och återge fakta med egna ord. I bild fick jag in att arbeta med olika tekniker.  Vi har också tittat på ett par avsnitt från julkalendern ,Mumindalen som jag lånat från SLI.se.

Innan jag startade hela temat läste jag på kunskapskraven och funderade ut vilka som jag skulle koncentrera mig på inför bedömningen. Detta la jag sedan i ett kunskapasrum i Infomentor. Där finns det öppet för föräldrar att ta del av. Nu är temat klart och jag har mycket underlag till bedömningen.

Många digitala verktyg blev använda under detta temat. Google Classroom, streama film, skriva i dokument (AppWriter användes hos några elever under detta moment), söka fakta via internet, Stop Motion, ladda upp film till youtube.

 

Projekt, spelprogrammering.

Min klass har varit med ett i ett projekt med spelprogrammering. Mycket spännande. Vi fick kontakt med MyWay. (MYWAY drivs av Schvung och finansieras av Arbetsförmedlingen.) http://schvung.se/tag/olofstrom/

Tre personer från MyWay, Jonas Wigstrand, Zakaria al Osman, Henrik Bengtsson planerade upp tre tillfällen med mig och min klass. Lektionerna skulle handla om programmering och spel. Vi ville att värdegrundsarbetet skulle vävas in och få in värdegrund i spel. Även ett språkutvecklande arbetsätt.

Upplägget blev mycket bra och lektion 1 handlade om att jämför digitala spel med analoga spel. Vi hade diskussioner om vad är det som gör ett spel bra eller dåligt. Eleverna arbetade med att skriva ner jämförelserna och diskutera i grupper.

Sedan fick de börja att planera ett eget spel som de skulle tillverka. Ett analogt spel. Jonas som är spelutvecklare visade metoden M.D.A som riktiga spelutvecklare använder när de planerar för tillverkning av spel. Först var det målet med spelet. Vilken historia, upplevelse eller känsla ska man få när man spelar spelet? Sedan var det planering för hur ska figurerna i spelet röra sig /förflytta sig och det sista var ,vad för material behövs för tillverkningen?

Mina elever var som små entreprenörer. De jobbade, diskuterade, planerade och tillverkade. Några kom även in på spåret att marknadsföra sitt spel, så de skulle kunna sälja det :). Det var härligt som lärare att vara med i. Vilken energi det var i klassrummet och det var ett mycket högt och aktivt deltagande från alla. Detta speltema fångade verkligen eleverna.

Innan lektionen slutade fick eleverna tid i grupperna att reflektera och där pratade vi om hur man är mot varandra när man spelar spel. Är det skillnad om man spelar digitalt eller analogt. Det var spännande att höra vad eleverna sa. När de spelar digitalt har de en tendens till att bli arga och ha ett dåligt språkbruk. Kan bero på att det är en skärm man har framför sig och man glömmer bort att det är spelare i andra änden online, eftersom man inte har ett ansikte framför sig.

Jonas hade med sig en fin presentation som användes under lektionen.

Presentation spel

Lektion nummer två startade med att eleverna fick spela Twister. Under spelets gång studerade vi spelreglerna noga. Var instruktionerna tydliga? Förstår man vad man ska göra?. Jonas introducerade för eleverna att när man ska programmera ett spel digitalt måste man ha programmeringsspråk. Instruktionen som man skriver i datorn måste vara exakt för att en dator ska förstå vad som ska utföras. Elevernas uppgift blev nu att skriva tydliga spelregler till sina spel som de börjat tillverka. Det blev full aktivitet igen och de skrev instruktioner. Jonas gick sedan runt och provspelade spelen och då gjorde han exakt som det stod i deras instruktion, vilket resulterade att det blev lite tokigt. Många skratt i klassrummet och eleverna felsökte i sina instruktioner och förtydligade instruktionerna. Detta var ett mycket bra inslag i programmeringstänk. Tydliga instruktioner och sedan felsökning.

Lektion 2 – Spel på Vilboken

Tidningen kom också på besök och gjorde ett reportage om klassens arbete. De kände sig så stolta. Rubriken blev skolelever lär sig programmera.

20180130_130120

Imorgon blir det lektion 3 och den avslutande biten med att finslipa sina spel. På fredag kommer vår rektor Eva till oss och provspelar spelen med eleverna 🙂

Ett mycket lyckat speltema där jag fått in programmering, matematik, svenska, bild, teknik och mycket språkutvecklande arbetssätt.

Sprida användning av digitala verktyg till elevernas föräldrar.

Idag är det viktigt att ha digital kompetens. Där är skolan viktig. Till alla mina kollegor i vår kommun gjorde jag en kort checklista över olika digitala verktyg som man kan använda när man arbetar mot kunskapskraven i lgr11. Frågan som man som pedagog kunde fundera över var: Får mina elever del av digitala kompetens i mitt klassrum och som hjälp vid sin inlärning.

Jag tycker också att det är viktigt att sprida informationen om skolan och dess arbetssätt till föräldrar som är en viktig samarbetspartner. På skolans lärplattform ,Infomentor där vi kan dela information till föräldrar, har jag kommit överens med vår rektor, att jag som IKT-pedagog ska lägga ut ett IKT-tips eller något kring digitalisering i skolan, en gång per månad.

Jag startade i Oktober och mitt första inlägg ut till föräldrarna på Infomentor blev kring Inläsningstjänst. Jag la ut det i samband med höstlovet, som vi numera också kallar för läslovet. Där tipsade jag om Inläsningstjänst som vår kommun har tillgång till för alla våra elever. Där kan eleverna lyssna på inlästa läromedel och där finns även ett utbud av skönlitteratur.

www.inläsningstjänst.se

Inlägget som sedan kom i november blev kring matematik. Vi har också i kommunen tillgång till WebMath och inlogg till våra elever,  www.webmath.se som är en sida där man kan se instruktionsfilmer om matematik. Ett bra sätt att repetera matte. Filmerna kan man se om och om igen.

I december skrev jag om elevens vanor på nätet och om etik och moral. Jag skickade med en länk till statens medieråd, där det finns råd till föräldrar. Det närmade sig jullov och jag tänkte att många barn spenderar en hel del tid ute på nätet och på olika spelsajter. Alltid bra att man som förälder har ett extra öga på vad sitt barn gör ute på nätet.

Denna länken delade jag:

https://statensmedierad.se/nohate/jagvillpratamedmittbarn/femradtilldigsomforalder.1351.html

Januaris inlägg startade med programmering. Jag skrev en kort text om förändringar i vår läroplan och att programmering tillkommer. Jag skickade med länken till code.org om man var nyfiken och testa lite hemma. Roligt för föräldrarna att få se lite på nära håll vad det kan handla om. Code är blockprogrammering, som är en del som eleverna kommer stöta på i undervisningen.

www.code.org

Informationen finns för alla föräldrarna på vår skola. Snart är det februari och jag funderar på vad jag ska ge för tips, men funderar lite över att dela med mig av programmet seterra ,där man kan studera kartor och världen på ett spännande och enkelt sätt.

Vi har en kanal till ut till föräldrar, där vi delar med oss om alla roliga upplevelser vi gör i skolan på vår kunskapsresa. Då använder vi vår facebook sida. Vi gör ett par inlägg per vecka där föräldrar kan få en inblick i barnens skola. Vi lägger ut bilder på olika alster, men inga bilder på eleverna.

Programmering i läroplanerna

Förra veckan gjorde jag ett lite längre inlägg kring förändringarna i läroplanen och programmering. Där skrev jag att jag anmält mig till webbkursen som skolverket har. Nu har jag kommit till del 3 i kursen och det är intressant.

Jag har ganska mycket förförståelse när jag ser på filmerna som visas och när jag  läser de olika texterna. Jag har provat metoder som nämns och berättas om.

I dagens inlägg vill jag länka till en av filmerna från skolverket där det berättas om digital kompetens, programmering och förändringarna i läroplanen. Filmen varar i ca 8 minuter. Här kommer länken till youtube och skolverkets film:

https://www.youtube.com/watch?v=YS6OAfbqBxg

Programmeringskurs och förändringar i lgr11.

Det är förändringar i lgr11 och revideringar. I flera ämnen finns det med digitala verktyg, digital kompetens och programmering.

På skolverkets hemsida kan man se det som är reviderat. Dela länken här https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/laroplan

Som lärare är man i ständig utveckling tillsammans med sina elever och det är viktigt att skolan följer med i samhällets takt. Som lärare behöver man uppdatera sig, prova ny teknik och sätta sig in elevens vardag och hur de använder dagens teknik. Digital teknik och digital kompetens krävs idag i vårt samhälle.

Vår läroplan är reviderad och vårt styrdokument att arbeta utifrån.

Jag tycker det är spännande, roligt och utvecklande att ta mig an nya utmaningar och lära mig nya saker och få göra det med kollegor och med elever.

Jag har anmält mig till skolverkets webbkurs i programmering, med tanke på förändringarna i lgr11. Jag hoppas att fler hänger med på tåget och går in anmäler sig till kursen. Här är länken till sidan där man anmäler sig.

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbkurs-1.263574

Här nedan finns revideringarna som jag hämtat direkt från skolverkets sida och lgr11: Jag har valt ut de som är f-3 och 4-6. Sedan finns det revideringar vidare i ämnena för åk 7-9. Nu valde jag att ta för de stadier som finns på min skola som är f-6.
KAP 1 och 2

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

– får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling.

Teknik

åk 1-3

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Att styra föremål med programmering.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

åk4-6

Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

NO: biologi/ fysik/kemi

Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digital som annan utrustning. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Geografi

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Samhällskunskap

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhällle.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

  • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Historia /Religion

Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Idrott/hälsa

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjd

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter. med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska

Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Matematik

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg.