Jorden runt på nolltid

Har anmält min klass till denna tävling. Ska bli spännande att delta med eleverna och träna på att var källkritisk när man läser på nätet.

http://xn--jorden-runt-p-nolltid-42b.se

Annonser

Digitaliseringsprojekt uppstart.

Idag startade mitt läsår. Roligt att träffa alla gamla och nya kollegor igen.

Imorgon blir en extra spännande dag, tycker jag. Då ska vi starta upp ett digitaliseringsprojekt i kommunen för F-6 skolorna. Förra terminen arbetade jag med planering inför detta projekt, som ska vara i ett och ett halvt år.

Jag arbetade med att gå igenom skolverkets IKT-moduler, testa, läsa och träffa IKT-kollegor för diskussioner och möten för att få ihop ett bra koncept för alla pedagoger i vår kommun.

Vi kommer under 2018/2019 arbeta med olika delar från skolverkets IKT-moduler ute på skolorna. Vi kommer att testa, träffas för att utbyta erfarenheter, dela med oss och läsa litteratur kring digitalisering.

Imorgon är det dags för första delen av projektet. En inspirerande uppstart med en föreläsning av Troed Troedsson på förmiddagen. På eftermiddagen ska jag tillsammans med 5 IKT-kollegor hålla i 6 styck workshop för alla pedagoger F-6 i Olofströms kommun.

Imorgon är starten av detta projekt till att utveckla vår digitala kompetens. Jag hoppas att pedagogerna får en dag där de blir inspirerade, får med sig något som de vill testa i sitt klassrum, får ett kollegialt utbyte, men även igenkänning av verktyg som de redan använder eller stött på i sina egna klassrum.

Morgondagens innehåll av workshop blir Google Classroom, Google Earth, MIK-rummet, iiS digitala lektioner, Stop Motion och responsverktyg. Ett digitalt smörgåsbord som presenterar delar ur Olofströms kommuns IKT-plan som innehåller rubrikerna; lärande, kunskapssökande, digital kompetens och kommunikation.

Här är inbjudan till F-6 skolorna som skickats ut till pedagogerna.  Mer om digitaliseringsprojektet följer i kommande blogginlägg för er som vill följa vårt projekt.

Välkomna till uppstart av fortbildning i Digital Kompetens (1) (1)

 

Självbedömning med Google formulär

Jag funderade på hur jag skulle göra med bedömningen av kunskapskravet i bild för åk 4-6 som är : Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Vår slöjdlärare Sofia skapade ett Google formulär kring slöjdarbete och processen när eleverna slöjdar. Då kom jag på att man kan skapade ett Google formulär som var kopplat till vissa av bilduppgifterna som de gjort under terminen. I formuläret skapade jag vissa frågor som de skulle värdera sitt arbete på både en graderad skala, men också flervals alternativ. (Mina elever går i åk4.)

Jag använde frågor om kunskapskraven kring att skapa berättande bilder, använda tekniker, verktyg, material och utveckla idéer.

Nästa vecka ska mina elever få fylla i formuläret under bildlektionen. Ska bli spännande att få in resultatet och deras egen självbedömning i ämnet bild.

På YouTube finns det flera olika instruktionsfilmer om hur man skapar ett Google formulär.

 

Skapa korsord med armoredpenguin.com

Under våra NO-lektioner har vi arbetet med begrepp inom fysik, kemi och biologi. Vi har kallat våra nya ord vi lärt oss för expertord, som vi har haft uppsatt på väggen. När vi har lärt oss orden har vi gjort på lite olika sätt. Vi har gjort en ”fyrfältare”, där man i mitten av ett papper skriver ordet. Runt ordet i fyra rutor skriver man sedan ordets förklaring, var man har stött på ordet, om ordet har mer än en betydelse och i den ena rutan gör man en bild.

Jag har nu samlat alla våra expertord i ett dokument med hjälp av spalter. Detta dokument delade jag med mina elever via Google Classroom. De ska nu få fylla i ordets förklaring/betydelse i spalten bredvid. De får använda sig av sin textbok och Googles sökfunktioner. De som behöver, använder även sig av Google Translate. När varje elev är klar lämnar de in sin uppgift via Classroom och jag kan bedöma hur de klarat av uppgiften. I kunskapskraven för lgr11 står det:

”Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar
det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning
av biologins begrepp.”

De ska sedan i grupper få sitta och förklara begreppen för varandra för att få ytterligare ett tillfälle att befästa begreppen och de nya orden som de lärt sig.

Efter detta moment ska eleverna få ett korsord som jag har skapat på en digital sida som heter armoredpenguin. Jag vill rekommendera denna sidan:

https://www.armoredpenguin.com/

Sidan är på engelska, men är lätt att förstå och använda.. När man kommer till startsidan klickar man på crossword och kommer då till denna sidan där man börjar fylla i sina ord till korsordet.

https://www.armoredpenguin.com/crossword/

Här är det enkelt att skapa egna korsord digitalt. Man skriver in ordet och en ledtråd och fortsätter så tills man är klar med alla ord/begrepp man vill ha med. Sedan trycker man för att skapa korsord och sen är det klart :). Mycket smidigt och enkelt. Korsordet kan man spara ner som en pdf och skriva ut.

När mina elever fått träna på begreppen via dokumentet som de fått genom Google Classroom och suttit i grupper för att förklara orden för varandra, ska de få göra korsordet som en liten test. Detta kan jag också ha med i min bedömning.

 

 

Whiteboard.fi

Dagens blogginlägg är ett tips om en sida som heter whiteboard.fi.

I min klass brukar jag använda mig av små whiteboardtavlor. Varje elev har varsin. Där löser de sina uppgifter först enskilt. De håller upp sina lösningar för sina kamrater. Vi diskuterar sedan lösningarna i par för att sedan ha en diskussion för alla i helklass. Modellen EPA (enskilt, par, alla). Jag gillar den metoden och jag får hög elevaktivitet i klassrummet. Jag får också en stor möjlighet att se allas lösningar och det ger bra diskussioner mellan eleverna. Detta kan man också göra digitalt om man har 1 till 1. Det kräver att varje elev har ett digital verktyg, dator, chrombook, lärplatta, mobil. Denna kollaborativa skrivyta kan man använda när man vill ta reda på elevers förkunskaper,  när man gör exit ticket, men också under arbetets gång i klassrummet.

Det är enkelt att använda. På startsidan finns en instruktionsfilm som visar hur det fungerar. Den varar bara ca 1 minut.  Här är länken till whiteboard.fi:

http://whiteboard.fi/#modal-new

 

Länktips

I dagens och veckans blogginlägg delar jag med mig av olika länktips som är användbara i undervisningen. Jag har delat in länkarna under olika rubriker och ämnen. Ta gärna del av tipsen. Det finns många fler, men här är ett litet urval.

Användbara länkar till läs-och skrivinlärning:

http://www.storybird.com

http://www.inläsningstjänst.se

Goggle dokument

AppWriter (tillägg till Googel dokument, läser upp ljud, ord och mening, ger ordförslag)

Googel presentation

Länk till många färdiga presentationer som man kan använda om man arbetar med Grey of the day i sin klass:

http://www.gotdswe.se/utforska-gotd/

Länktips till matematikundervisningen:

http://www.matteboken.se

https://www.geogebra.org/?lang=sv

http://www.webmath.se

http://www.elevspel.se (Har även övningar i de övriga ämnena).

http://www.bingel.se (Har även övningar i sv, NO, SO och eng)

Länkar till programmering:

https://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla

http://www.code.org

http://www.scratch.com

http://www.kod.nu

Länkar till responsverktyg:

http://www.padlet.com

http://www.socrative.com

http://www.mentimeter.com

http://www.classroomscreen.com

http://www.kahoot.com (ex. till frågesport)

Google formulär (till frågor/undersöningar/ prov/enkäter)

https://vizia.co/ (lägg in frågor i filmer för hög elevaktivitet under filmvisning).

Länk till att öva glosor och engelska

http://www.laxor.nu/

https://apps.babbel.com/sv/lp-test-trustbox/?bsc=aw21-sweeng&btp=default&gclid=EAIaIQobChMIrYTV-JnI2QIVwVQYCh1hJgDwEAAYASAAEgIQgfD_BwE

http://www.lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=3

Länktips; SO-ämnen:

https://www.so-rummet.se/

https://urskola.se/Produkter/161210-Geografens-testamente-eller-Den-stora-Sverigeresan-De-stora-staderna

https://online.seterra.com/sv/

Länktips till NO-undervisning:

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/003_Framja-elevers-larande-NO/del_01/

http://www.experimentskafferiet.se/

http://www.lankskafferiet.org/v2/cgi-bin/subjects.cgi?node=4

Länk till att göra egen animerad film:

Stop motion (finns som tillägg till Googel education)

 

 

 

 

 

Classroomscreen

Dagens blogginlägg blir ett tips om ett digitalt verktyg att använda i klassrummet. Det heter Classroomscreen.

Det fungerar att använda på smartboard, som vi har i våra klassrum på Vilboksskolan, men det fungerar också via en projektor. Skillnaden blir att man får styra det från datorn.

Med classroomscreen väljer du en bakgrund till tavlan. Man kan byta varje dag med fina bilder om man vill. Längst ner i kanten på classroomscreen finns det olika symboler. Där finns en symbol för att slumpvis kunna få fram elevernas namn på den som t.ex ska svara på en fråga. Det ger hög elevaktivitet för då gäller det att vara med och lyssna.

Där finns funktionen att skriva text på datorn, men även att rita. Där fungerar smartboardens pennor jättebra. Det blir som en skrivyta att skriva på.

Det finns arbetssymboler som markerar att man ska arbeta tyst, arbeta med en kamrat eller ha diskussion. Där finns ett trafikljus som man kan markera rött, gult eller grönt. Kan vara användbart när det blir högljudnivå. Då kan man klick på den röda och markera att det är dags att prata lite tystare.

Det finns klocka och timglas att ha framme på tavlan. Det är bra för elever som behöver stöd av hur länge de ska arbeta med en uppgift.

En bra funktion är den som finns längst ner i höger hörn. Där finns smilisar. Man kan ställa en fråga till eleverna genom att klicka på den symbolen. När de lämnar klassrummet för rast blir det som en exit ticket. Eleverna går förbi tavlan och klickar på den smilis som stämmer in på deras känsla efter lektionen. Sedan kan man få fram resultatet med ett stapeldiagram hur.

https://www.classroomscreen.com/

https://www.youtube.com/watch?v=2O70WXwHZKg