Mimio teach på plats i mitt klassrum!

Nu är terminen igång och dags för bloggen att komma igång. Jag startar läsårets blogginlägg med en text om mimio teach. Vad är det? Jo det är något nytt och spännande i mitt klassrum och i några klassrum till på vår skola. Det är ett digital verktyg som gör att whiteboardtavlan blir interaktiv. Innan hade jag smartboard. Jag gillar min nya mimio teach. Den är smidig. Som en linjal du kan ta med dig till olika klassrum och bara sätta på tavlan, så är du igång och har en interaktiv skrivyta. Helt perfekt enligt mig. Smartboarden som jag hade innan var fastmonterad på tavlan och tog mycket plats. Om det t.ex kom en vikarie som inte hade notebook eller visste hur smartboard fungerade fanns det ingen skrivyta kvar. Mimio teach är perfekt. När du använder den är tavlan interaktiv, när du inte använder den har du din vanliga whiteboard. Detta ger mycket bättre valmöjlighet för pedagoger, tycker jag som IKT-pedagog och lärare. Mimio teachen är flyttbar, så den går utmärkt att ta med sig när man undervisar i olika klassrum. Jag är mycket nöjd med denna lösning. Jag och min IKT-kollega Christoffer har gjort en instruktion om hur den används och fungerar. Så här kommer du igång med din mimio teach:

Att komma igång med Mimio teach!

 • För att komma igång behöver man installera programvaran
  Programvaran finns på
  boxligt.com/software.
 • Placera Mimio teach till vänster på whiteboarden. Se bild.
 • Den ska placeras strax utanför bildkanonens fält i kanten av tavlan.

 • Den läser av tavlans yta i förhållande till pennans position, så det är viktigt att inte ha saker i vägen, tex pennhållare eller magneter. Här är en bild på hur det inte får se ut.

 • Pennan måste användas, Mimio teach kan inte läsa av fingrar.
 • Pennan laddas i en hållare på enheten
 • Mimio teach ska kopplas in med USB-sladd till datorn (Det finns en bluetooth sticka också, men om den används måste Mimio teach ha strömförsörjning från ett uttag.
 • När man startar Mimio teach ska den kalibreras så att enheten vet var pennan befinner sig. (se film nedan). Var noggrann med att markera varje kryss med pennan.

 • Mimio teach kan kalibreras när som helst genom en knapptryckning på enheten (se bild)

Instruktioner till Skrivytan

 • När du har skrivytan framme påminner det mycket om smartboard. Du har ett verktygsfält i kanten. Klicka med din penna som tillhör mimioteachen på ikonerna.
 • Pilen är för tangentbordet på din dator.
 • Ikonen för pennan- då kan du skriva på skrivytan.
 • Färgpennan kan du ändra färg på i färgrutorna.
 • Pennan med ett kryss suddar bort allt du skrivit.
 • Suddit suddar du bort lite med.
 • Ikonen för T är när du använder ditt tangentbord
 • Ikonen jämte suddit kan du infoga fil eller göra skärmutklipp. T.ex har du ett dokument eller en uppgift i Google classroom som du vill ha fram på tavlan för att markera i. Då hämtar du det via denna ikon. 
 • Ikonerna som är lite längre ner i verktygsfältet finner du en ruta med en blomma i.Där får du upp galleri och kan infoga bilder till din skrivyta.
 • Jämte blomman finns en penna och pensel i ett kryss. Där finner du gardin. Denna kan du använda för att bara visa vissa delar av skrivytan. Under denna finner du också inspelning. Där kan du spela in skrivytan och ha t.ex om det skulle behövas distansundervisning, men du kan även göra dina genomgångar och lägga i Google Classroom och på så vis “flippa ditt klassrum”.
 • Ikonen längst ner till vänster som ser ut som en tavla med ett suddi gör att du återgår till din normala skrivyta.
 • Under arkiv kan du spara ditt material genom att välja spara som och sedan där det står filformat. Välj där under listpilen pdf-format.
 • Längst ner till vänster i verktygsfältet finns en ruta med en bild med en penna på.När du klickar där kommer du till den flik du har bakom, t.ex ett dokument, en länk ut på nätet. Här i vår instruktionsfilm har vi valt en karta över Olofström.På kartan kan du då markera och skriva. Denna funktion använder du även om du har t.ex en mattebok online med dina elever.Om du valt ett dokument med en text kan du t.ex stryka under ord och markera.

Här finns 3 instruktionsfilmer som visar ovanstående punkter. Prova dig fram och testa.

 • Det är enklare än smartboard.
 • Den tar ingen plats på tavlan.
 • Du kan ta den med dig när du byter klassrum. 
 • Du har en whiteboard som du kan använda som vanligt när du inte har mimio teach igång.

I denna första film får du se hur man kalibrerar, skriver med pennan, suddar, byter färg på pennan, byta tjocklek, infoga fil från nätet, hämta bilder från galleri och spela in skärmen.

https://watch.screencastify.com/v/Jv6NxwHw9qMAiwDJJ2R3

I denna andra film får du se hur man infogar fil och hämtar text från ett dokument/internet och skriver /stryker under i text.

https://drive.google.com/file/d/1KKd0k1uaPQYMqGUm7Ru5DtDpzxbvuhjm/view

I denna film får du ser hur du infogar fil, t.ex hämta t.ex en karta, markera på  kartan. Här får du se hur du zoomar och använder rullgardinen.

https://drive.google.com/file/d/1rnZnfXRmrmOu3lojukBhJcjMFndGfpO0/vie

Digitala verktyg/program mixade i elevens lärande

Snart har även detta läsår gått. Känns som det var igår jag tog emot mina nya fyror. Tänkte i detta blogginlägg skriva om ett tema som jag och min kollega Helena har haft i våra fyror och hur vi har använt digitala- verktyg/program i undervisningen för att göra dem naturliga i elevens lärande.

Vi har haft ett Astrid Lindgren tema som varit en röd tråd genom flera av våra ämnen.

I ämnet svenska har vi använt läromedlet Zick Zack läsrummet. Där finns det en text om Astrid och ett utdrag ur boken Mio min Mio. I vår kommun har vi Inläsningstjänst. Där har eleverna till gång till att få texterna upplästa. Vi har lyssnat på texterna först gemensamt och sedan har eleven fått lyssna enskilt för att sedan läsa texten högt tillsammans med en kamrat. Det har varit ett bra sätt att förbereda eleven på texten som de ska läsa. Efter det har de arbetat med frågor till texten i deras arbetsbok. Vi har sedan i vår kommun BINGEL. På Bingel finns det övningar digitalt till boken Zick Zack läsrummet. Det är frågor på texten, stavning, begrepp m.m. Eleverna har gillat BINGEL och texterna har blivit väl genomarbetat med frågor både analogt i boken och digitalt via Bingel. Här har jag haft stor möjlighet att göra anpassningar för de elever som behöver det. T.ex att ha möjlighet att lyssna på texten flera gånger och att endast göra uppgifterna digitalt för att det är det sättet just den eleven lär och kan visa sina kunskaper. I vår kommun har vi även Polyglutt, som är en del av Inläsningstjänst. Där finns inläst skönlitteratur. Via Polyglutt har vi lyssnat och läst på en faktabok om Astrid Lindgren. Vi har också tränat oss på återberättande texter. Det har vi gjort genom att använda SVT play, öppet arkiv och tittat på avsnitt ur Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. I Google Classroom har vi lagt upp ett dokument med frågor till de olika avsnitten. I det dokumentet har de också skrivit återberättande text om avsnitten. Där har vi kunnat ge formativ bedömning tillbaka och eleven har utvecklat sina återberättande text med hjälp av våra kommentarer. Som högläsningsbok har jag använt Ronja Rövardotter. Den har varat hela terminen. När boken var utläst beställde jag filmen via SLI.se där vår kommun har avtal. Vi tittade sedan på filmen tillsammans och gjorde sedan jämförelser mellan bok och film.

Så sammanfattningsvis för ämnet svenska i temat har vi använt Google Classroom, Inläsningstjänst, Polyglutt, BINGEL, SVTplay, SLI:SE

I ämnet bild har eleverna också använt digitala program i detta tema. De fick två och två välja en sekvens ur någon av Astrid Lindgrens berättelser. De fick tillsammans teckna och måla en bakgrund. Rita och klippa ut figurer till sin bakgrund. Därefter fick de använda programmet Stop Motion och göra en egen liten animerad film. Det blev mycket lyckat. När alla var klara hade vi en liten filmfestival där vi tittade på allas filmer och vi mumsade på kladdkaka som pris till alla fina filmer som gjorts.

I matte kunde vi också väva in temat. Det gjorde vi genom att först titta på avsnittet där Pippi började skolan och skulle lära sig multiplikation. Eleverna skrattade och tyckte det var roligt när Pippi sa ”pluttifikation”. Genom den lilla teasern fick jag igång eleverna att träna multiplikation och då använde jag webbsidan https://www.multiplikationstabellen.se/

I So som min kollega Helena undervisar i har de i ämnet historia gjort jämförelser med förr och nu genom att titta på filmklipp av Astrid Lindgrens filmer. Eleverna har sedan i Google Classroom haft uppgifter där de jämför hur det var förr och nu. Även musik har Helena undervisat i. Där har eleverna fått sjunga och lyssna på olika sånger från Astrids sagor.

Eleverna har en till en med varsin chromebook och tar den mellan hem och skola. Det har varit en stor fördel nu under pandemitider, där elever varit i familjekarantän. Genom att de har sin chromebook har de kunnat göra uppgifterna i classroom hemifrån.

Två skoldagar kvar denna terminen och via ett Google formulär har eleverna fått utvärdera sitt arbete åk4. Denna utvärdering kommer via att använda vid starten av åk 5 och på utvecklingssamtalen.

Nu ser jag framemot en skön sommar och ladda ny energi till kommande läsår.

Flippat Klassrum

Att dela sina lektioner digitalt, som t.ex en läxa är ett bra sätt att nå eleverna och förbereda inför kommande lektioner. Då kan man under lektionerna ägna sig åt att fördjupa de kunskaper de fått genom att ta del av material och instruktionsfilmer innan lektion. Alla har fått möjligheten att ta del av lektionernas innehåll innan start. Då finns där förförståelse och frågeställningar som man kan arbeta utifrån.

Jag flippar mina lektioner via Google Classroom. I flödet skriver jag lärandemålet för lektionen, området vi ska gå igenom. Jag länkar instruktionsfilmer till området, lägger dit texter och frågor till texterna och filmerna. På detta vis kan eleven förbereda sig. Under lektionerna går vi igenom materialet och fördjupar oss i det.

Man kan göra sina egna instruktionsfilmer, men även dela andras som ligger ute på t.ex youtube.

Materialet ligger kvar i elevernas classroom och de kan på så sätt även i efterhand gå igenom det igen. Har någon elev varit frånvarande, så finns även då en större möjlighet att ta igen och ta del av lektionen.

Mina flippade Classroom delas också till alla pedagoger som arbetar i klassen, så som studiestödjare, resurspedagoger och speciallärare.

Att flippa klassrum har varit känt de senaste åren tillbaka och är inget nytt. Det är beprövat och har god effekt på undervisningen.

I mitt flöde i sociala medier fick jag upp en ”podd” från IKT-strategerna i Lund som gjort ett avsnitt om ”Flippat klassrum”. Det var intressant att lyssna på. Delar deras avsnitt av den ”podden” här.

https://poddtoppen.se/podcast/1514781703/ikt-strategerna-i-lund-podcast/avsnitt-21-ut-flippat

Delar ett tips från webbsidan ”jagharläst.se”

Idag delar jag med mig av ett digitalt tips som kan vara till hjälp att få igång läslust hos eleverna. På webbsidan ”jag har läst ” kan du som lärare skapa konto åt dina elever. Där kan de sedan fylla i vad de läst, få quiz, diplom, utmaningar, kluringar m.m.

Sidan är tänkt att använda för elever under t.ex lov för att hålla igång läsningen på loven. Vi närmar oss sommarlovet. Kika gärna på denna sida om du tror dina elever hade varit hjälpt av detta för att läsa mer på sin fritid.

Man kan tävla med sin klass där. På deras sida står det : Alla som läser under lovet är ju vinnare, men för att motivera lite extra har vi en tävling kopplad till antal recenserade böcker. Tävlingen är på klassnivå och den klass som vinner får välja ut ett antal böcker som vi sedan köper och skickar till klassen.  

https://jagharlast.se/om-jagharlast.se
https://jagharlast.se/om-utmaningar

Tinkercad

Jag har provat ett digital program med mina elever som heter Tinkercad. Ett program där du ritar 3D-figurer. Programmet passar bra att använda i ämnet bild, teknik och matte. Eleverna ritar figurer i 3D och kan ändra vyn för att se figuren från olika håll. De kan bygga upp det mesta t.ex ett hus, geometriska objekt, raketer m.m. När jag spånar kan jag tänka mig att det även kan användas inom ämnet svenska och so t.ex när eleven ska redovisa kring t.ex samhället. Som exempel kan eleverna i programmet bygga en stad i 3D, som de skulle kunna skriva och berätta om.

Programmet är lätt att använda och på de bloggar jag följer och läser har jag sett lärare beskriva och använda detta program från åk 3 och ända upp på gymnasiet.

Klicka in på länken nedan och skapa dig ett eget konto. Du kan skapa ett klasskonto för dina elever. I programmet finns genomgång hur det går till att använda.

https://www.tinkercad.com/

Från vår läroplan lgr11 under ämnet teknik finns det i kunskapkravet för åk 6:

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

I ämnet slöjd finns denna text i lgr11:

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Under det centrala innehållet i fysik finns:

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

I det centrala innehållet för matematik står det:

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

För ovanstående undervisning passar det bra att använda programmet Tinkercad när eleverna utformar digitala konstruktioner/modeller.

Prova gärna programmet. Jag gjorde så här att jag utforskade det tillsammans med mina elever. Eleverna lär snabbt och de hittade olika funktioner snabbare än mig och började bygga och konstruera i programmet. Våra elever idag är vana vid den digitala miljön och många av eleverna började prata om minecraft.

MVH Katarina

Djur i 3D i klassrummet.

Hur kul är inte det här?

Tänk vad spännande att ge eleverna en teaser när de kommer in efter en rast och på tavlan finns en film från deras klassrum där en dinosaur klampar fram. Kan bli en riktigt bra uppstart på ett tema. Det behöver inte vara en dinosaur utan det finns andra djur man kan välja i 3d och placera in i ett rum.

Idén fick jag när jag såg ett inlägg på facebook från gruppen Grej of the day. Där var det en film på en dinosaurie i ett klassrum. Jag har också träffat på idén via en blogg jag följer av Camilla Askerbäck Diaz. På hennes blogg finns en bra instruktion om hur man gör. Kanske någon av er som läser här blir sugna. https://askebackdiaz.se/?s=3d+djur

Via denna länken får man också bra stöd och tips från Google https://support.google.com/websearch/answer/9817187?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=sv

Söker man efter djur i 3D o Googles sökfunktion kommer denna texten fram:

Allt du behöver är en mobiltelefon med Googles webbläsare Chrome. Det går att söka på allehanda djur. Finns det en 3d-modell av djuret kan du trycka på knappen Visa i 3D, varpå du får de en 3d-modell av djuret. För att se djuret i den miljö där du befinner dig trycker du på knappen Visa i omgivningen.

Tips för flödet i Google Classroom

I Google classroom kan man i flödet lägga in en planering för varje vecka. Jag gör detta i mina classroom till mina elever. 

Jag skriver då i flödet först rubriken t.ex Planering för VECKA 2. Under rubriken skriver jag in veckans LÄRANDEMÅL. Ett tydligt mål som eleverna enkelt kan ta del av. Sedan skriver jag veckans dagar under varandra.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag 

Efter varje veckodag skriver jag lektionens innehåll i kort och vilka sidor från lärobok/ utbildningsfilmer/digitala program vi ska arbeta med. (Jag har gjort en skärmdump från classroom i matte som ligger längst ner i detta inlägg. Där ni kan se hur jag gjort.)

Jag gör på samma sätt i svenska, No och bild.

I flödet lägger jag också instruktionsfilmer/videoklipp, länk till inläsningstjänst/begreppa,länk till Bingel/elevspel/skolplus.  

Classroom delar jag till eleverna, alla i mitt arbetslag,resurspedagoger, studiestödjare, speciallärare.

I Classroom lägger jag under rubriken klassuppgifter upp uppgifter eleverna ska arbeta med.

Detta har många fördelar tycker jag. Det är ett effektivt sätt att dela till alla och gör mina planeringar smidiga.

 • Elever behöver vara förberedda och mår bra av att veta vad som ska hända och vad som förväntas. 
 • Elever med speciella behov och som t.ex har extra anpassningar har en bra hjälp av detta.
 • Nu i coronatider där elever behöver vara hemma. t.ex i familjekarantän har de tillgång till vad som sker under veckan och kan arbeta med sitt Classroom.
 • För de föräldrar som önskat bli påkopplade på sitt barns Classroom får en tydlig överblick av sitt barns vecka i skolan.
 • Studiestödjare som kommer vid olika lektioner till våra elever har tillgång till planeringen och kan utifrån den lägga upp sitt stöd.
 • Resurspedagoger som är kopplade till klassen kan ta del av veckans planering och planera upp sitt stöd utifrån planeringen för veckan.
 • Alla kollegor i arbetslaget har tillgång till planeringen och skulle det behövas vikarie finns planeringen i Classroom där eleverna redan är förberedda, arbetslaget har planeringen och den går lätt att dela till vikarie.
 • Speciallärare och specialpedagog kan lägga upp sitt stöd och följa planeringen.

Skoj med Bitmoji och classroomscreen

Att fånga elevers uppmärksamhet och krydda till sina lektioner lite extra gör att undervisningen blir det där lilla extra. Jag har fixat till min bakgrund på classroomscreen. I ett annat inlägg här på min blogg finns det om hur classroomscreen fungerar. Ett mycket bra verktyg att ha på tavlan/smartboarden. Där finns alla bra funktioner man behöver för lektioner. Där finns det olika bakgrunder att välja och man kan skapa sin egen. Jag har valt att skapa min och infoga min Bitmoji där.

knowledge is power

När eleverna kom in i klassrummet och såg bakgrunden var det första de sa:

-Har du snap?

(Jag har snap, men det är inget man behöver ha, för man kan skap sin Bitmoji ändå.) Man skapar sig ett konto på Bitmoji och sen väljer man sitt utseende, så man blir någorlunda lik sig själv. Det är roligt att göra. Sen kan man byta kläder på sin avatar när man vill beroende på årstid eller vad man tycker passar bra.

När jag svarade eleverna att jag hade ”snap”, spred sig ett leende och och de viskade runt till varandra och ut i hallen till elever som var där:

-Fröken har snap!….

Det gillade eleverna och det blev den där extra kryddan till mitt klassrum och min undervisning. Så varje dag när de stiger in i klassrummet finns classroomscreen där med min bakgrundsbild. Jag har skapat flera olika, så jag byter teman då och då. Så här ser en av bakgrunderna ut:

Hur skapar man då denna bakgrund. Jo det är ett par steg man behöver göra.

Först behöver man fixa sin Bitmoji och lägga till den som ett tillägg i chrome.

Sen skapar man en bakgrund genom att öppna Google presentation. Där väljer man bakgrund och infogar en bakgrund som man valt antingen via webben eller en egen bild man har. Jag har hämtat bilder från denna sidan där det finns bilder gratis att ladda ner. https://pixabay.com/sv/illustrations/search/klassrummet/

När man fått dit sin bakgrund är det dags att sätta dit lite möbler. T.ex en stol eller ett bord. Då väljer man infoga-bild. I sökfältet skriver man Transparant stol pnj och då kommer det upp bilder som är transparanta. Sen infogar man den där man tycker det passar bra i sin bakgrund.

Nu är man nästan klar. Det som återstår är att man spara ner denna bilden genom att gå till arkiv och välja Ladda ner och sen välja JPEG-bild. Döp sen filen till ett namn. Nu är det klart.

Nästa steg är att öppna classroomscreen.

https://app.classroomscreen.com/wv1/463eee22-af4e-41bb-89f9-65f5aef5a452

Där väljer man bakgrund. Där finns valet att ladda upp egen bild. Tryck där och välj din bild. Sen är det klart. Nu finns din egen bakgrund till classroomscreen på tavlan och det blev den där lilla extra kryddan till din undervisning och du blev som fröken lite extra spännande för du hade snap! 🙂

Jag har gjort en instruktionsfilm som ni kan ser här hur man gör det steg för steg.

https://drive.google.com/file/d/1mWugOaHSGfurzld0Zxwiy_U5MJ94pbQZ/view

working from home

MVH Katarina